Holde oppgavelinjen synlig

Du kan holde oppgavelinjen i Windows XP synlig, til og med hvis du kjører et program i et maksimert vindu (full skjerm). Slik gjør du det:

Vis alle

Slik holder du oppgavelinjen synlig ved å bruke musen:

  1. Klikk Start og deretter Kontrollpanel.

  2. Kontroller at du er i klassisk visning i Kontrollpanel, og at alle ikonene vises i det. Hvis ikke klikker du Bytt til klassisk visning i venstre rute i Kontrollpanel.

  3. Klikk Oppgavelinje og Start-meny for å åpne dialogboksen Egenskaper for Oppgavelinje og Start-meny. Klikk kategorien Oppgavelinje, og merk deretter av for Behold alltid oppgavelinjen over andre vinduer.

  4. Klikk OK og deretter Lukk.

Slik holder du oppgavelinjen synlig ved å bruke tastaturet:

  1. Vis Start-menyen ved å trykke CTRL+ESC (eller Windows-logotasten). Åpne deretter Kontrollpanel ved å trykke K.

  2. Kontroller at du er i klassisk visning i Kontrollpanel, og at alle ikonene vises i det. Hvis ikke går du til venstre rute i Kontrollpanel og åpner Bytt til klassisk visning ved å trykke TAB og deretter ENTER. Bruk piltastene til å gå til Oppgavelinje og Start-meny, og trykk deretter ENTER.

  3. Merk av for Behold alltid oppgavelinjen over andre vinduer ved å trykke T i kategorien Oppgavelinje i dialogboksen Egenskaper for Oppgavelinje og Start-meny. Trykk ENTER.

  4. Lukk Kontrollpanel ved å trykke ALT+F, L.