Hva er en proxy-server?

Denne informasjonen gjelder Windows Internet Explorer 7 og Windows Internet Explorer 8.

En proxy-server er en datamaskin som fungerer som et mellomledd mellom en webleser (for eksempel Internet Explorer) og Internett. Proxy-servere bidrar til å forbedre webytelsen ved å lagre en kopi av websider som ofte blir brukt. Når en webleser sender en forespørsel etter en webside som er lagret i proxy-serverens samling (serverens hurtigbuffer), sendes den direkte fra proxy-serveren, noe som går raskere enn å hente den ned fra Internett. Proxy-servere bidrar også til å bedre sikkerheten ved å filtrere ut bestemt webinnhold og skadelig programvare.

Proxy-servere brukes mest i nettverk i organisasjoner og firmaer. Personer som kobler til Internett hjemmefra, bruker vanligvis ikke en proxy-server.