Hva er Datakjøringsforhindring?

Datakjøringsforhindring (DEP - Data Execution Prevention) er en sikkerhetsfunksjon som kan bidra til å hindre at datamaskinen skades av virus og andre sikkerhetstrusler. Skadelige programmer kan forsøke å angripe Windows ved å forsøke å kjøre kode fra systemminneplasseringer som er reservert for Windows og andre autoriserte programmer. Slike angrep kan skade programmene og filene dine.

DEP kan beskytte datamaskinen ved å overvåke programmene og sikre at de bruker systemminnet på en sikker måte. Hvis DEP merker at et program på datamaskinen bruker minnet på feil måte, lukkes programmet og du varsles om det.