Arbeide med klipp i Windows Movie Maker

Når du har importert filer til Windows Movie Maker, er du klar til å starte med den viktigste delen av filmlagingen, dvs. redigeringen. Med Windows Movie Maker kan du redigere klipp på mange ulike måter. Du kan dele et langt klipp opp i to kortere klipp, sette sammen to klipp til et enkelt klipp, trimme begynnelsen eller slutten på et klipp og til og med opprette nye klipp.

Dele opp og sette sammen klipp

Du kan dele video- og lydklipp opp i mindre klipp manuelt for å gjøre det enklere å arbeide med klippene. Hvis du for eksempel har et videoklipp som inneholder to ulike scener, vil du kanskje dele opp videoklippet der den ene scenen slutter og den andre begynner. Deretter kan du sette inn en overgang mellom de to klippene.

Bilde som viser to videoklipp
Et videoklipp som er delt opp i to klipp

Motsatt er det mulig at du har en fil som er delt opp i flere mindre klipp, men du ønsker å sette dem sammen til ett klipp. Du kan imidlertid kun sette sammen tilstøtende klipp. "Tilstøtende" betyr at starttidspunktet for det andre klippet kommer umiddelbart etter sluttidspunktet til det første klippet. Hvis du for eksempel har en video- eller lydfil som ble delt opp i klipp da den ble importert til Windows Movie Maker, og klippene kalles Klipp 1, Klipp 2 og Klipp 3, i den rekkefølgen, kan du sette sammen Klipp 1 og Klipp 2 eller Klipp 2 og Klipp 3, men du kan ikke sette sammen Klipp 1 og Klipp 3.

Du kan sette sammen tilstøtende videoklipp i dreieboken eller Innhold-ruten (før du legger til klippet eller klippene i dreieboken/tidslinjen).

Vis alle

Dele opp et klipp

 1. Klikk video- eller lydklippet du vil dele opp, i Innhold-ruten eller i dreieboken/tidslinjen.

 2. Under forhåndsvisningsskjermen klikker du Spill av-knappen Bilde av Spill av-knappen i Windows Movie Maker.
 3. Når klippet kommer til et punkt i nærheten av stedet du vil dele opp klippet på, klikker du Pause.

 4. Bruk avspillingskontrollene under forhåndsvisningsskjermen til å finne punktet der du vil dele opp klippet.

 5. Under forhåndsvisningsskjermen klikker du Del-knappen.

Tips!

 • Du kan dra avspillingsindikatoren på søkefeltet til det nøyaktige stedet der du vil dele opp klippet.

Sette sammen klipp

 1. Når du står i Innhold-ruten eller i dreieboken, holder du nede CTRL-tasten og klikker på de tilstøtende klippene du vil sette sammen.

 2. Klikk Klipp og deretter Sett sammen.

  Navnet og egenskapsinformasjonen til det første klippet i gruppen brukes for det nye klippet, og klokkeslettet justeres tilsvarende.

Tips!

 • Du kan sette sammen mer enn to klipp samtidig, såfremt de kommer etter hverandre. Hvis du vil velge flere klipp, klikker du det første klippet, trykker og holder nede SKIFT-tasten og klikker deretter på det siste klippet.

Trimme (skjule) deler av et videoklipp

Når du trimmer et klipp, lager du et nytt start- og/eller sluttrimmepunkt. Starttrimmepunktet bestemmer når avspillingen av klippet skal begynne, og sluttrimmepunktet bestemmer når avspillingen av klippet skal slutte i prosjektet og den endelige filmen. Når du trimmer et klipp, fjernes ikke egentlig klippet fra kildefilen. Det blir kun skjult slik at den trimmede delen ikke vises i prosjektet eller den publiserte filmen.

Bilde av et trimmet videoklipp med den trimmede delen uthevet
Et trimmet videoklipp med den trimmede delen uthevet.
Vis alle

Trimme et videoklipp

 1. Hvis du står i dreiebokvisningen, klikker du Vis og deretter Tidslinje.

 2. Klikk klippet du vil trimme, i tidslinjen.

 3. Bruk avspillingskontrollene under forhåndsvisningsskjermen til å finne punktet der du vil trimme klippet.

 4. Følg denne fremgangsmåten:

  • Når avspillingsindikatoren står i punktet der du vil at avspillingen av det valgte video- eller lydklippet skal starte, klikker du Klipp og deretter Trim begynnelse.

  • Når avspillingsindikatoren står i punktet der du vil at avspillingen av det valgte video- eller lydklippet skal stanse, klikker du Klipp og deretter Trim slutt.

Obs!

 • Du kan også dra trimmehåndtakene til et klipp for å angi start- og sluttrimmepunkter. Trimmehåndtak vises som små trekanter på begynnelsen og slutten av et klipp når du har klikket klippet i tidslinjen. Når du holder pekeren over et trimmehåndtak, endres pekeren til en rød dobbelthodet pil. Dra et trimmehåndtak for å angi start- og sluttpunkt for klippet.

  Bilde av at et klipp trimmes
  Trimme et klipp med trimmehåndtaket
 • Du må eventuelt klikke knappen Zoom inn på tidslinje en eller flere ganger for å se klippene tydeligere i tidslinjen. Knappen Zoom inn på tidslinje vises på verktøylinjen til tidslinjen i form av et forstørrelsesglass med et plusstegn (+).

Oppheve trimming av et videoklipp

 1. Hvis du står i dreiebokvisningen, klikker du Vis og deretter Tidslinje.

 2. Klikk det trimmede klippet i tidslinjen og klikk Klipp. Deretter klikker du Fjern trimmepunkter.

Opprette klipp

Du ønsker eventuelt å opprette flere små klipp som er lettere å behandle, fra ett eksisterende videoklipp, slik at det blir enklere å jobbe med prosjektet ditt. Windows Movie Maker oppretter klipp på ulike måter, avhengig av klippets kilde. Hvis kildeklippet kommer fra et digitalt videokamera (DV), vil Windows Movie Maker opprette klipp basert på tidsstemplene som digitalkameraet satte inn da kildevideoen ble tatt opp, samt viktige rammeendringer i videoen.

 1. Velg videoklippet du vil opprette klipp for, i Innhold-ruten.

 2. Klikk Verktøy og deretter Opprett klipp.

Obs!

 • Klipp kan opprettes automatisk for videofiler av typen Windows Media Video (WMV) og Audio-Video Interleaved (AVI) som bruker den digitale videokodeken. Når det gjelder andre videofilformater, kan ikke alltid klipp opprettes automatisk ved å bruke oppretting av klipp. Dermed vises videofilen som ett stort videoklipp i Windows Movie Maker. I slike tilfeller kan du dele opp det store klippet manuelt slik at du får flere små klipp.