Autokjør: vanlige spørsmål


Her er noen svar på vanlige spørsmål om Autokjør.

Vis alle

Jeg angir en standardhandling for en enhet eller medietype, men nå liker jeg ikke handlingen. Hvordan endrer jeg den?

 1. Åpne Autokjør ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv autokjør i søkeboksen, og klikk deretter Autokjør.

 2. Klikk den nye handlingen du vil bruke, i listen ved siden av enheten eller medietypen.

Hvordan kan jeg stoppe Autokjør fra å spørre meg om hvilket program jeg vil bruke?

Du kan gjøre dette på to måter:

Slå Autokjør fullstendig av

 1. Åpne Autokjør ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv autokjør i søkeboksen, og klikk deretter Autokjør.

 2. Fjern merket for Bruk Autokjør for alle medier og enheter, og klikk deretter Lagre.

Slå av Autokjør for bare én medietype

 1. Åpne Autokjør ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv autokjør i søkeboksen, og klikk deretter Autokjør.

 2. Klikk Ikke gjør noe i listen ved siden av hver medietype du ikke vil bli spurt om, og klikk deretter Lagre.

Hvordan kan jeg sikre at jeg blir spurt hver gang om hvilken handling jeg vil velge?

 1. Åpne Autokjør ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv autokjør i søkeboksen, og klikk deretter Autokjør.

 2. Klikk Spør meg hver gang i listen ved siden av hver medietype du vil bli spurt om, og klikk deretter Lagre.

Hvordan kan jeg kjøre eller installere et program fra en enhet eller plate?

Hvis du vil kjøre eller installere et program én gang, følger du disse trinnene:

 1. Åpne Datamaskin ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Datamaskin.

 2. Høyreklikk enheten eller stasjonen, og klikk deretter Kjør utvidet innhold eller Installer eller kjør program.

Hvis du vil at et program alltid skal kjøres automatisk, følger du disse trinnene:

 1. Åpne Autokjør ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv autokjør i søkeboksen, og klikk deretter Autokjør.

 2. Velg Kjør utvidet innhold for typen du ønsker (utvidet lyd-CD eller utvidet DVD-film), eller velg Installer eller kjør program for programvare og spill. Vær oppmerksom på at programmet nå vil bli kjørt for alle plater av denne typen, ikke bare platen du bruker nå.

Hvorfor oppfører Autokjør seg forskjellig når medieprogrammet er åpent?

Hvis et medieprogram er åpent i et aktivt vindu, kan programmet avbryte Autokjør og bare kjøre eller spille av selve innholdet. Autokjør vises ikke, og standardhandlingen utføres ikke. Noen programmer avbryter Autokjør når de er åpne, avhengig av hva slags medium du setter inn.

Hva er en utvidet lyd-CD og en utvidet DVD-film?

En utvidet lyd-CD eller utvidet DVD-film inneholder ekstra innhold med andre formater. En artist kan for eksempel inkludere videoklipp eller artistprofiler på en utvidet lyd-CD.

Hva er inkludert i Programvare og spill?

Kategorien Programvare og spill inkluderer alle medietyper som inneholder programmer som du må installere, eller spill som du må installere eller spille.

Hva kan hindre at en enhet vises under Enheter i Autokjør?

Hvis du har koblet en volumenhet til datamaskinen (for eksempel en USB-flash-enhet eller ekstern harddisk), vises ikke denne enheten under Enheter i Autokjør. Autokjør viser bare enheter som ikke er volumenheter (for eksempel enkelte digitalkameraer, videokameraer og telefoner). Dette skyldes at disse enhetene ikke bruker et standard filsystem, og at Autokjør derfor ikke kan lese innholdet på disse enhetene for å se hvilke typer filer de inneholder.

For å se innholdet på volumenheten åpner du Datamaskin-mappen.

Åpne Datamaskin ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Datamaskin.

Hvordan kan jeg åpne Autokjør, selv om standardinnstillingen ikke åpner den?

Hold nede Skift-tasten når du setter inn enheter eller medier i datamaskinen for å åpne Autokjør, uavhengig av standardinnstillingen.Trenger du mer hjelp?