Nettverksgjenkjenning er en nettverksinnstilling som avgjør om datamaskinen kan se (søke etter) andre datamaskiner og enheter på nettverket, og om andre datamaskiner på nettverket kan se datamaskinen din.

Det er tre statuser for nettverksgjenkjenning:

  • Med denne statusen kan datamaskinen din se andre nettverksdatamaskiner og enheter, og brukere på andre nettverksdatamaskiner kan se datamaskinen din. Dette gjør det enklere å dele filer og skrivere.

  • Av

    Med denne statusen kan datamaskinen din ikke se andre nettverksdatamaskiner og enheter, og brukere på andre nettverksdatamaskiner kan heller ikke se datamaskinen din.

  • Egendefinert

    Dette er en blandet status hvor noen innstillinger relatert til nettverksgjenkjenning er aktivert, men ikke alle. Som et eksempel kan nettverksgjenkjenning være aktivert, mens så har du eller systemansvarlige kanskje deaktivert et brannmurunntak som påvirker nettverksgjenkjenningen.

    Nettverksgjenkjenning krever at tjenestene dnscache, fdrespub, ssdpsrv og upnphost er startet, at unntaket for nettverksgjenkjenning i Windows-brannmur er aktivert og at andre brannmurer ikke forstyrrer nettverksgjenkjenningen. Hvis noe, men ikke alt, er sant, vises tilstanden for nettverksgjenkjenning som Egendefinert.

Bilde av Deling og gjenkjenning i Nettverks- og delingssenter
Deling og gjenkjenning i Nettverks- og delingssenter

Nettverksplasseringer

Når du kobler til et nettverk, må du velge en nettverksplassering. Windows tilordner er status for nettverksgjenkjenning til nettverket basert på nettverksplasseringen du velger, og åpner de riktige portene i Windows-brannmur for denne statusen. Hvis du vil ha mer informasjon om nettverksplasseringer, se Velge en nettverksplassering.