Hvorfor må jeg bekrefte e-postadressen min?

Microsoft ber deg bekrefte e-postadressen din ved to anledninger: når du legger til en e-postadresse i Microsoft-kontoen, og første gang du sender en e-post fra en ny Outlook.com-adresse.

Bekreftelse av Microsoft-konto

Når du registrerer eller legger til en e-postadresse i kontoen, sender vi en automatisk forespørsel til denne e-postadressen for å bekrefte at vi har riktig adresse. For å fullføre prosessen følger du bekreftelseskoblingen i e-posten.

Hvis du trenger en ny bekreftelseskobling, får du den slik:

  1. Logg på nettstedet for Microsoft-kontoen og velg Din informasjon.

  2. Velg Administrer e-postadressen eller telefonnummeret du logger på med.

  3. Velg Bekreft ved siden av e-postadressen, og deretter Send meg bekreftelsesmeldingen.

Outlook-bekreftelse

Utsendere av søppelpost bruker av og til automatiserte programmer for å opprette e-postkontoer, og deretter sende søppelpost til andre. Når du sender en e-postmelding fra en ny Outlook-adresse for første gang, ber vi deg om å bekrefte at du er en person og ikke et automatisert program.

Når du klikker bekreftelseskoblingen, blir du bedt om å skrive inn en serie med tilfeldige tegn som vises i et bilde. (Du kan også lytte til en lydfil med opplesing av tegnene hvis du foretrekker det.)

Outlook vil fra tid til annen be deg om å bekrefte kontoen din på nytt, bare for å kontrollere at du fremdeles er deg, og at kontoen din ikke har blitt hacket av utsendere av søppelpost.