Velge en lydenhet for avspilling av tekst til tale

Du kan velge foretrukket lydenhet for avspilling av tekst til tale (skrevet tekst til talte ord). Den aktiveres bare hvis det er minst én lydenhet installert. Nedenfor vises det hvordan du velger en lydenhet for avspilling av tekst til tale.

Vis alle

Slik velger du en lydenhet ved å bruke musen:

 1. Klikk Start og deretter Kontrollpanel.

 2. Kontroller at du er i klassisk visning i Kontrollpanel, og at alle ikonene vises i det. Hvis ikke klikker du Bytt til klassisk visning i venstre rute i Kontrollpanel.

 3. Klikk Tale for å åpne dialogboksen Egenskaper for tale, og klikk deretter Utsignal for lyd.

 4. Velg Bruk foretrukket lydutenhet under Tekst til tale i dialogboksen Lydinnstillinger for Tekst til tale. Eller velg Bruk denne lydutenheten, og klikk en enhet på menyen.

 5. Klikk Volum for å åpne dialogboksen Volumkontroll, og flytt deretter glidebryterne for å justere innstillinger.

 6. Klikk OK for å lagre endringene, og klikk deretter Lukk i Kontrollpanel.

Slik velger du en lydenhet ved å bruke tastaturet:

 1. Vis Start-menyen ved å trykke CTRL+ESC (eller Windows-logotasten). Åpne deretter Kontrollpanel ved å trykke K.

 2. Kontroller at du er i klassisk visning i Kontrollpanel, og at alle ikonene vises i det. Hvis ikke går du til venstre rute i Kontrollpanel og åpner Bytt til klassisk visning ved å trykke TAB og deretter ENTER. Bruk piltastene til å gå til Tale, og trykk deretter ENTER.

 3. Gå til Utsignal for lyd ved å trykke ALT+U i dialogboksen Egenskaper for tale.

 4. Gå til Bruk foretrukket lydutenhet ved å trykke B under Tekst til tale i dialogboksen Lydinnstillinger for Tekst til tale. Du kan også velge Bruk denne lydutenheten ved å trykke U og deretter TAB for å gå til enhetslisten. Bruk piltastene til å velge en enhet på menyen.

 5. Åpne dialogboksen Volumkontroll ved å trykke ALT+V. Velg innstillingsnivået du vil bruke ved å trykke TAB og piltastene. Lukk dialogboksen Volumkontroll ved å trykke ALT+A, V.

 6. Lukk dialogboksen Lydinnstillinger for Tekst til tale ved å trykke TAB for å gå til OK, og trykk deretter ENTER. Lukk dialogboksen Egenskaper for tale ved å trykke TAB for å gå til OK, og trykk deretter ENTER.

 7. Lukk Kontrollpanel ved å trykke ALT+F, L.