Legge til eller endre albumgrafikk i Windows Media Player


Windows Media Player kan vise albumgrafikk for musikkfilene i musikkbiblioteket.

Hvor kommer albumgrafikken fra?

Spilleren laster ned albumgrafikk fra en webdatabase, der informasjonen legges inn av mange dataleverandører som ikke er tilknyttet Microsoft, f.eks. AMG.

Spilleren laster ned albumgrafikk når du ripper CDer. Spilleren forsøker å samsvare CDen med en oppføring i webdatabasen for å få til dette. Hvis spilleren finner et treff, laster den ned medieinformasjon for CDen automatisk. Denne informasjonen inkluderer albumgrafikk. I tillegg søker spilleren gjennom musikkbiblioteket med jevne mellomrom, på jakt etter sanger som mangler albumgrafikk. Hvis den finner grafikk for en sang som mangler det, laster spilleren denne grafikken ned. Hvis du vil vite mer om hvordan du endrer spillerinnstillingene for nedlasting av albumgrafikk og annen medieinformasjon, kan du se Medieinformasjon i Windows Media Player: ofte stilte spørsmål.

Hvorfor mangler noe albumgrafikk?

I følgende situasjoner laster ikke spilleren ned albumgrafikk fra databasen:

 • Hvis du ikke er koblet til Internett når du ripper en CD.

 • Hvis du er koblet til Internett, men albumgrafikken mangler i databasen (eller det ikke finnes noe medieinformasjon i det hele tatt) for CDen du ripper.

 • Hvis systemadministratoren har forhindret datamaskinen fra å laste ned elementer som albumgrafikk, fra Internett.

 • Hvis du rippet CDen med et annet program enn Windows Media Player. Dette kan føre til at spilleren ikke klarer å finne et treff i databasen.

Hvis webdatabasen inneholder feil albumgrafikk, laster spilleren ned albumgrafikken allikevel.

Følgende prosedyrer beskriver hva du kan gjøre for å rette opp manglende eller feil albumgrafikk.

Vis alle

Slik legger du til albumgrafikk fra databasen

Du kan forsøke å samsvare et album i musikkbiblioteket med en av oppføringene i databasen. Hvis du finner et treff, laster spilleren ned albumgrafikken til datamaskinen.

Spilleren laster ned all medieinformasjon tilknyttet albumet (f.eks. tittel, sangtitler osv.) i tillegg til albumgrafikken. Hvis du har redigert medieinformasjonen for et album i musikkbiblioteket manuelt, overskriver følgende trinn disse endringene.

 1. Koble til Internett.

 2. Klikk startknappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 3. Bla til albumet du vil fikse på.

 4. Høyreklikk albumet, og klikk deretter Søk etter albuminformasjon.

 5. Hvis det vises en feilmelding om at du må endre personverninnstillingene dine før du kan oppdatere medieinformasjon, gjør du følgende: Klikk menyen Verktøy, klikk Alternativer, klikk Personvern og merk deretter av for Oppdater musikkfiler ved å hente medieinformasjon fra Internett. Gjenta deretter forrige trinn.

  Hvis Verktøy-menyen ikke er synlig, må du vise menylinjen. Du gjør det ved å klikke Organiser, velge Oppsett og deretter Vis menylinje.

 6. Gjør ett av følgende:

  • Hvis riktig album- eller artistinformasjon vises i søkeresultatene, velger du korrekt oppføring. Følg så instruksjonene på siden for å oppdatere albumgrafikken og medieinformasjonen automatisk. Hvis riktig albuminformasjon ikke vises i søkeresultatene, følger du instruksjonene på siden for å søke på nytt med andre søkekriterier.

  • Hvis ønsket albuminformasjon vises med et generelt musikkikon som albumgrafikk, er ikke albumgrafikken tilgjengelig for nedlasting. Se fremgangsmåten ovenfor for hvordan du legger til albumgrafikk manuelt.

Slik legger du til albumgrafikk manuelt

Hvis noen av albumene dine ikke har albumgrafikk, kan du legge til et bilde manuelt. Når du gjør dette, bygges bildet inn i filen, og spilleren viser det som albumgrafikk (i stedet for albumgrafikk spilleren har lastet ned fra databasen).

 1. Klikk startknappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Bla til albumet som mangler albumgrafikk.

 3. Finn et bilde du vil bruke som albumgrafikk (bildet kan ligge på datamaskinen eller på Internett), høyreklikk bildet og klikk deretter Kopier.

  Originalbildet kan være i følgende formater: BMP, GIF, JPEG, PNG eller TIFF.

 4. I musikkbiblioteket høyreklikker du albumgrafikkboksen, og deretter klikker du Lim inn albumgrafikk.

  En kopi av bildet bygges inn i alle sangene fra albumet. Kopien av bildet skaleres automatisk til riktig størrelse, og konverteres til JPEG-format før det bygges inn i filen. Originalbildet forblir uendret.

Merk

 • Hvis du ikke får til å legge til albumgrafikk manuelt, bør du sjekke at du har tillatelse til å endre på filen. Høyreklikk filen, og klikk deretter Åpne filplassering. I mappen høyreklikker du filen, klikker Egenskaper og fjerner merket for Skrivebeskyttet.

Hvor kan du se albumgrafikk?

Albumgrafikk kan dukke opp på mange forskjellige steder, både i og utenfor spilleren:

 • I musikkbiblioteket

 • I listeruten på høyre side av spilleren

 • I statusområdet nederst i spillervinduet (ved siden av avspillingskontrollene)

 • I visse visualiseringer

 • I Windows-mappen du har lagret musikkfilene i (f.eks. i Musikk-mappen)

 • I informasjonssentervisningen (du ser denne visningen i avspillingsmodus ved å høyreklikke området der videoer og effekter vises, peke på Effekter og deretter klikke Visning av informasjonssenter)

 • I dialogboksen Søk etter albuminformasjon (dialogboksen som vises når du klikker kommandoen Søk etter albuminformasjon)

Albumgrafikken som vises i dialogboksen Søk etter albuminformasjon er levert av dataleverandører, som AMG. Albumgrafikken som vises i Visning av informasjonssenter er levert av nettbutikken du har valgt. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bytter nettbutikk, se Handle på nettet i Windows Media Player.

Slik viser du albumgrafikk mens du spiller av musikk

 • Gjør ett av følgende:

  • Start en sang i avspillingsmodus Høyreklikk en åpen plass i spilleren (som til venstre for knappen Stopp), velg Effekter og klikk deretter Albumgrafikk.

   Hvis spilleren er åpen, og du er i Player-biblioteket, klikker du Bytt til avspillingBilde av knappen Bytt til avspilling i nederste høyre hjørne av spilleren.

   Stor albumgrafikk vises i effektområdet.

  • Start en sang i spillerbiblioteket. Hvis listeruten ikke er synlig, klikker du kategorien Spill av.

   Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.

   Liten albumgrafikk vises i listeruten.Trenger du mer hjelp?