Bruke regionale innstillinger og språkinnstillinger på reserverte kontoer


Når du velger regionale innstillinger og språkinnstillinger for datamaskinen, for eksempel standard inndataspråk eller tastaturoppsett, kan du bruke disse innstillingene på spesielle kontoer i Windows som kalles reserverte kontoer. Reserverte kontoer inkluderer standard brukerkonto og systemkontoene. Disse kontoene blir beskrevet nedenfor.

  1. Åpne Region og språk ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Klokke, språk og område og deretter klikke Region og språk.

  2. Klikk kategorien Administrativt, og klikk deretter Kopier innstillinger. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

  3. Gjør ett av følgende:

    • Hvis du vil kopiere gjeldende innstillinger til standard brukerkonto, merker du av for Nye brukerkontoer. Standardkontoen brukes som mal for å opprette nye brukerkontoer. Denne innstillingen gjør det mulig for administratorer å angi standardformat, tastaturoppsett og visningsspråk for nye brukere. Disse innstillingene brukes på alle brukerkontoer som opprettes på datamaskinen etter at innstillingene har blitt kopiert til standard brukerkonto. Eksisterende brukerkontoer påvirkes ikke.

    • Hvis du vil kopiere de gjeldende innstillingene til Velkomstskjermen og andre systemkontoer (lokalt system, lokal tjeneste og nettverkstjeneste), merker du av for Velkomstskjermen og systemkontoer. Systemkontoene er spesielle kontoer som brukes av Windowstjenester. Denne innstillingen gjør det mulig for administratorer å angi et visningsspråk og tastaturoppsett for velkomstskjermen. Den angir også visningsspråk for brukere som ikke har angitt et visningsspråk.Trenger du mer hjelp?