Hva er Oppgavebehandling?

Oppgavebehandling viser deg hvilke programmer, prosesser og tjenester som kjører på datamaskinen. Du kan bruke Oppgavebehandling til å overvåke datamaskinens ytelse, eller til å lukke et program som ikke svarer.

Hvis du er koblet til et nettverk, kan du også bruke Oppgavebehandling til å vise nettverksstatus og raskt få oversikt over hvordan nettverket fungerer. Hvis mer enn én bruker er koblet til datamaskinen, kan du se hvem som er tilkoblet, og hva de arbeider med, og du kan sende dem meldinger.

Åpne Oppgavebehandling ved å høyreklikke oppgavelinjen og deretter klikke Oppgavebehandling.

Tips!

  • Du kan også åpne Oppgavebehandling ved å trykke CTRL+SKIFT+ESC.