Hva er inkludert i Windows Vista Service Pack 1 (SP1)?

Windows Vista‌ Service Pack 1 (SP1) er en viktig oppdatering som forbedrer påliteligheten og ytelsen til Windows Vista. Nedenfor finner du informasjon om de bestemte endringene og forbedringene som kommer med SP1. Hvis du vil ha mer informasjon, se Lær hvordan du installerer Windows Vista Service Pack 1 (SP1).

Forbedret pålitelighet

Windows Vista SP1 inkluderer forbedringer som går på mange av de vanligste grunnene til at Windows slutter å reagere. Flere av forbedringene som gjelder pålitelighet i SP1, er et resultat av at kundene har rapportert problemer med verktøyet Windows-feilrapportering.

Andre forbedringer innen pålitelighet i Windows Vista SP1 går på forbedringer i trådløse datamaskin-til-datamaskin-tilkoblinger (ad hoc), bedre node-til-node-tilkoblinger, for eksempel med Windows Møteplass, og mange flere.

Forbedret ytelse

Windows Vista SP1 inneholder mange endringer som kan forbedre datamaskinens hastighet og ytelse. Dette er noen av områdene som er forbedret:

  • Hurtigere kopiering og utpakking av filer fra komprimert modus.

  • Bedre bruk av nettverkets båndbredde når du blar i fildelinger på et nettverk.

  • Windows ReadyBoost yter bedre og reduserer tiden det tar for Windows å aktiveres fra dvalemodus og ventemodus.

  • Strømforbruket når datamaskinens skjerm er inaktiv over lengre tid er forbedret.

  • Pålogging fra bedriftsmaskiner, for eksempel en bærbar datamaskin, fra utenfor bedriftsnettverket, er forbedret.

  • Raskere åpning av store bildefiler.

Forbedret sikkerhet

Nå kan du bruke BitLocker til å kryptere flere partisjoner på datamaskinens harddisk, i stedet for bare én. Merk: BitLocker er bare tilgjengelig i Windows Vista Enterprise og Windows Vista Ultimate.

Endringer i søkefunksjonen

SP1 inkluderer en viktig endring av funksjonen PC-søk i Windows Vista. Du kan nå velge en standard søketjeneste for PC-søk på lignende måte som du kan velge en standard søketjeneste for weblesere og mediespillere. Med SP1 kan du nå gå til dine foretrukkede søkeresultater fra Start-menyen og Windows Utforsker.

Endringer i rapportering av minne (RAM)

SP1 endrer også hvordan installert RAM (Random Access Memory) på datamaskinen vises. Før SP1 var mengden av minnet som ble rapportert, det samme som minnet som Windows kunne bruke. I SP1 er mengden av minnet som rapporteres, lik mengden av minnet som faktisk er installert på datamaskinen. Hvis du har 4 GB minne installert, vil nå 4 GB minne rapporteres av funksjoner som for eksempel System eller Ytelsesinformasjon og -verktøy i Kontrollpanel. Denne endringen skjer kun dersom datamaskinens BIOS (basic input/output system) er i stand til å vise så mye RAM.

Avansert informasjon

Hvis du er en IT-ekspert eller en avansert bruker, og du ønsker mer detaljert informasjon om SP1, finner du produktmerknader, distribusjonsveiledningen til SP1 og annen informasjon på siden Windows Vista Service Pack 1 Resources på webområdet Microsoft TechNet.