Her er svar på noen vanlige spørsmål om synkronisering i Windows Media Player. Hvis du ikke ser ditt spørsmål i listen, kan du gå til Windows Vanlige spørsmål om Media Player online.

Vis alle

Hva er synkronisering?

I Windows Media Player er synkronisering prosessen der digitale mediefiler blir kopiert fra spillerens bibliotek til en bærbar enhet. Deretter kan du spille av filene på enheten.

Hvilke enheter kan jeg synkronisere til?

Du kan synkronisere til en lang rekke enheter, inkludert bærbare mediespillere, lagringskort og bærbare mediesentre. Hvis du vil søke etter bærbare enheter som er kompatible med Windows Media Player, gå til websiden for søk etter enheter (kan være på engelsk).

Hvilke filtyper kan jeg synkronisere?

Spilleren kan synkronisere de fleste lyd- og videofiler, og bilder i JPG-format som er lagret på datamaskinen. Alle enheter støtter imidlertid ikke alle filtyper, så du må se i dokumentasjonen som fulgte med enheten for informasjon om hvilke filtyper som støttes. Du kan ikke synkronisere direkteavspilte filer.

Hvordan vet jeg hvilke filer som synkroniseres til enheten med automatisk synkronisering?

Spilleren synkroniserer hele biblioteket som standard. Hvis biblioteket blir større over tid, kan det være at det til slutt ikke får plass på enheten lenger. Da prioriteres spillelistene i biblioteket, slik at favorittene dine synkroniseres først. Deretter fjernes filer med lavere prioritet fra enheten under synkronisering, for å gi plass til filer med høyere prioritet. (Filene blir værende i biblioteket.) Spilleren prioriterer spillelistene i følgende rekkefølge (det kan være at enkelte spillelister ikke kan brukes, hvis enheten ikke støtter avspilling eller visning av filtypene i spillelisten):

 1. Spillelister som du har opprettet

 2. Musikk som er automatisk klassifisert til 5 stjerner

 3. Musikk som er lagt til den siste måneden

 4. Musikk du har klassifisert til 4 eller 5 stjerner

 5. Musikk som er spilt av den siste måneden

 6. Bilder som er tatt den siste måneden

 7. Bilder som er klassifisert til 4 eller 5 stjerner

 8. TV som er lagt til den siste uken

 9. Video som er klassifisert til 4 eller 5 stjerner

 10. Musikk som spilles av oftest

 11. All musikk

 12. Alle bilder

 13. All video

Gjør følgende for å kontrollere hvilke filer som er inkludert i en spilleliste:

 1. Klikk pilen under kategorien Synkronisering, pek på enheten og klikk så Konfigurer synkronisering.

 2. I listen Valgte spillelister klikker du en spilleliste for å se hvilke filer som synkroniseres som en del av spillelisten.

Jeg lastet ned en fil til enheten. Kan jeg kopiere filen til spillerens bibliotek?

Ja, du må ha en enhet som støtter kopiering fra enheten til spillerens bibliotek. Hvis enheten gjenkjenner filene som nye, og du har et automatisk synkroniseringsforhold, kopieres innholdet automatisk til datamaskinen. Hvis du vil kopiere filene manuelt fra enheten, kobler du enheten til datamaskinen, klikker kategorien Synkronisering, finner filene du ønsker å kopiere fra enheten, og deretter gjøre du ett av følgende:

 • Høyreklikk filen, klikk Legg til i synkroniseringsliste, og klikk deretter Start synkronisering.

 • Dra filer fra listen over elementer på enheten til listeruten, og klikk så Start synkronisering.

Filen du kopierer fra enheten, legges også til i synkroniseringsspillelisten Kopiert fra enhet. Hvis du senere sletter filen fra datamaskinen, fjernes den fra spillelisten neste gang du synkroniserer.

Vil endringene jeg gjør i en fil på enheten, vises i spillerens bibliotek?

Hvis enheten støtter dette, vil endringer du gjør i medieinformasjonen for en fil på en enhet, vanligvis vises i spillerens bibliotek neste gang du synkroniserer. Hvis du imidlertid også har endret det samme attributtet i biblioteket siden forrige synkronisering, beholdes versjonen som ligger i biblioteket.

Hvor mange enheter kan jeg synkronisere til?

Hvert spillerbibliotek kan synkroniseres med opptil 16 enheter. Hvis du når denne grensen og prøver å legge til enda en enhet, vises det en feilmelding som ber deg om å fjerne et eksisterende synkroniseringspartnerskap. Dette gjør du ved å fjerne en enhet fra biblioteket.

Hva skjer hvis jeg sletter filer fra biblioteket eller fra enheten?

Hvis du sletter en fil som ligger i en synkroniseringsspilleliste fra biblioteket eller datamaskinen, slettes også filen fra enheten og synkroniseringsspillelisten neste gang du synkroniserer. Hvis du sletter filer fra enheten, synkroniseres ikke filene flere ganger. Du finner mer informasjon om hvordan du sletter filer fra enheten under Hvordan forhindrer jeg at en fil synkroniseres?

Kan jeg stoppe spilleren fra å starte synkronisering når jeg kobler til enheten?

Ja. Hvis enheten synkroniseres automatisk, startes synkroniseringen hver gang du kobler enheten til en datamaskin. Gjør følgende for å deaktivere dette alternativet og velge når synkroniseringen skal starte:

 1. Klikk pilen under kategorien Synkronisering, pek på enheten og klikk så Avanserte alternativer.

 2. Dialogboksen Egenskaper for enheten vises. I kategorien Synkronisering fjerner du merket for Start synkronisering når enheten kobles til.

  Neste gang du ønsker å synkronisere, kobler du enheten til datamaskinen, klikker kategorien Synkronisering og deretter Start synkronisering.

Kan jeg forhindre at spilleren fyller enheten helt opp?

Ja. Hvis du har en enhet som inneholder ulike filtyper, kan du gjøre følgende for å kontrollere hvor mye av enheten som skal fylles med digitale mediefiler:

 1. Klikk pilen under kategorien Synkronisering, pek på enheten og klikk så Avanserte alternativer.

 2. Dialogboksen Egenskaper for enheten vises. I kategorien Synkronisering flytter du glidebryteren for å velge hvor mye plass du vil reservere til andre filer.

Hvorfor konverteres enkelte filtyper før synkronisering?

Enkelte enheter krever at filene konverteres til et kvalitetsnivå og/eller format som er optimalisert for avspilling på enheten. Du finner mer informasjon om konvertering under Vanlige spørsmål om konvertering.