Aktivere musetaster

Når du aktiverer musetaster, kan du bruke det numeriske tastaturet til å styre musepekeren. Hvis du vil bruke det numeriske tastaturet til både dataregistrering og navigasjon, kan du angi at musetaster skal aktiveres når du trykker NUM LOCK. Nedenfor vises det hvordan du aktiverer musetaster.

Vis alle

Slik aktiverer du musetaster ved å bruke musen:

 1. Klikk Start og deretter Kontrollpanel.

 2. Kontroller at du er i klassisk visning i Kontrollpanel, og at alle ikonene vises i det. Hvis ikke klikker du Bytt til klassisk visning i venstre rute i Kontrollpanel.

 3. Klikk Tilgjengelighetsalternativer for å åpne dialogboksen Tilgjengelighetsalternativer. Klikk kategorien Mus. Aktiver musetaster ved å merke av for Bruk Musetaster.

 4. Klikk Innstillinger. Klikk de ønskede alternativene i dialogboksen Innstillinger for Musetaster.

 5. Klikk OK og deretter OK på nytt. Klikk Lukk for å lukke Kontrollpanel.

Slik aktiverer du musetaster ved å bruke tastaturet:

 1. Vis Start-menyen ved å trykke CTRL+ESC (eller Windows-logotasten). Åpne deretter Kontrollpanel ved å trykke K.

 2. Kontroller at du er i klassisk visning i Kontrollpanel, og at alle ikonene vises i det. Hvis ikke går du til venstre rute i Kontrollpanel og åpner Bytt til klassisk visning ved å trykke TAB og deretter ENTER. Bruk piltastene til å gå til Tilgjengelighetsalternativer, og trykk deretter ENTER.

 3. Trykk CTRL+TAB for å gå til kategorien Mus i dialogboksen Tilgjengelighetsalternativer. Merk av for Bruk Musetaster ved å trykke M.

 4. Trykk S for Innstillinger. Du kan velge mellom følgende alternativer for musetaster som du kan justere med piltastene, i dialogboksen Innstillinger for Musetaster:

  • Trykk U hvis du vil bruke en hurtigtast til å aktivere eller deaktivere musetaster ved å trykke ALT+SKIFT+NUM LOCK.

  • Trykk M hvis du vil angi den største hastigheten som musepekeren kan bevege seg med når du holder nede en musetast.

  • Trykk A hvis du vil angi hvor raskt musepekeren skal akselerere til maksimumshastigheten når du holder nede en musetast.

  • Trykk H hvis du vil aktivere hastighetsreduksjon av musepekeren ved å holde nede SKIFT, og hastighetsøkning av pekeren ved å holde nede CTRL mens du trykker musetaster.

  • Trykk P hvis du vil bytte mellom musetaster og vanlig numerisk tastatur når NUM LOCK er på. (Trykk V når NUM LOCK er av.)

  • Trykk S hvis du vil vise et ikon på oppgavelinjen når musetaster er aktivert.

  • Klikk Enter to ganger for å lagre innstillingene og lukke dialogboksene.

  • Lukk Kontrollpanel ved å trykke ALT+F, L.