Deaktivere jevn rulling

Du kan få skjermlesere og talegjenkjenningsprogrammer til å fungere bedre ved å deaktivere jevn rulling. Hvis jevn rulling er aktivert, leser skjermlesere av og til deler av den neste koblingen og/eller irrelevant informasjon, sammen med den neste koblingen. Når jevn rulling er deaktivert, fortsetter skjermlesere å lese koblinger riktig selv om den neste koblingen er utenfor gjeldende skjerm. Talegjenkjenningsprogrammer kan også fungere bedre. Nedenfor vises det hvordan du aktiverer eller deaktiverer dette alternativet.

Vis alle

Slik aktiverer du jevn rulling ved å bruke musen:

  1. Klikk Start og deretter Kontrollpanel.

  2. Kontroller at du er i klassisk visning i Kontrollpanel, og at alle ikonene vises i det. Hvis ikke klikker du Bytt til klassisk visning i venstre rute i Kontrollpanel.

  3. Klikk Alternativer for Internett for å åpne dialogboksen Alternativer for Internett. Klikk kategorien Avansert, og rull ned til overskriften Visning. Merk av eller fjern merket for Bruk jevn rulling.

  4. Klikk OK og deretter Lukk.

Slik aktiverer du jevn rulling ved å bruke tastaturet:

  1. Vis Start-menyen ved å trykke CTRL+ESC (eller Windows-logotasten). Åpne deretter Kontrollpanel ved å trykke K.

  2. Kontroller at du er i klassisk visning i Kontrollpanel, og at alle ikonene vises i det. Hvis ikke går du til venstre rute i Kontrollpanel og åpner Bytt til klassisk visning ved å trykke TAB og deretter ENTER. Bruk piltastene til å gå til Alternativer for Internett, og trykk deretter ENTER.

  3. Gå til kategorien Avansert ved å trykke CTRL+TAB i dialogboksen Alternativer for Internett. Gå til innstillingen Bruk jevn rulling ved å trykke PIL NED. Aktiver eller deaktiver innstillingen i avmerkingsboksen ved å trykke MELLOMROM. Trykk ENTER for å lagre endringene.

  4. Lukk Kontrollpanel ved å trykke ALT+F, L.