Hurtigtaster

Hurtigtaster er kombinasjoner av to eller flere taster som du kan bruke til å utføre en oppgave som vanligvis krever en mus eller en annen pekeenhet. Med hurtigtaster blir det enklere å bruke datamaskinen, slik at du sparer tid og krefter mens du arbeider med Windows og andre programmer.

Vis alle

Hurtigtaster for Hjelpemiddel

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster som kan være med på å gjøre datamaskinen enklere å bruke.

Trykk denne tasten Hvis du vil gjøre dette
Trykk denne tasten

Høyre SKIFT i åtte sekunder

Hvis du vil gjøre dette

Aktiver eller deaktiver filtertaster.

Trykk denne tasten

Venstre ALT+venstre SKIFT+PRTSCN

Hvis du vil gjøre dette

Aktiver eller deaktiver høykontrast.

Trykk denne tasten

Venstre ALT+venstre SKIFT+NUM LOCK

Hvis du vil gjøre dette

Aktiver eller deaktiver musetaster.

Trykk denne tasten

SKIFT fem ganger

Hvis du vil gjøre dette

Aktiver eller deaktiver trege taster.

Trykk denne tasten

NUM LOCK i fem sekunder

Hvis du vil gjøre dette

Aktiver eller deaktiver veksletaster.

Trykk denne tasten

Windows-logotasten+U

Hvis du vil gjøre dette

Åpne Verktøybehandling.

Generelle hurtigtaster

Tabellen nedenfor inneholder generelle hurtigtaster.

Trykk denne tasten Hvis du vil gjøre dette
Trykk denne tasten

F1

Hvis du vil gjøre dette

Vis Hjelp i en dialogboks.

Trykk denne tasten

CTRL+C

Hvis du vil gjøre dette

Kopier.

Trykk denne tasten

CTRL+X

Hvis du vil gjøre dette

Klipp ut.

Trykk denne tasten

CTRL+V

Hvis du vil gjøre dette

Lim inn.

Trykk denne tasten

CTRL+Z

Hvis du vil gjøre dette

Angre.

Trykk denne tasten

DEL

Hvis du vil gjøre dette

Slett.

Trykk denne tasten

SKIFT+DEL

Hvis du vil gjøre dette

Slett merket element permanent uten å flytte det til papirkurven.

Trykk denne tasten

F2

Hvis du vil gjøre dette

Gi nytt navn til merket element.

Trykk denne tasten

CTRL+PIL HØYRE

Hvis du vil gjøre dette

Flytt markøren til begynnelsen av neste ord.

Trykk denne tasten

CTRL+PIL VENSTRE

Hvis du vil gjøre dette

Flytt markøren til begynnelsen av forrige ord.

Trykk denne tasten

CTRL+PIL NED

Hvis du vil gjøre dette

Flytt markøren til begynnelsen av neste avsnitt.

Trykk denne tasten

CTRL+PIL OPP

Hvis du vil gjøre dette

Flytt markøren til begynnelsen av forrige avsnitt.

Trykk denne tasten

CTRL+SKIFT med en piltast

Hvis du vil gjøre dette

Merk en tekstblokk.

Trykk denne tasten

SKIFT med en piltast

Hvis du vil gjøre dette

Merk flere enn ett element i et vindu på skrivebordet, eller merk tekst i et dokument.

Trykk denne tasten

CTRL+A

Hvis du vil gjøre dette

Merk alt.

Trykk denne tasten

F3

Hvis du vil gjøre dette

Søk etter en fil eller mappe.

Trykk denne tasten

ALT+ENTER

Hvis du vil gjøre dette

Vis egenskaper for merket element.

Trykk denne tasten

ALT+F4

Hvis du vil gjøre dette

Lukk aktivt element, eller avslutt aktivt program.

Trykk denne tasten

ALT+MELLOMROM

Hvis du vil gjøre dette

Åpne hurtigmeny for aktivt vindu.

Trykk denne tasten

CTRL+F4

Hvis du vil gjøre dette

Lukk aktivt dokument (i programmer der du kan ha flere dokumenter åpne samtidig).

Trykk denne tasten

ALT+TAB

Hvis du vil gjøre dette

Bytt mellom åpne elementer.

Trykk denne tasten

ALT+ESC

Hvis du vil gjøre dette

Gå gjennom elementer i rekkefølgen de ble åpnet i.

Trykk denne tasten

F6

Hvis du vil gjøre dette

Bla gjennom skjermelementer i et vindu eller på skrivebordet.

Trykk denne tasten

F4

Hvis du vil gjøre dette

Vis elementene i aktiv liste i en dialogboks.

Trykk denne tasten

Menytast

Hvis du vil gjøre dette

Vis hurtigmenyen for merket element.

Trykk denne tasten

CTRL+ESC

Hvis du vil gjøre dette

Vis Start-menyen.

Trykk denne tasten

ALT+understreket bokstav

Hvis du vil gjøre dette

Utfør tilhørende kommando, eller velg tilhørende alternativ i en dialogboks.

Trykk denne tasten

ALT+understreket bokstav i navnet på en meny

Hvis du vil gjøre dette

Vis tilhørende meny.

Trykk denne tasten

F10

Hvis du vil gjøre dette

Aktiver menylinjen i aktivt program.

Trykk denne tasten

PIL HØYRE

Hvis du vil gjøre dette

Åpne neste meny til høyre, eller åpne en undermeny.

Trykk denne tasten

PIL VENSTRE

Hvis du vil gjøre dette

Åpne neste meny til venstre, eller lukk en undermeny.

Trykk denne tasten

F5 (eller CTRL+R)

Hvis du vil gjøre dette

Oppdater aktivt vindu.

Trykk denne tasten

TILBAKE

Hvis du vil gjøre dette

Vis mappen på nivået ovenfor i Windows Explorer.

Trykk denne tasten

ESC

Hvis du vil gjøre dette

Avbryt gjeldende oppgave.

Trykk denne tasten

SKIFT når du setter inn en CD

Hvis du vil gjøre dette

Unngå at CDen blir spilt av automatisk.

Hurtigtaster i dialogbokser

Tabellen nedenfor innholder hurtigtaster for bruk i dialogbokser.

Trykk denne tasten Hvis du vil gjøre dette
Trykk denne tasten

CTRL+TAB

Hvis du vil gjøre dette

Gå fremover gjennom kategorier.

Trykk denne tasten

CTRL+SKIFT+TAB

Hvis du vil gjøre dette

Gå bakover gjennom kategorier.

Trykk denne tasten

TAB

Hvis du vil gjøre dette

Gå fremover gjennom alternativer.

Trykk denne tasten

SKIFT+TAB

Hvis du vil gjøre dette

Gå bakover gjennom alternativer.

Trykk denne tasten

END

Hvis du vil gjøre dette

Vis bunnen av aktivt vindu.

Trykk denne tasten

ALT+understreket bokstav

Hvis du vil gjøre dette

Utfør kommandoen (eller velg alternativet) som hører til denne bokstaven.

Trykk denne tasten

ENTER

Hvis du vil gjøre dette

Erstatter museklikk for mange valgte kommandoer.

Trykk denne tasten

MELLOMROM

Hvis du vil gjøre dette

Merk av eller fjern merket for aktivt alternativ hvis det er en avmerkingsboks.

Trykk denne tasten

Piltaster

Hvis du vil gjøre dette

Merk en knapp hvis aktiv gruppe er en gruppe med alternativknapper.

Trykk denne tasten

F1

Hvis du vil gjøre dette

Vis Hjelp.

Trykk denne tasten

F4

Hvis du vil gjøre dette

Vis elementene i aktiv liste.

Trykk denne tasten

TILBAKE

Hvis du vil gjøre dette

Åpne en mappe på nivået ovenfor hvis en mappe er merket i dialogboksen Lagre som eller Åpne.

Hurtigtaster med Windows-logotasten

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster der Windows-logotasten brukes.

Trykk denne tasten Hvis du vil gjøre dette
Trykk denne tasten

Windows-logotasten

Hvis du vil gjøre dette

Åpne eller lukk Start-menyen.

Trykk denne tasten

Windows-logotasten+B

Hvis du vil gjøre dette

Fokuser på en varsling.

Trykk denne tasten

Windows-logotasten+CTRL+F

Hvis du vil gjøre dette

Søk etter datamaskiner.

Trykk denne tasten

Windows-logotasten+PAUSE

Hvis du vil gjøre dette

Vis dialogboksen Systemegenskaper.

Trykk denne tasten

Windows-logotasten+D

Hvis du vil gjøre dette

Vis skrivebordet.

Trykk denne tasten

Windows-logotasten+M

Hvis du vil gjøre dette

Minimer alle vinduer.

Trykk denne tasten

Windows-logotasten+SKIFT+M

Hvis du vil gjøre dette

Gjenopprett minimerte vinduer.

Trykk denne tasten

Windows-logotasten+E

Hvis du vil gjøre dette

Åpne Datamaskin.

Trykk denne tasten

Windows-logotasten+F

Hvis du vil gjøre dette

Søk etter en fil eller mappe.

Trykk denne tasten

Windows-logotasten+L

Hvis du vil gjøre dette

Lås datamaskinen, eller bytt brukere.

Trykk denne tasten

Windows-logotasten+R

Hvis du vil gjøre dette

Åpne dialogboksen Kjør.