Aktivere og justere forstørrelsesprogrammet

Forstørrelsesprogrammet er et visningsverktøy du kan bruke til å gjøre dataskjermen lettere å lese ved å åpne et eget vindu der en del av skjermen vises forstørret. Nedenfor vises det hvordan du aktiverer forstørrelsesprogrammet og angir forstørrelsesnivåer.

Vis alle

Slik aktiverer du forstørrelsesprogrammet ved å bruke musen:

 1. Klikk Start, velg Alle programmer, velg Tilbehør, og klikk deretter Tilgjengelighet.

 2. Klikk Forstørrelsesprogram for å åpne dialogboksen Innstillinger for Forstørrelsesprogram. Juster forstørrelsesnivået ved å skrive inn et tall mellom 1 og 9, eller ved å velge pilknappen for å åpne listen over alternativer på rullegardinmenyen.

Slik aktiverer du Forstørrelsesprogram ved å bruke tastaturet:

 1. Vis Start-menyen ved å trykke CTRL+ESC (eller Windows-logotasten). Trykk R, og skriv inn magnify. Trykk deretter ENTER.

 2. Gå til dialogboksen Innstillinger for Forstørrelsesprogram ved å trykke ALT+L. Juster forstørrelsesnivået mellom 1 og 9 ved å trykke PIL OPP og PIL NED.

Slik endrer du forstørrelsesnivå og -plassering ved å bruke musen:

 • Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil endre størrelsen, kontrollerer du at forstørrelsesprogrammet er aktivert. Flytt musepekeren over en kant av Forstørrelsesprogram-vinduet. Når pekeren blir en tohodet pil, holder du nede museknappen og drar Forstørrelsesprogram-vinduet for å endre størrelsen på det.

  • Hvis du vil endre plasseringen, kontrollerer du at forstørrelsesprogrammet er aktivert. Flytt musepekeren over Forstørrelsesprogram-vinduet. Hold nede museknappen, og dra Forstørrelsesprogram-vinduet for å flytte det.

Slik endrer du forstørrelsesnivå og -plassering ved å bruke tastaturet:

 • Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil endre størrelsen på vinduet, kontrollerer du at forstørrelsesprogrammet er aktivert, og at dialogboksen Innstillinger for Forstørrelsesprogram er åpen. Trykk ALT+F6, og trykk deretter ALT+MELLOMROM. Trykk S. Trykk deretter en piltast til musepekeren blir en dobbelthodet pil på kanten eller hjørnet av Forstørrelsesprogram-vinduet. Fortsett å trykke piltastene til Forstørrelsesprogram-vinduet har ønsket størrelse. Trykk deretter ENTER.

  • Hvis du vil endre plasseringen av vinduet, kontrollerer du at forstørrelsesprogrammet er aktivert, og at dialogboksen Innstillinger for Forstørrelsesprogram er åpen. Trykk ALT+F6, og trykk deretter ALT+MELLOMROM. Trykk M. Flytt Forstørrelsesprogram-vinduet til ønsket plassering ved å bruke piltastene. Trykk deretter ENTER.