Bruke trege taster

Trege taster er laget for brukere som har problemer med å holde nede to eller flere taster om gangen. Når en hurtigtast krever en tastekombinasjon, for eksempel CTRL+P, kan du bruke trege taster til å trykke én tast om gangen i stedet for å trykke dem samtidig.

Vis alle

Slik aktiverer du trege taster ved å bruke musen:

 1. Klikk Start og deretter Kontrollpanel.

 2. Kontroller at du er i klassisk visning i Kontrollpanel, og at alle ikonene vises i det. Hvis ikke klikker du Bytt til klassisk visning i venstre rute i Kontrollpanel.

 3. Klikk Tilgjengelighetsalternativer for å åpne dialogboksen Tilgjengelighetsalternativer. Klikk kategorien Tastatur, og merk deretter av for Bruk Trege taster.

 4. Klikk Innstillinger for å åpne dialogboksen Innstillinger for Trege taster. Merk av for alternativene du vil bruke, og fjern merket for de du ikke vil bruke. Klikk OK og deretter OK på nytt. Klikk deretter Lukk i Kontrollpanel.

Slik aktiverer du trege taster ved å bruke tastaturet:

 1. Vis Start-menyen ved å trykke CTRL+ESC (eller Windows-logotasten). Åpne deretter Kontrollpanel ved å trykke K.

 2. Kontroller at du er i klassisk visning i Kontrollpanel, og at alle ikonene vises i det. Hvis ikke går du til venstre rute i Kontrollpanel og åpner Bytt til klassisk visning ved å trykke TAB og deretter ENTER. Bruk piltastene til å gå til Tilgjengelighet, og trykk deretter ENTER.

 3. Merk av for Bruk Trege taster i kategorien Tastatur i dialogboksen Tilgjengelighetsalternativer ved å trykke U.

 4. Trykk S for Innstillinger. Dialogboksen Innstillinger for Trege taster åpnes, og følgende alternativer vises:

  • Trykk U for å merke av for Bruk hurtigtast. Dermed kan du aktivere eller deaktivere trege taster ved å trykke SKIFT fem ganger.

  • Trykk T for å merke av for Trykk endringstasten to ganger for å låse den. Dermed kan du låse en endringstast, for eksempel CTRL, ALT, SKIFT eller Windows-logotasten hvis du trykker den to ganger etter hverandre.

  • Trykk D for å merke av for Deaktiver Trege taster hvis to taster trykkes samtidig. Dermed kan du deaktivere trege taster når du trykker en endringstast, for eksempel CTRL, ALT, SKIFT eller Windows-logotasten, og en annen tast samtidig.

  • Trykk G for å merke av for Gi et lydsignal når endringstasten trykkes. Dermed kan du spille av en tone som angir når du trykker, låser eller slipper en endringstast, for eksempel CTRL, ALT, SKIFT eller Windows-logotasten.

  • Trykk S for å merke av for Vis status for Trege taster på skjermen. Dermed vises et ikon for trege taster på oppgavelinjen når du aktiverer trege taster.

 5. Trykk ENTER to ganger for å avslutte Tilgjengelighetsalternativer.

 6. Lukk Kontrollpanel ved å trykke ALT+F, L.