Hva bør jeg vite før jeg legger til TV-mottakere som jeg vil bruke med Windows Media Center?


En TV-mottaker er en enhet som gjør det mulig å koble et TV-signal til datamaskinen din. Med Windows Media Center og en kompatibel TV-mottaker kan du se på direktesendte TV-programmer og filmer på datamaskinen din, og spille inn programmer som du kan se på senere. Hvis du vil ha mer informasjon, se TV på datamaskinen: Forstå TV-signaler og TV-mottakere og Still inn et TV-signal i Windows Media Center.

Kjøpe en TV-mottaker

TV-mottakere fra ulike produsenter er tilgjengelig på markedet i dag. Enkelte TV-mottakere kommer også med en Media Center-fjernkontroll som gjør at du kan skifte kanaler, spille inn et program og mye mer fra den andre siden av rommet. Når du skal kjøpe en TV-mottaker, bør du være på utkikk etter disse fire grunnleggende typene:

 • Et internt TV-mottakerkort som du må installere på innsiden av datamaskinen.

 • En ekstern TV-mottaker som du kan plugge inn i en ledig USB-port eller IEEE 1394-port på datamaskinen.

 • En nettverks-TV-mottaker som du kan plugge inn i en ledig Ethernet-port på ruteren.

 • Et eksternt TV-mottakerkort som kan kobles til et CardBus-spor eller ExpressCard-spor på en bærbar datamaskin.

Det finnes en rette TV-mottakere på markedet, og det er viktig at du velger en som er kompatibel med TV-signalet ditt. Les på siden av esken eller går til produsentens nettside for å avgjøre hvilke type signaler en mottaker støtter.

Hvis du vil finne ut hvilke TV-mottakermodeller som er kompatible med ditt datamaskinoppsett, kontakt din datamaskinprodusent eller gå til Windows Produktliste med logoer hjemmeside.

Motta et TV-signal

Hvis du vil motta et TV-signal på datamaskinen din, må signaltypen støttes av både TV-mottakermaskinvaren og av Media Center. Når du har koblet til et kompatibelt TV-signal på datamaskinen din, kan du konfigurere signalet i Media Center for å se på og spille inn TV-programmer og filmer. Typen TV-programmer du kan se på og spille inn på datamaskinen er avhengig av følgende:

 • Tilgjengelige systemressurser på datamaskinen. Dette inkluderer prosessorhastighet, minne og skjermkortfunksjoner, samt tilgjengelige porter.

 • Bostedet ditt, inkludert signaltypene som kringkastes der. Kontakt din lokale kabel- eller satellittleverandør for mer informasjon.

 • Om TV-signalet ditt er analogt eller digitalt Analoge TV-signaler sendes noen ganger via kabel, satellitt eller gjennom luften til en antenne. Digitale TV-signaler kringkastes på en lignende måte, men er ment å levere førsteklasses bildekvalitet og forbedret lydkvalitet over analoge signaler. Hvis du vil ha detaljert informasjon om de forskjellige signaltypene som er kompatible med Windows Media Center, se TV-signaler som støttes av Windows Media Center.

 • TV-mottakermaskinvaren, inkludert signaltypene den kan motta. Se Få hjelp til TV-mottakeren for å kontakte maskinvareprodusenten for mer informasjon.

 • Antennetypen du har koblet til datamaskinen din. (Dette gjelder bare hvis du mottar et TV-signal via en luftantenne.)

Legge til TV-mottakere på datamaskinen

Med en enkel TV-mottaker koblet til datamaskinen din, kan du se på eller spille inn direktesendte TV-programmer i Media Center på bare én kanal om gangen. Med to TV-mottakere eller en dobbelmottaker-enhet koblet til datamaskinen, kan du gjøre følgende:

 • Se på direktesendte TV-programmer på én kanal mens du spiller inn et program på en annen kanal.

 • Spille inn to forskjellige TV-programmer på to forskjellige kanaler samtidig.

 • Se på program du har spilt inn tidligere og spille inn direktesendte programmer på to forskjellige kanaler samtidig.

Vurder følgende før du legger til TV-mottakere på datamaskinen:

 • Du må kanskje installere en driver for hver TV-mottaker du kobler til datamaskinen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du laster ned og installerer den nyeste driveren, se Oppdatere en driver for maskinvare som ikke fungerer skikkelig. Du kan også besøke nettstedet for datamaskinprodusenten eller TV-mottakerprodusenten for driverinformasjon.

 • Media Center støtter opptil fire analoge TV-mottakere og fire digitale TV-mottakere per datamaskin. (Hvis din konfigurasjon inkluderer digitale kabelmottakere, er det tillatt å bruke opptil fire digitale kabelmottakere.)

 • Hvis du har flere TV-mottakere av samme typen koblet til datamaskinen, må de ha samme signalkilden. Hvis du for eksempel har to analoge TV-mottakere og det analoge kabel-TV-signalet kommer direkte fra en koaksialkabel i veggen, kan du bruke en splitter til å fordele kabelen før den kobles til datamaskinen.

 • Når du bruker en enhet som inneholder flere TV-mottakere (for eksempel en dobbelmottaker eller en kombimottaker), registrerer Media Center hver TV-mottaker som en separat enhet. En dobbel analog mottaker for eksempel teller som to analoge mottakere.

 • Hvis du har en analog mottaker og du planlegger å installere en digital kabelmottaker (en spesiell enhet som trengs for å motta et digitalt kabelsignal), må du avinstallere den analoge TV-mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon, se Digitale kabelmottakere: vanlige spørsmål. (Denne begrensningen gjelder ikke hvis du mottar et digitalt signal via satellitt eller en luftantenne.)

 • Du kan legge til flere TV-mottakerenheter som gjør det mulig å motta HDTV (High-Definition). Du kan for eksempel ha to digitale TV-mottakere som støtter et digitalt signal (for eksempel ATSC eller ClearQAM), og to digitale kabelmottakere.Trenger du mer hjelp?