Hva er medieinformasjon i Windows Media Player og hvorfor er det viktig?

Medieinformasjon (også kalt "metadata") er en generell term som brukes til å beskrive innholdet i en digital mediefil. Her følger noen vanlige typer medieinformasjon for musikkfiler:

  • Tittel (navnet på sangen)

  • Albumet (navnet på albumet som sangen tilhører)

  • Albumartist (navnet på hovedartisten knyttet til albumet)

  • Medvirkende artist (navnene på artistene som sang)

  • Sjanger (musikktypen)

  • Klassifisering (antall stjerner som du eller din dataleverandør ga sangen)

Hvert av de foregående elementer er et medieinformasjonsattributt (også kalt "kode"). Andre typer filer fra digitale medier, f.eks. videoer, TV-opptak eller bilder, kan ha andre attributter som er relevante for deres innholdstype. En TV-opptaksfil kan f.eks. ha attributtene "Skuespillere" og "Serier", og en bildefil kan ha attributtene "Hendelse" og "Dato".

Når en digital mediefil opprettes, legger programmet eller enheten som opprettet den, vanligvis til medieinformasjon. Når du f.eks. ripper en CD, laster spilleren vanligvis ned medieinformasjon om albumet fra Internett og legger denne informasjonen til WMA- eller MP3-filene som opprettes på datamaskinen. Du kan bruke spilleren til å legge til eller redigere medieinformasjon manuelt for elementer i biblioteket.

For å få størst mulig utbytte av spilleren er det viktig at filene inneholder komplett og nøyaktig medieinformasjon. Spilleren bruker denne informasjonen som hjelp til å organisere, sortere eller finne elementer i biblioteket. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til eller redigerer medieinformasjon, se Legge til eller redigere medieinformasjon.