Legge til en enhet eller datamaskin i et nettverk


Trinnene for å legge til en enhet eller datamaskin i nettverket vil variere, avhengig av operativsystemet på datamaskinen og om nettverksenhetene støtter nye teknologier. Hvis du vil ha mer informasjon om å konfigurere nettverk, se Opprette et hjemmenettverk.

Vis alle

Legge til en trådløs datamaskin som kjører Windows 7 eller Windows Vista Service Pack 2, med en trykknapp

Hvis ruteren støtter Windows Connect Now (WCN) eller Wi-Fi Protected Setup (WPS), kan du legge til en datamaskin i nettverket med disse trinnene:

 1. Slå på datamaskinen.

 2. Åpne Koble til nettverk ved å klikke nettverksikonet (Bilde av det trådløse nettverksikonet eller Bilde av det kablede nettverksikonet) i Systemstatusfeltet.

  En liste over tilgjengelige nettverk vises.

 3. Klikk nettverket, og klikk deretter Koble til.

 4. I stedet for å skrive inn en sikkerhetsnøkkel eller en passfrase, trykker du Wi-Fi protected Setup- (WPS-)knappen på ruteren. Ruteren vil automatisk konfigurere datamaskinen til å koble til nettverket og ta i bruk nettverkets sikkerhetsinnstillinger.

  Bilde av Windows Connect Now som hjelper deg med å legge til en datamaskin på nettverket
  Windows Connect Now hjelper deg med å legge til en datamaskin til nettverket.

Obs!

 • WCN konfigurerer nettverkstilkoblingen med sikkerhet aktivert som standard. Du kan endre sikkerhetsinnstillingene senere dersom du ønsker det.

Slik legger du til en trådløs datamaskin som kjører Windows 7, Windows Vista eller Windows XP ved hjelp av en USB-flash-enhet

Hvis du har lagret innstillingene på en USB-flash-enhet, kan du bruke den til å legge til datamaskiner på nettverket. Hvis du vil gjøre dette, følger du denne prosedyren:

 1. Logg på datamaskinen du vil legge til på nettverket.

 2. Koble USB-flash-enheten til en USB-port på datamaskinen.

 3. Klikk Installasjonsveiviser for trådløst nettverk for en datamaskin som kjører Windows 7 eller Windows Vista, i dialogboksen Autokjør.

  Klikk Installasjonsveiviser for trådløst nettverk i dialogboksen USB-flash-stasjon for en datamaskin som kjører Windows XP.

  Det kan hende du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt.

Obs!

 • Hvis du vil lagre innstillingene for trådløst nettverk på en USB-flash-stasjon, setter du inn en USB-flash-stasjon i datamaskinen, og deretter følger du denne fremgangsmåten:

  1. Åpne Nettverks- og delingssenter ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv nettverk i søkeboksen, og klikk deretter Nettverks- og delingssenter.

  2. Klikk Administrer trådløse nettverk i venstre rute.

  3. Høyreklikk nettverket, klikk Egenskaper, og klikk deretter Kopier denne nettverksprofilen til en USB-flash-enhet.

  4. Velg USB-enheten, og klikk deretter Neste.

  5. Følg instruksjonene i veiviseren, og klikk deretter Lukk.

Slik legger du til manuelt en trådløs datamaskin som kjører Windows 7

 1. Logg deg på datamaskinen.

 2. Åpne Koble til nettverk ved å klikke nettverksikonet (Bilde av det trådløse nettverksikonet eller Bilde av det kablede nettverksikonet) i Systemstatusfeltet.

 3. Velg det trådløse nettverket i listen som vises, og klikk deretter Koble til.

 4. Skriv inn nettverkssikkerhetsnøkkelen eller passfrasen hvis du blir bedt om det, og klikk deretter OK.

  Det vises en bekreftelsesmelding når du er koblet til nettverket.

 5. Hvis du vil bekrefte at du la til datamaskinen, gjør du følgende:

  Åpne Nettverk ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv nettverk i søkeboksen, og klikk deretter Vis nettverksdatamaskiner og -enheter under Nettverks- og delingssenter.

  Det skal nå vises ikoner for datamaskinen du la til, og alle de andre datamaskinene og enhetene som er en del av nettverket.

Obs!

Slik legger du til manuelt en trådløs datamaskin som kjører Windows Vista

 1. Logg deg på datamaskinen.

 2. Klikk StartBilde av startknappen, og klikk deretter Koble til.
 3. Velg det trådløse nettverket i listen som vises, og klikk deretter Koble til.

 4. Skriv inn nettverkssikkerhetsnøkkelen eller passfrasen hvis du blir bedt om det, og klikk deretter OK.

  Det vises en bekreftelsesmelding når du er koblet til nettverket.

 5. Hvis du vil bekrefte at du la til datamaskinen, gjør du følgende:

  Åpne Nettverk ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv nettverk i søkeboksen, og klikk deretter Vis nettverksdatamaskiner og -enheter under Nettverks- og delingssenter.

  Det skal nå vises ikoner for datamaskinen du la til, og alle de andre datamaskinene og enhetene som er en del av nettverket.

Obs!

 • Hvis du ikke ser ikoner i Nettverk-mappen, kan det være at nettverksgjenkjenning og fildeling er slått av. Hvis du vil aktivere nettverksgjenkjenning og fildeling, klikker du Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Nettverk og Internett, Nettverks- og delingssenter, og deretter endrer du innstillingene under Deling og gjenkjenning.

Slik legger du til manuelt en trådløs datamaskin som kjører Windows XP

 1. Logg deg på datamaskinen som administrator.

 2. Klikk Start, høyreklikk Min datamaskin, og klikk deretter Egenskaper.

 3. Klikk kategorien Datamaskinnavn, og klikk deretter Endre.

 4. Hvis navnet på arbeidsgruppen ikke er ARBEIDSGRUPPE, endrer du navnet til ARBEIDSGRUPPE, og deretter klikker du OK. Ellers klikker du Avbryt for å lukke dialogboksen Endringer i datamaskinnavn.

  Hvis du må endre arbeidsgruppenavnet, blir du bedt om å starte datamaskinen på nytt. Start datamaskinen på nytt, og fortsett deretter med trinnene nedenfor.

 5. Klikk Start, klikk Kontrollpanel, klikk Nettverks- og Internett-tilkoblinger, og klikk deretter Nettverkstilkoblinger.

 6. Klikk ikonet for tilkoblingen til det trådløse nettverket, og klikk deretter Vis tilgjengelige trådløse nettverk under Nettverksoppgaver.

 7. Velg det trådløse nettverket i listen som vises, og klikk deretter Koble til.

Slik legger du til en kablet (Ethernet) datamaskin som kjører Windows 7

 1. Koble datamaskinen til en hub, svitsj eller ruter, og slå den deretter på. (Hvis du har Ethernet-kabling hjemme, og du har en kontakt i rommet der datamaskinen er plassert, kan du i stedet koble datamaskinen til Ethernet-kontakten.)

 2. Hvis du vil bekrefte at du la til datamaskinen, gjør du følgende:

  Åpne Nettverk ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv nettverk i søkeboksen, og klikk deretter Vis nettverksdatamaskiner og -enheter under Nettverks- og delingssenter.

  Det skal nå vises ikoner for datamaskinen du la til, og alle de andre datamaskinene og enhetene som er en del av nettverket.

Obs!

Slik legger du til en kablet (Ethernet) datamaskin som kjører Windows Vista

 1. Koble datamaskinen til en hub, svitsj eller ruter, og slå den deretter på. (Hvis du har Ethernet-kabling hjemme, og du har en kontakt i rommet der datamaskinen er plassert, kan du i stedet koble datamaskinen til Ethernet-kontakten.)

 2. Hvis du vil bekrefte at du la til datamaskinen, gjør du følgende:

  Åpne Nettverk ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv nettverk i søkeboksen, og klikk deretter Vis nettverksdatamaskiner og -enheter under Nettverks- og delingssenter.

  Det skal nå vises ikoner for datamaskinen du la til, og alle de andre datamaskinene og enhetene som er en del av nettverket.

Obs!

 • Hvis du ikke ser ikoner i Nettverk-mappen, kan det være at nettverksgjenkjenning og fildeling er slått av. Hvis du vil aktivere nettverksgjenkjenning og fildeling, klikker du startknappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Nettverk og Internett, Nettverks- og delingssenter, og deretter endrer du innstillingene under Deling og gjenkjenning.

Slik legger du til en kablet (Ethernet) datamaskin som kjører Windows XP

 1. Koble datamaskinen til en hub, switch eller ruter, og slå den deretter på. (Hvis du har Ethernet-kabling hjemme, og du har en kontakt i rommet der datamaskinen er plassert, kan du i stedet koble datamaskinen til Ethernet-kontakten.)

 2. Logg deg på datamaskinen som administrator.

 3. Klikk Start, høyreklikk Min datamaskin, og klikk deretter Egenskaper.

 4. Klikk kategorien Datamaskinnavn, og klikk deretter Endre.

 5. Hvis navnet på arbeidsgruppen ikke er ARBEIDSGRUPPE, endrer du navnet til ARBEIDSGRUPPE, og deretter klikker du OK.

  Hvis du måtte endre arbeidsgruppenavnet, blir du bedt om å starte datamaskinen på nytt. Start datamaskinen på nytt, og fortsett deretter med trinnene nedenfor.

 6. Klikk Start, og klikk deretter Mine nettverkssteder.

 7. I venstre rute under Nettverksoppgaver klikker du Vis datamaskiner i arbeidsgruppen.

 8. Velg datamaskinen i listen som vises, og klikk deretter Koble til.

Slik legger du til en trådløs enhet

Du kan legge til en Bluetooth-aktivert telefon, tastatur, mus eller annen trådløs enhet til datamaskinen ved å følge veiledningen i Koble til Bluetooth og andre trådløse eller nettverksenheter. Du kan legge til en trådløs enhet til nettverket, for eksempel en trådløs skriver eller skanner, ved å følge disse trinnene:

 1. Slå på enheten.

 2. Følg instruksjonene som fulgte med enheten, for å legge den til i nettverket.

 3. Når du lagt til enheten, logger du på en nettverksmaskin.

 4. Hvis du vil bekrefte at du la til enheten, gjør du følgende:

  Åpne Nettverk ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv nettverk i søkeboksen, og klikk deretter Vis nettverksdatamaskiner og -enheter under Nettverks- og delingssenter.

  Det skal vises et ikon for enheten. Hvis enheten er en skriver, kan det hende du må aktivere skriverdeling, slik at andre datamaskiner på nettverket kan bruke den.

Obs!

Slik legger du til en kablet enhet

 1. Slå på enheten og koble den til en hub, svitsj, ruter eller en datamaskin som er koblet til en hub, svitsj eller ruter. Enheten skal nå være koblet til nettverket.

 2. Hvis du vil bekrefte at du la til enheten, gjør du følgende:

  Åpne Nettverk ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv nettverk i søkeboksen, og klikk deretter Vis nettverksdatamaskiner og -enheter under Nettverks- og delingssenter.

  Det skal vises et ikon for enheten. Hvis enheten er en skriver, kan det hende du må aktivere skriverdeling, slik at andre datamaskiner på nettverket kan bruke den.

Obs!

Slik legger du til en skriver

 • Du kan legge til en skriver som er koblet direkte til datamaskinen (kalles en lokal skriver), legge til en skriver på nettverket eller koble til en delt skriver. Hvis du vil ha mer informasjon, se Installer en skriver.Trenger du mer hjelp?