Du kan bruke Windows Media Player til å spille av innhold fra digitale medier som er direkteavspilt fra Internett. For å sikre at en Windows Media-server oppretter den optimale forbindelsen med spilleren alt etter sitt miljø, er spilleren konfigurert til å motta strømmer automatisk fra en av følgende protokoller for direkteavspilling: User Datagram Protocol (UDP), Transmission Control Protocol (TCP) og Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Spilleren kan også motta en multicast-strøm. UDP og TCP er basisprotokoller for nettverk som brukes i kombinasjon med protokollen RTSP (Real Time Streaming Protocol), som styrer datautveksling på høyt nivå.

Vær oppmerksom på at hvis du er på et offentlig sted, for eksempel en kafé eller en lufthavn, kan Windows-brannmur blokkere UDP- og multikastdataflyter slik at de ikke når spilleren. Du kan løse dette problemet ved å åpne Windows-brannmur, klikke kategorien Unntak og deretter merke av for Windows Media Player. Hvis innstillingen ikke er tilgjengelig, kan det hende den kontrolleres av gruppepolicy. Kontakt systemansvarlig hvis du vil ha mer informasjon om gruppepolicy. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Windows-brannmur, se Windows Hjelp og støtte.

Vis alle

Slik endrer du protokollinnstillinger for spilleren

 1. Klikk pilen under kategorien Spiller nå, klikk Flere alternativer, og klikk så kategorien Nettverk

 2. Velg endringene du ønsker.

  Hvis du fjerner merket for TCP eller hvis din brannmur sperrer TCP-strømmer og spilleren er konfigurert til å bruke RTSP-protokollen, vil spilleren prøve å motta strømmene ved hjelp av UDP-protokollen. Hvis du også fjerner merket for UDP eller hvis din brannmur sperrer strømmer som bruker disse protokollene og spilleren er konfigurert til å bruke RTSP-protokollen, vil spilleren prøve å motta strømmene ved hjelp av HTTP-protokollen.

Slik endrer du proxy-innstillinger for spilleren

Hvis du kobler til Internett via en proxy-server, gir følgende skritt informasjon om innstillingene til proxy-serveren som du kan konfigurere for hver protokoll.

 1. Klikk pilen under kategorien Spiller nå, klikk Flere alternativer, og klikk så kategorien Nettverk

 2. I Proxy-innstillinger for direkteavspilling klikker du protokollen som du ønsker å konfigurere og klikker så Konfigurer. Endre en av følgende innstillinger:

  • Identifiser proxy-innstillinger automatisk. Velg dette alternativet hvis du vil at spilleren automatisk skal detektere proxy-innstillingene eller innstillingene for automatisk konfigurasjon.

  • Bruk proxy-innstillingene til webleseren. Velg dette alternativet (kun tilgjengelig med HTTP-protokollen) bare hvis du vil at spilleren skal bruke proxy-innstillingene til standardnettleseren.

  • Ikke bruk proxy-server. Hvis du velger dette alternativet, kommer ikke spilleren til å prøve å kommunisere med en proxy-server ved kobling til Internett. Vanligvis betyr dette at spilleren ikke mottar innhold med direkteavspilling fra Internett.

  • Bruk følgende proxy-server. Du kan angi en proxy-server som skal brukes ved å oppgi navnet eller IP-adressen og portnummeret til proxy-serveren som du ønsker å koble til Internett. Standard portnumre er: HTTP (80) og RTSP (554). Du kan også velge blant følgende alternativer:

   • Du kan omgå proxy-serveren for lokale adresser hvis du ikke vil at spilleren skal bruke den for strømmer fra ditt intranett. Da en proxy-server fungerer som sikkerhetssperre mellom ditt intranett og Internett, trenger du kanskje ekstra tillatelse fra din systemadministrator for å få tilgang til websider gjennom en proxy-server.

   • Du kan oppgi adressene som du ikke vil bruke en proxy-server for. Hvis du ønsker å koble til en datamaskin på ditt intranett, må du passe på å skrive datamaskinens adresse i dette feltet. For en datamaskin som f.eks. heter hans1 skriver du hans1. Du kan bruke jokertegn til å matche domene- og vertsnavn eller -adresser, f.eks. www.*.com; 128.*, 240.*, *mygroup.*, *x* osv.