Sikkerhetskopiere startsiden eller startsidefanene


Startsiden din er den siden som vises når Internet Explorer åpnes, eller når du klikker Hjem-knappen Bilde av hjem-knappen, og den kan bestå av én enkelt side eller et sett med sider. Hvis du lagrer det aktive settet med startsider som favoritter, vil du kunne beholde disse selv om du installerer Internet Explorer på nytt, sletter startsidene, eller tilbakestiller Internet Explorer til standardinnstillingene.

Slik lagrer du startsider som favoritter

  1. Åpne Internet Explorer ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv inn Internet Explorer i søkeboksen, og klikk deretter Internet Explorer i listen over resultater.

  2. Klikk Favoritter-knappen, klikk pilen ved siden av Legg til favoritter-knappen, og klikk deretter Legg til åpne faner i favoritter.

  3. Skriv inn det navnet du ønsker å gi fanegruppen (for eksempel Sikkerhetskopi av startside), velg den mappen du vil opprette sikkerhetskopien i, og klikk deretter Legg til. Nå er startsidene dine lagret i Favorittsenter.

Obs!

  • Denne fremgangsmåten brukes for å lagre flere startsider. Hvis du bare har én startside, kan du trekke ikonet i adresselinjen til skrivebordet for å lagre den (eller legg den til som en favoritt). Hvis du vil gjenopprette en enkelt startside, åpne websiden fra koblingen på skrivebordet og følg fremgangsmåten for å endre startsiden. Hvis du vil ha mer informasjon, se Endre startside i Internet Explorer 8.

Gjenopprette startsidefanene

  1. Åpne Internet Explorer ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv inn Internet Explorer i søkeboksen, og klikk deretter Internet Explorer i listen over resultater.

  2. Klikk Favoritter-knappen, pek på mappen der du har sikkerhetskopien av startsiden, og klikk pilen til høyre for mappenavnet Bilde av knappen Åpne i fanegruppe.
  3. Klikk pilen til høyre for Hjem-knappen Bilde av hjem-knappen, klikk Legg til eller endre startside, klikk Bruk gjeldende fanesett som startside, og klikk Ja.


Trenger du mer hjelp?