Lage en tilkobling for trådløst hjemmenettverk i Windows XP uten en ruter

Trådløst nettverk for en andre eller tredje datamaskin uten trådløs ruter eller frittstående trådløst tilgangspunkt (WAP) regnes som et trådløst ad hoc-nettverk. Du kan bygge et trådløst ad hoc-nettverk av typen 802.11b ved hjelp av det grafiske brukergrensesnittet i Windows XP. Slik legger du til deling av Internett-tilkobling på vertsmaskinen og konfigurerer et trådløst ad hoc-nettverk:

Vis alle

Konfigurere vertsmaskinen

Du må først installere et trådløst kort for 802.11b på hoveddatamaskinen og konfigurere det som en trådløs tilkobling fra datamaskin til datamaskin (ad hoc). Når du har installert et 802.11b-kort på en datamaskin, finner Windows XP automatisk kortet, installerer drivere og viser et ikon i varslingsområdet. Hvis datamaskinen er i et miljø der det er andre trådløse nettverk innenfor rekkevidde, skal det automatisk vises en liste over tilgjengelige nettverk i Windows. Hvis det ikke er noen trådløse nettverk innenfor rekkevidde, kan det imidlertid hende at ikonet for trådløs tilkobling viser en rød X, og vinduet Vis trådløse nettverk åpnes kanskje ikke automatisk. Du åpner dette vinduet ved å klikke ikonet for den trådløse tilkoblingen.

Ikke velg et tilgjengelig nettverk nå hvis slike nettverk vises i Tilgjengelige nettverk-listen. Hvis datamaskinen tidligere koblet til et foretrukket tilgangspunkt, fjerner du alle foretrukne tilgangspunkt. Dette vil sikre at det bare opprettes en tilkobling til ad hoc-nettverket du prøver å konfigurere.

Klikk kategorien Avansert øverst i vinduet. Velg Bare datamaskin til datamaskin-nettverk (ad hoc), og fjern merket for Koble til ikke-foretrukne nettverk automatisk. Denne innstillingen, sammen med fjerning av foretrukne nettverk, sikrer at det bare opprettes en tilkobling til ad hoc-nettverket.

Klikk kategorien Trådløse nettverk på nytt. Klikk Legg til under Foretrukne nettverk. I dialogboksen Egenskaper for trådløst nettverk angir du Nettverksnavn (SSID). Bruk hvilket som helst navn, men pass på at du bruker det til å konfigurere alle datamaskiner. Vær oppmerksom på at nettverkstypen allerede er merket som et datamaskin til datamaskin-nettverk, og at dette ikke kan endres fordi det allerede er angitt at en tilkobling bare skal opprettes til ad hoc-nettverk.

Når du har konfigurert nettverksnavnet (SSID) i dialogboksen Egenskaper for trådløst nettverk, vises det nye ad hoc-nettverket med et PC-kortikon som angir at dette er et datamaskin til datamaskin-nettverk.

Konfigurere en klientdatamaskin

Når du har installert et PC-kort for 802.11b Silver på en andre datamaskin, viser kategorien Trådløse nettverk en liste over trådløse tilgangspunkt innenfor rekkevidde eller trådløse ad hoc-nettverk.

Det nye ad hoc-nettverket skal være oppført. Merk nettverksnavnet, og klikk deretter Konfigurer. Ettersom WEP ikke blir konfigurert nå, klikker du OK.

Dele tilkoblingen

Følg disse trinnene for å dele tilkoblingen:

  1. Klikk Start, Kontrollpanel, Bytt til klassisk visning og deretter Nettverkstilkoblinger.

  2. Klikk tilkoblingen som skal deles, og klikk deretter Endre innstillinger for denne tilkoblingen under Nettverksoppgaver.

  3. Klikk kategorien Avansert, og merk deretter av for Tillat andre nettverksbrukere å koble seg til gjennom denne datamaskinens Internett-tilkobling.

  4. Hvis du ikke bruker en brannmur fra tredjepart og ikke allerede har konfigurert brannmuren for Internett-tilkobling, merker du av for Brannmur for Internett-tilkobling (ICF) for å aktivere denne funksjonen.

  5. Aktiver innstillingen slik at andre brukere kan kontrollere eller aktivere denne tilkoblingen.

Når du har fullført ICF-konfigurasjonen, viser Nettverkstilkobling-vinduet på vertsmaskinen den opprinnelige kabelbaserte Ethernet-tilkoblingen og viser statusen som Delt og Aktivert. Nettverkstilkobling-vinduet på klientdatamaskinen viser tilkoblingen på verten som en Internett-gateway.

Klientdatamaskinen(e) skal nå motta en privat ikke-rutbar IP-adresse i adresseområdet 192.168.0.* via DHCP fra vertsmaskinen og skal ha fullstendig Internett-tilkobling.

Konfigurere WEP

Hvis tilkoblingen nå er opprettet, går du tilbake til Nettverksegenskaper og konfigurerer WEP-innstillinger for å sikre sikkerheten for ad hoc-nettverket.

På vertsmaskinen åpner du dialogboksen Egenskaper for trådløst nettverk og merker av for Datakryptering (WEP-kompatibel). Se dokumentasjonen fra produsenten av det trådløse kortet for nøkkelformat og nøkkellengde.

Bruk det høyeste mulige krypteringsnivået (nøkkellengde) som støttes av maskinvaren og driverne. Hvis du bruker en ASCII-nettverksnøkkel, må du passe på at du velger tilfeldige tegn og bokstaver som det ikke er enkelt å gjette. Det siste trinnet er å bruke den samme nøkkelen og de samme krypteringsinnstillingene til å konfigurere klientdatamaskinen(e).

Obs!

  • Du bør vurdere å bytte nøkkel hver uke for ekstra sikkerhet.