Avanserte oppstartsalternativer (inkludert sikkermodus)


På skjermbildet Avanserte oppstartsalternativer kan du starte Windows i avanserte feilsøkingsmodi. Du får tilgang til menyen ved å slå på datamaskinen og trykke tasten F8 før Windows starter.

Noen alternativer, for eksempel sikkermodus, starter Windows i en tilstand med bare de mest nødvendige funksjonene. Hvis et problem ikke forekommer i sikkermodus, kan du være sikker på at det ikke forårsakes av standardinnstillingene, de grunnleggende enhetsdriverne eller tjenestene. Andre alternativer starter Windows med avanserte funksjoner beregnet for bruk av systemansvarlige og IT-eksperter. Du finner mer informasjon på Microsofts webområde for IT-eksperter (kan være på engelsk).

Vis alle

Reparer datamaskinen

Viser en liste over systemgjenopprettelsesverktøy du kan brukes til å reparere oppstartsproblemer eller diagnostisere eller gjenopprette systemet. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis verktøyene er installert på harddisken. Hvis du har en Windows-installasjonsplate, finner du systemgjenopprettingsverktøyene på denne platen. Se Oppstartsreparasjon: vanlige spørsmålhvis du vil ha mer informasjon.

Sikkermodus

Starter Windows med et minimalt sett av drivere og tjenester. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hva er sikkermodus?

Sikkermodus med nettverkstilkobling

Starter Windows i sikkermodus og inkluderer nettverksdriverne og -tjenestene som er nødvendige for å få tilgang til Internett eller andre datamaskiner på nettverket.

Sikkermodus med ledetekst

Starter Windows i sikkermodus med et ledetekstvindu i stedet for det vanlige grensesnittet for Windows. Dette alternativet er bare beregnet for IT-eksperter og systemansvarlige.

Aktiver oppstartslogging

Oppretter en fil, ntntlog.txt, som lister opp alle driverne som er installert under oppstart, og som kan komme til nytte under avansert feilsøking.

Aktiver lavoppløsningsmodus (640 × 480)

Starter Windows med gjeldende skjermdriver og bruker innstillinger for lav oppløsning og oppdateringsfrekvens. Du kan bruke denne modusen til å tilbakestille skjerminnstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon, se Endre skjermoppløsning.

Siste fungerende konfigurasjon (avansert)

Starter Windows med siste fungerende register- og driverkonfigurasjon. Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke siste fungerende konfigurasjon.

Modus for gjenoppretting av katalogtjenester

Starter Windowsdomenekontroller, som kjører Active Directory, slik at katalogtjenesten kan gjenopprettes. Dette alternativet er beregnet for IT-eksperter og systemansvarlige.

Feilsøkingsmodus

Starter Windows i en avansert feilsøkingsmodus beregnet for IT-eksperter og systemansvarlige.

Deaktiver automatisk omstart ved systemfeil

Forhindrer Windows fra automatisk å starte på nytt hvis det svikter på grunn av feil. Velg dette alternativet bare hvis Windows kjører i en løkke der det gjentatte ganger svikter, prøver å starte på nytt og svikter igjen.

Deaktiver tvungen driversignatur

Lar deg installere drivere med ugyldig signatur.

Start Windows på vanlig måte

Starter Windows i normal modus.Trenger du mer hjelp?