Justere lydvolumet

De fleste høyttalere har en volumkontroll, men du kan også styre det generelle lydnivået på datamaskinen ved å bruke Windows. Slik gjør du det:

Vis alle

Slik justerer du lydvolumet ved å bruke musen:

  1. Klikk Start og deretter Kontrollpanel.

  2. Kontroller at du er i klassisk visning i Kontrollpanel, og at alle ikonene vises i det. Hvis ikke klikker du Bytt til klassisk visning i venstre rute i Kontrollpanel.

  3. Klikk Lyder og lydenheter for å åpne dialogboksen Egenskaper for Lyder og lydenheter. Klikk kategorien Volum. Gå ned til glidebryteren Enhetsvolum, og flytt den til foretrukket lydnivå.

  4. Klikk OK og deretter Lukk i Kontrollpanel.

Slik justerer du lydvolumet ved å bruke tastaturet:

  1. Vis Start-menyen ved å trykke CTRL+ESC (eller Windows-logotasten). Åpne deretter Kontrollpanel ved å trykke K.

  2. Kontroller at du er i klassisk visning i Kontrollpanel, og at alle ikonene vises i det. Hvis ikke går du til venstre rute i Kontrollpanel og åpner Bytt til klassisk visning ved å trykke TAB og deretter ENTER. Bruk piltastene til å gå til Lyder og lydenheter, og trykk deretter ENTER.

  3. Juster Enhetsvolum i kategorien Volum i dialogboksen Egenskaper for Lyder og lydenheter ved å trykke PIL HØYRE for å øke volumet og PIL VENSTRE for å redusere volumet. Trykk deretter ENTER.

  4. Lukk Kontrollpanel ved å trykke ALT+F, L.