Hver gang du åpner et program, en fil eller mappe, vises de på skjermen i en boks eller ramme kalt et vindu (det er derfor operativsystemetWindows har det navnet). Fordi det finnes vinduer over alt i Windows, er det viktig å forstå hvordan de kan flyttes, få ny størrelse eller ganske enkelt fjernes.

Deler av et vindu

Selv om innholdet i hvert vindu varierer, har alle vinduene noe til felles. For det første vil vinduene alltid vises på skrivebordet – det store arbeidsområdet på skjermen. I tillegg har de fleste vinduene de samme grunndelene:

Bilde av et Notisblokk-vindu med navngitte områder
Deler av et typisk vindu
 • Tittellinje. Viser navnet på dokumentet og programmet (eller mappenavnet hvis du arbeider i en mappe).

 • Minimeringsknapp, maksimeringsknapp og lukkeknapp. Med disse knappene kan du henholdsvis skjule vinduet, forstørre det slik at det fyller hele skjermen, og lukke det (du får snart vite mer om dette).

 • Menylinje. Inneholder elementer du kan klikke for å utføre valg i et program. Se Bruke menyer, knapper, linjer og bokser.

 • Rullefelt. Brukes til å rulle gjennom innholdet i vinduet for å vise informasjon som er utenfor visningen.

 • Kantlinjer og hjørner. Dra disse med musepekeren for å endre størrelsen på vinduet.

Andre vinduer kan ha flere knapper, bokser eller felter. Vanligvis vil de imidlertid også ha disse elementene.

Flytte et vindu

Du flytter et vindu ved å peke på tittellinjen med musepekeren Bilde av musepekeren . Deretter drar du vinduet til ønsket plassering. (Når du drar, peker du på et element, holder museknappen nede, flytter elementet med pekeren og slipper deretter museknappen.)

Endre størrelsen på et vindu

 • Du får et vindu til å fylle hele skjermen ved å klikke maksimeringsknappenBilde av maksimeringsknappen eller dobbeltklikke vinduets tittellinje.
 • Klikk gjenopprettingsknappenBilde av gjenopprettingsknappenfor å returnere et maksimert vindu til den tidligere størrelsen (denne vises i stedet for maksimeringsknappen). Du kan også dobbeltklikke vinduets tittellinje.
 • Du endrer størrelse på et vindu (gjør det mindre eller større) ved å peke på en av vinduets kantlinjer eller hjørner. Når musepekeren endres til en tohodet pil (se bildet nedenfor), drar du kantlinjen eller hjørnet for å forminske eller forstørre vinduet.

  Bilde av vindusrammer med pekere for å endre størrelse
  Dra vinduets kantlinje eller hjørne for å endre størrelsen

  Et vindu som er maksimert, kan ikke skaleres. Det må først tilbakestilles til den tidligere størrelsen.

Obs!  

 • Selv om de fleste vinduer kan maksimeres og skaleres, finnes det vinduer som har en fast størrelse, for eksempel dialogbokser.

Skjule et vindu

Du skjuler et vindu ved å minimere det. Hvis du vil fjerne et vindu midlertidig fra skjermen uten å lukke det, minimerer du det.

Klikk minimeringsknappenBilde av minimeringsknappen for å minimere et vindu. Vinduet forsvinner fra skrivebordet og vises bare som en knapp på oppgavelinjen, det lange vannrette feltet nederst på skjermen.
Bilde av knappen for Kalkulator på oppgavelinjen
Oppgavelinjeknapp

Hvis du vil at et minimert vindu skal vises på skrivebordet igjen, klikker du knappen på oppgavelinjen. Vinduet vises nøyaktig slik det så ut før du minimerte det. Hvis du vil ha mer informasjon om oppgavelinjen, se Oppgavelinjen (oversikt).

Lukke et vindu

Hvis du lukker et vindu, fjernes det fra skrivebordet og oppgavelinjen. Hvis du er ferdig med et program eller dokument og ikke trenger å gå tilbake til det med en gang, lukker du det.

Klikk lukkeknappenBilde av lukkeknappen. for å lukke et vindu

Obs!  

 • Hvis du lukker et dokument uten å lagre alle endringer, vises en melding som lar deg lagre endringene.

Veksle mellom vinduer

Hvis du åpner mer enn ett program eller dokument, kan skrivebordet fort bli fylt med vinduer. Det er ikke alltid like enkelt å holde rede på hvilke vinduer som er åpne siden noen vinduer kan dekke andre, helt eller delvis.

Bruke oppgavelinjen. Du kan organisere vinduene ved hjelp av oppgavelinjen. Hvert vindu har en knapp på oppgavelinjen. Du bytter til et annet vindu ved ganske enkelt å klikke vinduets knapp på oppgavelinjen. Da vises vinduet foran alle de andre vinduene og blir det aktive vinduet – det du jobber i for øyeblikket.

Bilde av Kalkulator foran Minesveiper, der knappen for Kalkulator på oppgavelinjen er trykt ned
Klikk oppgavelinjeknappen for Kalkulator, så plasseres det vinduet i front.

Du kan enkelt identifisere et vindu ved å peke på oppgavelinjeknappen. Et lite bilde, også kalt miniatyrbilde, vises med en miniatyrversjon av vinduet. Forhåndsvisningen er spesielt nyttig hvis det er vanskelig å identifisere et vindu ut fra tittelen.

Bilde av en knapp på oppgavelinjen med forhåndsvisning av vinduet
Pek på en oppgavelinjeknapp for å vise en forhåndsvisning av et vindu

Hvis det blir for mange knapper på oppgavelinjen, vil knapper for samme program grupperes i én enkelt knapp, som vist på bildet nedenfor. Klikk knappen for å vise en meny med elementene i gruppen, og velg deretter et element for å gjøre det til det aktive vinduet. Hvis du vil ha mer informasjon om oppgavelinjeknappene, se Oppgavelinjen (oversikt).

Bilde av tre filer som er gruppert i én knapp på oppgavelinjen
Tre Paint-vinduer gruppert i én oppgavelinjeknapp

Bruke ALT + TAB. Du kan bytte til det forrige vinduet ved å trykke ALT+TAB eller bytte mellom alle åpne vinduer og skrivebordet ved å holde nede ALT mens du trykker TAB flere ganger. Slipp ALT for å vise det merkede vinduet.

Bilde av forhåndsvisninger som vises når du trykker ALT+TAB
Bytte vinduer med ALT+TAB

Bruke Windows Flip 3D Windows Flip 3D ordner vinduene i en tredimensjonal stabel som du enkelt kan bla gjennom. Slik bruker du Flip 3D:

 1. Hold nede Windows-tasten Bilde av Windows-logotasten og trykk TAB for å åpne Flip 3D.
 2. Mens du holder Windows-tasten nede, trykk flere ganger på TAB eller roter musehjulet for å bytte mellom åpne vinduer. Du kan også trykke PIL HØYRE eller PIL NED for å gå ett vindu fremover eller PIL VENSTRE eller PIL OPP for å gå ett vindu bakover.

 3. Slipp Windows-tasten for å vise det vinduet som er øverst i stabelen. Alternativt kan du klikke en hvilken som helst del av et vindu i stabelen for å vise det vinduet.

Bilde av vinduer i Flip 3D-visning
Bytte mellom vinduer med Flip 3D

Obs!  

 • Flip 3D og forhåndsvisninger på oppgavelinjen fungerer ikke hvis hvis ikke datamaskinen kjører Windows Aero, som gir en meget god visuell opplevelse av Windows Vista. Aero er ikke tilgjengelig i Windows Vista Starter or Windows Vista Home Basic. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hvordan får jeg tak i WindowsAero?

Tips!

 • Du kan også åpne Flip 3D klikke knappen Veksle mellom vinduerBilde av knappen Bytt mellom vinduer på oppgavelinjen. Klikk deretter et vindu i stabelen for å vise vinduet, eller klikk utenfor stabelen for å lukke Flip 3D uten å veksle mellom vinduer.

Ordne vinduer automatisk

Nå som du vet hvordan du flytter og skalerer vinduer, kan du ordne dem akkurat slik du ønsker på skrivebordet. Du kan også la Windows ordne dem automatisk på én av tre måter: overlappet, stablet loddrett eller side ved side.

Bilde av vinduer ordnet som er overlappet, stablet loddrett og side ved side
Ordne vinduer overlappende (venstre), stablet loddrett (midten) eller side ved side (høyre)

Velg ett av disse alternativene ved å høyreklikke et tomt område på oppgavelinjen, og deretter klikke Overlappende vinduer, Vis vinduer stablet eller Vis vinduer side ved side.

Dialogbokser

En dialogboks er en spesiell type vindu som stiller spørsmål, lar deg velge alternativer for å gjøre en oppgave, eller viser informasjon. Dialogbokser vises ofte når et program eller Windows trenger respons fra deg for å kunne fortsette.

Bilde av en dialogboks
Dialogboks

Til forskjell fra vanlige vinduer kan de fleste dialogbokser ikke maksimeres, minimeres eller skaleres. De kan imidlertid flyttes.