Konfigurere Windows XP for flere inndataspråk

Du kan konfigurere flere inndataspråk i Windows XP og deretter bytte mellom dem med bare to museklikk. Hvis datamaskinen brukes i et flerspråklig hjem, kan du konfigurere brukerkontoene med ulike inndataspråk.

Slik legger du til inndataspråk:

 1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Klikk Dato, klokkeslett, språk og regionale innstillinger.

 3. Klikk Legg til andre språk.

 4. Klikk Detaljer i kategorien Språk i dialogboksen Innstillinger for region og språk.

 5. Klikk Legg til i kategorien Innstillinger i dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk.

 6. Klikk Inndataspråk i dialogboksen Legg til inndataspråk, og velg foretrukket språk og dialekt. Hvis du vil bytte standard tastaturoppsett, klikker du Tastaturoppsett/IME-listen og velger et nytt tastaturoppsett Klikk deretter OK.

 7. Klikk listen Standard inndataspråk i kategorien Innstillinger i dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk. Språket du velger som standard, vises første gang du starter datamaskinen.

 8. Hvis du vil legge til flere språk, går du tilbake til trinn 5. Hvis du er ferdig med å legge til språk, klikker du OK.

 9. I dialogboksen Innstillinger for region og språk merker du om nødvendig av for Installer filer for omfattende skript og høyre-mot-venstre-språk og Installer filer for østasiatiske språk.

 10. Klikk kategorien Regionale innstillinger. Klikk listen Standarder og formater, og velg regionen din.

 11. Klikk Plassering-listen, og velg stedet du bor på.

 12. Klikk OK for å lagre innstillingene.

Slik bytter du mellom inndataspråk:

 1. Hvis flere inndataspråk er installert på datamaskinen, vises språklinjen nederst til høyre i Windows XP, i nærheten av systemklokken. Språklinjen viser forkortelsen på to bokstaver for inndataspråket som er valgt for øyeblikket.

 2. Klikk knappen på språklinjen, og velg språket og dialekten du vil bruke.

Obs!

 •  Det kan ta opptil ett minutt før det nye språket vises.