Denne informasjonen gjelder Windows Internet Explorer 7 og Windows Internet Explorer 8.

Med Internet Explorer Zoom kan du forstørre eller forminske visningen av en webside. I motsetning til når du endrer skriftstørrelse, forstørrer eller forminsker zoom alt på siden, herunder både tekst og bilder. Du kan zoome fra 10 til 1000 prosent.

  1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

  2. Nederst til høyre i Internet Explorer-vinduet klikker du pilen ved siden av Endre zoomenivåBilde av knappen Endre zoomenivå.
  3. Hvis du vil bruke et forhåndsdefinert zoomenivå, klikker du prosentverdien for den forstørrelsen eller forminskningen du ønsker
    – eller –
    Hvis du vil angi et egendefinert nivå, klikker du Egendefinert. I feltet Zoomprosent skriver du inn en zoomverdi, og deretter klikker du OK.

Obs!

  • Hvis du har en mus med hjul, holder du CTRL-tasten nede og ruller med hjulet for å zoome inn eller ut.

  • Hvis du klikker på Endre zoomenivå-knappen Bilde av knappen Endre zoomenivå, veksler den mellom 100 %, 125 % og 150 % for å gi en rask forstørrelse av websiden.
  • Du kan bruke tastaturet for å øke eller redusere zoomverdien i trinn på 10 prosent. Hvis du vil zoome inn, trykker du CTRL+(+). Hvis du vil zoome ut, trykker du CTRL+(-). Hvis du vil gjenopprette zoom til 100 prosent, trykker du CTRL+0.