Legge til eller endre medieinformasjon i Windows Media Player


Du kan ha elementer i Windows Media Player-biblioteket som mangler eller inneholder feilaktig medieinformasjon, for eksempel sangtitler, spornumre, artistnavn, albumtitler eller sjangere. Det kan ha blitt lagt til feilaktig informasjon da du rippet sporene fra CDen, eller fordi du brukte et annet program til å rippe CDene dine. Uansett årsak baserer spilleren seg på medieinformasjon for å organisere elementene i mediebibliotek, slik at det viktig at alle elementene i Player-biblioteket har nøyaktig og komplett medieinformasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om Player-biblioteket, se Komme i gang med Windows Media Player.

Legge til medieinformasjon automatisk

I mange tilfeller kan spilleren laste ned medieinformasjon og legge den til filene dine automatisk. Når du ripper en CD, kan spilleren for eksempel søke i en database på nettet og laste ned medieinformasjon om sporene på CDen.

Spilleren kan også regelmessig skanne innholdet i Player-biblioteket og se etter elementer som mangler medieinformasjon. Først sammenlignes elementene i Player-biblioteket med oppføringer i databasen på Internett, og deretter lastes den manglende medieinformasjonen ned automatisk og legges til i filene i Player-biblioteket.

Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du legger til eller redigerer medieinformasjon når du ripper en CD, kan du se Rippe musikk fra en CD.

Legge til eller redigere medieinformasjon manuelt

Du kan også legge til eller redigere medieinformasjon manuelt. Hvis du hadde elementer i Player-biblioteket som mangler eller har feilaktig medieinformasjon, finnes det flere metoder du kan bruke til rette opp medieinformasjonen manuelt.

Vis alle

Slik legger du til medieinformasjon med nettdatabasen

Den enkleste måten å legge til medieinformasjon i en fil som allerede er i Player-biblioteket på, er vanligvis ved å søke etter informasjonen i nettdatabasen. Denne metoden fungerer best når det finnes informasjon i databasen, men spilleren ikke klarer å samsvare denne informasjonen automatisk med filen i Player-biblioteket.

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. I Player-biblioteket høyreklikker du et element, og deretter klikker du Søk etter albuminformasjon. Spilleren kobles til Internett og viser dialogboksen Søk etter albuminformasjon.

  Hvis du vil merke påfølgende elementer, klikker du det første elementet, trykker og holder nede SKIFT-tasten, og deretter klikker du det siste elementet. Du kan velge flere ikke-påfølgende elementer ved å holde nede CTRL-tasten mens du klikker hvert element.

 3. Match elementet eller elementene med riktig album fra listen eller begrens søket i dialogboksen Søk etter albuminformasjon.

  Spilleren lukker dialogboksen og legger til informasjonen i Player-biblioteket. Etter en viss tid (som varierer alt etter hvor mange endringer du har gjort og om spilleren utfører andre handlinger) legges informasjonen også til i filen. Hvis du vil tvinge spilleren til å oppdatere filen øyeblikkelig, klikker du Organiser, og deretter klikker du Bruk medieinformasjonsendringer.

Slik legger du til medieinformasjon med Rediger-kommandoen

Hvis du synes det er greit å taste inn all informasjonen manuelt, kan du omgå nettdatabasen og rette opp informasjonen direkte ved hjelp av kommandoen Rediger i Player-biblioteket.

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. I Player-biblioteket høyreklikker du elementtittelen, artistnavnet eller et annet medieinformasjonsattributt, og deretter klikker du Rediger.

  Hvis attributtet ikke er synlig i Player-biblioteket, kan det være at du må bruke det vannrette rullefeltet nederst i Player-biblioteket (hvis det er tilgjengelig) og rulle til venstre eller høyre, eller det kan hende du må konfigurere Player-biblioteket til å vise attributtkolonner som skjules som standard. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer kolonnene som vises i Player-biblioteket, kan du se Endre visningen av elementer i Windows Media Player-biblioteket.

  Hvis du ønsker å gjøre den samme attributtendringen for flere elementer, kan du spare tid ved å velge gruppen av elementer før du høyreklikker attributtet. Hvis du vil velge flere tilstøtende elementer, trykker du og holder nede Skift-tasten mens du merker. Hvis du vil velge ikke-tilstøtende elementer, trykker du og holder nede Ctrl-tasten mens du merker.

 3. Skriv informasjonen du vil legge til eller rette opp, og trykk deretter ENTER.

  Informasjonen legges til i Player-biblioteket. Etter en viss tid (som varierer alt etter hvor mange endringer du har gjort og om spilleren utfører andre handlinger) legges informasjonen også til i filen. Hvis du vil tvinge spilleren til å oppdatere filen øyeblikkelig, klikker du Organiser, og deretter klikker du Bruk medieinformasjonsendringer.

 4. Gjenta trinn 1 og 2 etter behov for å fikse de andre attributtene.

  Obs!

  • Enkelte attributter, for eksempel lengde, størrelse og bithastighet, kan ikke redigeres.

  • Enkelte attributter, for eksempel medvirkende artist og sjanger, kan ha flere oppføringer atskilt med semikolon.

Slik legger du til medieinformasjon ved å dra elementer

Hvis det finnes elementer i Player-biblioteket som har riktig medieinformasjon og du vil kopiere disse attributtene til et annet element som har feil informasjon, kan du gjøre dette raskt ved å dra det feilaktige elementet over det riktige.

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. I Player-biblioteket klikker du en visning i navigasjonsruten, for eksempel Artist, Album eller Sjanger.

 3. Gå til detaljruten og dra elementet med feil medieinformasjon over elementet som har riktig medieinformasjon.

  Dra f.eks. "Ukjent album" over albumet "Giant Steps". Alle elementene i "Ukjent album" blir del av "Giant Steps".

 4. Hvis det vises en bekreftelsesdialogboks, klikker du Ja.

Slik hindrer du overskriving av medieinformasjon

Når du først har hatt bryet med å legge til medieinformasjon i filene dine, kan det være bra å kontrollere at denne informasjonen ikke overskrives senere av spilleren.

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. I Player-biblioteket klikker du Organiser, klikker Alternativer, og deretter klikker du kategorien Bibliotek.

 3. I området Automatisk oppdatering av medieinformasjon for filer må du kontrollere at alternativet Legg bare til manglende informasjon er valgt (det er valgt som standard).

  Dette hindrer at spilleren overskriver riktig medieinformasjon du har lagt til med feilaktig medieinformasjon som kan være tilgjengelig i nettdatabasen.

  Obs!

  • Hvis du bruker kommandoen Søk etter albuminformasjon til å laste ned medieinformasjon fra nettdatabasen manuelt, blir medieinformasjonen overskrevet uansett hvilket alternativ du har valgt.Trenger du mer hjelp?