Hva er registret?

Registret er en database i Windows som inneholder viktig informasjon om maskinvare, installerte programmer og innstillinger og profiler for hver brukerkonto på datamaskinen. Windows refererer kontinuerlig til informasjonen i registret.

Det skal ikke være nødvendig å utføre manuelle endringer i registret fordi programmene og programmene vanligvis utfører alle nødvendige endringer automatisk. En feil endring i datamaskinens register kan føre til at datamaskinen blir ubrukelig. Hvis det imidlertid forekommer en ødelagt fil i registret, kan det hende du må gjøre endringer.

Vi anbefaler på det sterkeste at du sikkerhetskopierer registret før du gjør endringer, og at du bare endrer verdier i registret som du forstår eller er blitt bedt om å utføre av noen du stoler på.