Bruke Klikklås

Med Klikklås kan du merke eller dra uten å holde nede museknappen. Nedenfor vises det hvordan du aktiverer Klikklås.

Vis alle

Slik aktiverer du Klikklås ved å bruke musen:

  1. Klikk KontrollpanelStart-menyen.

  2. Kontroller at du er i Klassisk visning i Kontrollpanel, og at alle ikonene vises i det. Hvis ikke går du til Kontrollpanel i venstre rute og klikker Bytt til klassisk visning.

  3. Klikk Mus. Dialogboksen Egenskaper for Mus skal åpnes. Klikk kategorien Knapper for å vise Klikklås-boksen. Merk av for Slå på Klikklås.

  4. Klikk Innstillinger. Dialogboksen Innstillinger for Klikklås åpnes. Juster hvor lenge du må holde nede en muse- eller styrekuleknapp ved å flytte glidebryteren. Klikk OK to ganger.

  5. Klikk Lukk for å lukke Kontrollpanel.

Slik aktiverer du Klikklås ved å bruke tastaturet:

  1. Vis Start-menyen ved å trykke CTRL+ESC (eller Windows-logotasten). Åpne deretter Kontrollpanel ved å trykke K.

  2. Kontroller at du er i Klassisk visning i Kontrollpanel, og at alle ikonene vises i det. Hvis ikke går du til venstre rute i Kontrollpanel og åpner Bytt til klassisk visning ved å trykke TAB og deretter ENTER. Bruk piltastene til å gå til Mus, og trykk deretter ENTER.

  3. Dialogboksen Egenskaper for Mus skal åpnes. Klikklås-boksen vises i kategorien Knapper. Merk av for Slå på Klikklås ved å trykke S.

  4. Velg Innstillinger ved å trykke E. Dialogboksen Innstillinger for Klikklås åpnes. Bruk PIL HØYRE og PIL VENSTRE til å flytte glidebryteren for å justere hvor lenge du må holde nede en muse- eller styrekuleknapp. Trykk ENTER. Gå til OK ved å trykke TAB, og trykk deretter ENTER.

  5. Lukk Kontrollpanel ved å trykke ALT+F, L.