Hvorfor finner jeg ikke filen jeg ser etter?

Her er noen løsninger du kan prøve når du har problemer med å finne en fil på datamaskinen.

Vis alle

Kontroller at du har stavet søkeordet riktig.

Det er mulig at du har stavet ordet eller uttrykket du leter etter, feil.

Kontroller at søkeordet vises på begynnelsen av et ord.

Søkeboksen finner bare tekst som vises på begynnelsen av et ord. Hvis du for eksempel skriver sykkel, finner den sykkel, sykler, min sykkel og ny sykkel, med den finner ikke terrengsykkel. Når du søker, vurderer Windows hvilket nytt ord som skal vises etter disse tegnene:

Navn Tegn
Navn

Mellomrom

Tegn

Navn

Punktum

Tegn

.

Navn

Tankestrek

Tegn

-

Navn

Understrekingstegn

Tegn

_

Navn

&-tegn

Tegn

&

Navn

Parentes

Tegn

( ) [ ] { }

Navn

Skråstrek

Tegn

\ /

Du kan også bruker jokertegnet * til å representere en hvilken som helst bokstav eller et hvilket som helst ord når du søker. Du kan bruke jokertegnet til å søke etter tegn hvor som helst i et ord eller etter et hvilket som helst ord i en frase. Her er noen eksempler på bruk av jokertegn i et søk:

Eksempel Hva den gjør
Eksempel

*

Hva den gjør

Finner alle filer på denne søkeplasseringen

Eksempel

*.txt

Hva den gjør

Finner alle filer med filtypen TXT

Eksempel

*kkel

Hva den gjør

Finner alle filer med tegnene kkel, for eksempel sykkel, motorsykkel og ny-sykkel

Kontroller at du søker på riktig plassering.

Det er mulig at søkeordet er nøyaktig, men filene du leter etter, finnes på en annen plassering. Når du har fullført et søk, gir Windows deg mulighet til å utvide søket til flere plasseringer ved å vise koblinger i fillisten.

Bilde av alternativet for utvidet søk
Alternativet for utvidet søk

Hvis du vil utvide søket raskt, kan du klikke en ny plassering som kanskje inneholder filene du leter etter.

Søk alle steder.

Søkene omfatter vanligvis bare filer som er indeksert. Indeksen forbedrer effektiviteten til søkene ved å holde oversikt over filnavn og viktige filegenskaper for de fleste filene som er lagret på datamaskinen. Hvis du vil søke etter filer som ikke er i indeksen, for eksempel filer utenfor din personlige mappe eller systemfilene, kan du endre søkeplasseringen.

  1. Åpne Søk ved å trykke på Windows-logotasten Bilde av Windows-logotasten +F.

  2. Klikk Avansert søk.

  3. Klikk Plassering-listen, og klikk deretter Alle steder.

  4. Hvis du vil søke etter skjulte filer og systemfiler, merker du av for Inkluder ikke-indekserte filer, skjulte filer og systemfiler.

Forekle søkeordet.

Jo kortere søkeordet er, jo mer sannsynlig er det at du får nyttige resultater. Hvis du søker etter "fakturaer november", finner du bare filer som inneholder begge disse ordne, og du ser ingen filer som bare inneholder "fakturaer" eller "november."

Sørg for at du skriver AND eller OR med store bokstaver.

Hvis du bruker spesialord som AND og OR i søkeboksen (for eksempel hvis du søker etter fakturaer fra november ved å skrive "faktura AND november"), må du skrive inn disse spesialordene med store bokstaver. Ellers søker søkeboksen etter både "and" og "or" i filnavnene. Slik ser et søk etter rapporter fra november ut i søkeboksen:

Bilde av et søk etter filer som inneholder Nov og rapport
Eksempel på et søk etter filer som inneholder nov og rapport

Hvis du slår på naturlig språksøk, trenger du ikke å bruke store bokstaver i AND og OR. Hvis du vil ha mer informasjon, se Tips for søk etter filer.

Kontroller om filen tilhører en annen bruker.

Av sikkerhetsmessige årsaker legges bare dine egne filer til i indeksen, så som standard gjøres det bare søk i dine egne filer. Hvis du finner ut at filen tilhører en annen bruker, kan du følge denne fremgangsmåten for å endre søk, slik at filene som tilhører en annen bruker, vises i søkeresultatene:

  1. Åpne mappen som inneholder brukerens filer du vil søke etter. Vanligvis er dette C:\Brukere\Bruker, der Bruker er navnet på personen du leter etter filene til. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

  2. Utfør søket. Filene til denne brukeren vises nå i søkeresultatet.