Konfigurere strømstyring i Windows XP

Strømstyring forlenger batterilevetiden på bærbare PCer og kan redusere bruken av elektrisitet på den stasjonære PCen. Slik konfigurerer du det:

 1. Logg på datamaskinen som administrator.

 2. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

 3. Klikk Ytelse og vedlikehold.

 4. Klikk Strømalternativer.

 5. Klikk rullegardinlisten Strømoppsett i kategorien Strømoppsett i dialogboksen Egenskaper for strømalternativer, og velg strømoppsettet som passer best for måten du bruker datamaskinen på.

 6. Hvis innstillingene Sett i ventemodus og Sett i dvalemodus er tilgjengelige, justerer du dem hvis du ikke er fornøyd med standardvalget.

  Ventemodus reduserer strømbruken når datamaskinen ikke er i bruk, ved at delene som bruker mest energi, blir slått av. Det tar bare et par sekunder å starte en datamaskin fra ventemodus. Dvalemodus lagrer programmene og avslutter datamaskinen helt. Dvalemodus bruker ikke strøm, men det tar noen få sekunder mer å gjenopprette fra dvalemodus når du skal bruke datamaskinen igjen.

  Angivelse av kortere forsinkelser før vente- og dvalemodus reduserer strømbruken, men det kan hende det ikke passer for deg å måtte vente mens datamaskinen startes.

 7. I kategorien Avansert kan du justere standardatferden for strømknappene på datamaskinen. På bærbare datamaskiner kan du forlenge batterilevetiden betydelig ved å sette alternativet Når jeg stenger lokket på den bærbare maskinen til Ventemodus.

 8. Velg Aktiver dvalemodus i kategorien Dvalemodus, hvis det ikke allerede er valgt.

 9. Klikk OK.

Strømstyringsalternativer, for eksempel Sett i ventemodus og Sett i dvalemodus, er et kompromiss mellom strømbruk og enkelthet. Hvis du synes det er irriterende at datamaskinen går inn i vente- eller dvalemodus, gjentar du disse trinnene for å øke lengden på forsinkelsen eller deaktivere disse funksjonene helt.