Åpne og tilpasse skjermtastaturet

Skjermtastaturet er et virtuelt tastatur på dataskjermen som du kan bruke til å skrive inn data med en pekeenhet eller styrespak. Du kan tilpasse skjermtastaturet ved å endre skriften, legge til en klikkelyd eller endre skrivemodus.

Vis alle

Slik åpner du skjermtastaturet ved å bruke musen:

 1. Klikk Start-menyen, og velg Alle programmer, Tilbehør og deretter Tilgjengelighet. Klikk Skjermtastatur for å åpne skjermtastaturet.

 2. Plasser markøren der du vil begynne, for å gå tilbake til dokumentet.

 3. Klikk Lukk for å lukke skjermtastaturet.

Slik åpner du skjermtastaturet ved å bruke tastaturet:

 1. Vis Start-menyen ved å trykke CTRL+ESC (eller Windows-logotasten). Gå til Alle programmer ved å trykke P. Gå til Tilbehør ved å trykke PIL NED og deretter ENTER. Trykk ENTER på nytt for å gå til Tilgjengelighet. Gå til Skjermtastatur ved å trykke PIL NED og deretter ENTER.

 2. Trykk ALT+TAB for å velge og gå tilbake til dokumentet.

 3. Trykk ALT+F, V for å lukke skjermtastaturet.

Slik tilpasser du skjermtastaturet ved å bruke musen:

 1. Åpne skjermtastaturet, der du kan endre følgende innstillinger:

  • Slik endrer du skriften: Klikk Innstillinger-menyen, og klikk deretter Skrift. Klikk en skrift, skriftstil og størrelse på menyen i dialogboksen Skrift. Klikk OK når du er ferdig.

  • Slik legger du til en klikkelyd: Klikk Innstillinger-menyen, og klikk deretter Bruk klikkelyd.

  • Slik endrer du skrivemodus: Klikk Innstillinger-menyen, klikk Skrivemodus, og velg deretter en av følgende skrivemodi:

   • I klikkemodus skriver du inn data med musen ved å peke på og klikke tastaturtegn. Hvis du vil bruke dette alternativet, velger du Klikk for å velge.

   • I pekemodus bruker du en mus eller styrespak til å peke på en tast i en forhåndsdefinert periode, og deretter skrives tegnet inn automatisk. Hvis du vil bruke dette alternativet, velger du Pek på for å velge og angir en tid på rullegardinmenyen Elementet må pekes på i minst. Klikk OK.

   • I avsøkemodus avsøker skjermtastaturet tastaturet hele tiden og uthever områder der du kan skrive inn tastaturtegn ved å trykke en hurtigtast eller bruke en bryterbasert inndataenhet. Hvis du vil bruke dette alternativet, velger du Styrespak eller tast for å velge og angir et intervall på Søkeintervall-menyen. Klikk Avansert for å åpne dialogboksen Avsøkingsalternativer. Merk av for Seriell port, parallell- eller spillport eller Tastaturtast.

 2. Plasser markøren der du vil begynne, for å gå tilbake til dokumentet.

 3. Klikk Lukk for å lukke skjermtastaturet.

Slik tilpasser du skjermtastaturet ved å bruke tastaturet:

 1. Åpne skjermtastaturet, der du kan endre følgende innstillinger:

  • Slik endrer du skriften: Vis Innstillinger-menyen ved å trykke ALT+S. Velg Skrift ved å trykke F. Velg en skrift ved å bruke PIL OPP, skriftstilen ved å bruke PIL NED og skriftstørrelsen ved å bruke TAB-tasten på menyen i dialogboksen Skrift. Klikk Enter.

  • Slik legger du til en klikkelyd: Vis Innstillinger-menyen ved å trykke ALT+S. Velg Bruk klikkelyd ved å trykke U.

  • Slik endrer du skrivemodus: Vis Innstillinger-menyen ved å trykke ALT+S. Velg Skrivemodus ved å trykke K. Velg en av følgende skrivemodi:

   • I klikkemodus kan du skrive inn data med musen ved å peke på og klikke tastaturtegn. Hvis du vil bruke dette alternativet, velger du Klikk for å velge ved å trykke ALT+K. Trykk ENTER.

   • I pekemodus bruker du en mus eller styrespak til å peke på en tast i en forhåndsdefinert periode, og deretter skrives tegnet inn automatisk. Hvis du vil bruke dette alternativet, velger du Pek på for å velge ved å trykke P. Trykk TAB for å åpne menyen Elementet må pekes på i minst. Bruk PIL OPP og PIL NED til å velge en tid. Trykk ENTER.

   • I avsøkemodus avsøker skjermtastaturet tastaturet hele tiden og uthever områder der du kan skrive inn tastaturtegn ved å trykke en hurtigtast eller bruke en bryterbasert inndataenhet. Hvis du vil bruke dette alternativet, velger du Styrespak eller tast for å velge ved å trykke S. Angi et intervall ved å trykke TAB for å åpne Søkeintervall-menyen, og ved å trykke PIL OPP og PIL NED for å velge et intervall. Trykk ALT+A for å åpne de avanserte alternativene. Trykk S hvis du vil merke av for Seriell port, parallell- eller spillport, eller T hvis du vil merke av for Tastaturtast i dialogboksen Avsøkingsalternativer. Trykk ENTER to ganger.

 2. Trykk ALT+TAB for å velge og gå tilbake til dokumentet.

 3. Trykk ALT+F, V for å lukke skjermtastaturet.