Slik reparerer du en datamaskin som ikke vil starte

Det er frustrerende med en datamaskin som ikke vil starte, men det er ofte lett å løse problemet. Hvilke trinn du skal gjennomføre for å feilsøke problemet, er avhengig av symptomene. Klikk setningen som best beskriver problemet, for å finne en mulig løsning:

Vis alle

Du logger på ved å klikke brukerkontoene dine, men du kan ikke åpne noen programmer

Når du har klikket brukerkontoen eller skrevet inn passordet, trykker du umiddelbart Skift-tasten og holder den nede til skrivebordet og oppgavelinjen vises. Når du holder nede Skift-tasten, blir ikke programmer lastet inn automatisk, og det er antakelig ett av disse programmene som forårsaker problemet. Når du kan logge på uten problemer, kan du endre programmene som kjøres automatisk, og fjerne programmet som forårsaker problemet.

Datamaskinen viser Windows-logoen, men mislykkes før du kan logge på

Noen ganger starter innlastingen av Windows, men stopper i løpet av oppstarten. I de fleste tilfeller er problemet en ny maskinvaredel, et nytt program eller en skadet systemfil. Følg instruksjonene nedenfor for å feilsøke problemet. Prøv å starte datamaskinen etter hvert trinn. Fortsett til neste trinn bare hvis Windows fortsatt mislykkes under oppstart.

Slik feilsøker du oppstartsproblemer

 1. Start datamaskinen på nytt. Like etter at skjermen blir svart for første gang, trykker du flere ganger på F8-tasten. Menyen Avanserte alternativer for Windows vises. Hvis menyen ikke vises, starter du datamaskinen på nytt og prøver igjen. Bruk piltastene på tastaturet (musen fungerer ikke) til å velge Siste fungerende konfigurasjon, og trykk deretter Enter. Windows XP prøver å starte.

 2. Hvis du nylig har installert ny maskinvare, slår du av datamaskinen og kobler fra maskinvaren. Start deretter Windows XP på nytt, og feilsøk maskinvaren for å få den fungere som den skal.

 3. Start datamaskinen på nytt, og trykk F8 på nytt. Denne gangen velger du Sikkermodus og trykker Enter. Windows XP prøver å starte i sikkermodus, som ikke starter programmer og maskinvare automatisk, og viser svært primitiv grafikk. Hvis Windows XP starter som det skal i sikkermodus, kan du fjerne eventuelle programmer eller oppdateringer du nylig har installert. Deretter starter du datamaskinen på nytt.

Du ser meldingen Ikke-systemdisk eller diskfeil, eller en lignende melding

Meldingen Ikke-systemdisk eller diskfeil betyr at datamaskinen ikke finner Windows. Følg trinnene nedenfor, og prøv å starte datamaskinen etter hvert trinn. Fortsett til neste trinn bare hvis Windows fortsatt mislykkes under oppstarten.

Slik feilsøker du diskfeil

 1. Datamaskinen prøver kanskje å laste inn Windows fra et flyttbart medium i stedet for fra harddisken i datamaskinen. Fjern alle disketter, CDer, DVDer, USB-flash-enheter, digitale kameraer og minnekort.

 2. En del av harddisken kan være skadet. Du kan kanskje løse problemet ved å gjennomføre en reparasjonsinstallasjon av Windows XP.

 3. Harddisken har kanskje feilet. Hvis harddisken har feilet, må den byttes ut. Når du har byttet ut harddisken, bør du gjenopprette filene fra en sikkerhetskopi.

Datamaskinen stopper umiddelbart etter at du har slått den på, eller ingenting vises på skjermen

Hvis datamaskinen viser en feilmelding noen få sekunder etter oppstart, har du antakelig et problem med maskinvarekonfigurasjonen. Hvis du ser Windows-logoen, må du feilsøke oppstartsproblemer. Hvis du ser meldingen Ikke-systemdisk eller diskfeil, må du feilsøke diskfeil. Hvis du ikke en gang ser oppstartsskjermbildet, har du antakelig et maskinvareproblem. Følg disse trinnene for å feilsøke et maskinvareproblem som hindrer datamaskinen i å begynne å laste inn Windows. Etter hvert trinn starter du datamaskinen på nytt og prøver å laste inn Windows. Fortsett til neste trinn bare hvis Windows fortsatt ikke lastes inn.

Slik feilsøker du maskinvareproblemer

 1. Hvis datamaskinen piper når den starter, men ingenting vises på skjermen:

  • Koble skjermen fra datamaskinen, og koble den til igjen.

  • Kontroller at skjermens strømledning er koblet til, og at skjermen er slått på.

  • Koble om mulig skjermen til en annen datamaskin for å kontrollere at skjermen fungerer som den skal.

  • Hvis skjermen fungerer, men datamaskinen piper og ikke viser noe, har skjermkortet antakelig mislykkes. Hvis datamaskinen er innenfor garantiperioden, kontakter du datamaskinprodusenten for å få hjelp. Hvis datamaskinen ikke er innenfor garantiperioden og du er komfortabel med å åpne datamaskinkabinettet og bytte ut intern maskinvare, kjøper du et kompatibelt erstatningsskjermkort og installerer det. Kontakt ellers et servicesenter for å få hjelp. Selv om det er irriterende og kanskje dyrt å bytte en del, er dokumentene, bildene og e-postmeldingene dine trygge og tilgjengelige når datamaskinen er reparert.

 2. Hvis du ser en feilmelding som angir at det ikke finnes noe tastatur, eller at en nøkkel står fast, slår du av datamaskinen og kobler til tastaturet på nytt. Bytt tastatur hvis problemet vedvarer.

 3. Noen ganger starter ikke datamaskinen fordi den ikke er kompatibel med et maskinvaretilbehør. Hvis du nylig har lagt til et nytt maskinvaretilbehør, slår du av datamaskinen, fjerner tilbehøret og starter datamaskinen på nytt.

 4. Fjern alt maskinvaretilbehør med unntak av tastatur, mus og skjerm. Hvis datamaskinen starter som den skal, slår du av Windows, slår av datamaskinen og legger til ett maskinvaretilbehør. Start deretter datamaskinen på nytt. Hvis datamaskinen ikke starter, er det maskinvaretilbehøret du nylig la til, som forårsaker et problem. Fjern maskinvaren, og kontakt maskinvareleverandøren for hjelp. Du kan koble til annet maskinvaretilbehør på nytt.

 5. Det er kanskje en løs tilkobling. Slå av datamaskinen, fjern alle kontakter fra utsiden av datamaskinen, og dytt deretter kontaktene forsiktig inn igjen. Se etter løse ledninger, bøyde pinner og kontakter som ikke sitter helt fast.

 6. Hvis du er komfortabel med å åpne datamaskinkabinettet, slår du av datamaskinen, kobler ut strømmen og åpner datamaskinkabinettet. Ta ut alle kabler, og sett dem inn igjen. Ta ut alle kort inne i datamaskinen og sett dem inn igjen, inkludert datamaskinens minnebrikker. Sett sammen datamaskinen igjen før du prøver å starte den.

 7. Hvis datamaskinen fortsatt ikke starter, kan det være et problem med hovedkortet, prosessoren, minnekortet eller grafikkortet. Selv om det er frustrerende med maskinvare som mislykkes, er dokumentene, bildene og e-postmeldingene dine trygge og tilgjengelige når datamaskinen er reparert.

Datamaskinen slår seg ikke på

Hvis datamaskinen ikke slår seg på, det vil si at du trykker på/av-knappen og det ikke lyser, og det ikke er noen pip eller andre lyder, gjør du følgende:

 • Kontroller at datamaskinens strømledning er koblet til.

 • Dra ut kontakten på datamaskinen, og koble til en annen elektrisk enhet (for eksempel en lampe, vifte eller radio) i samme strømuttak. Hvis enheten ikke fungerer, er problemet strømuttaket, og ikke datamaskinen.

Du må utføre en reparasjonsinstallasjon av Windows XP

En reparasjonsinstallasjon av Windows XP kan løse mange alvorlige oppstartsproblemer. Selv om du ikke mister noen viktige dokumenter, kan du miste innstillinger, og du må installere mange oppdateringer på nytt.

Før du gjennomfører en reparasjonsinstallasjon av Windows XP, må du ha både CDen og produktnøkkelen for Windows XP tilgjengelig.

Slik utfører du en reparasjonsinstallasjon av Windows XP

 1. Sett inn CDen med Windows XP i datamaskinen.

 2. Start datamaskinen på nytt. Når du blir bedt om det, trykker du en tast for å starte fra CD-ROM-stasjonen.

 3. Når siden Velkommen til installasjonsprogrammet vises, trykker du Enter på tastaturet.

 4. Les lisensavtalen på siden Lisensavtale for Windows XP. Trykk pil ned for å rulle til bunnen av avtalen. Trykk deretter F8.

 5. Når du blir bedt om det, trykker du R for at Windows XP skal prøve å reparere Windows ved å installere viktige Windows-komponenter på nytt.

  Reparasjonen og den nye installasjonen kan ta over en time. Til slutt i installasjonsprogrammet blir du bedt om å svare på spørsmål, som om du installerte Windows XP for første gang.