Sikkerhetskopiere programmer, systeminnstillinger og filer


Du kan opprette en systemavbildning som inneholder en kopi av Windows samt kopier av programmer, systeminnstillinger og filer. Systemavbildningen lagres deretter på en annen plassering enn de originale programmene, innstillingene og filene. Du kan bruke denne avbildningen til å gjenopprette innholdet på datamaskinen hvis harddisken eller selve datamaskinen slutter å fungere.

Hvis du bruker Windows Sikkerhetskopiering for å sikkerhetskopiere filene, vil en systemavbildning opprettes hver gang filene sikkerhetskopieres. Filene kan lagres på en USB-flashstasjon, CDer, DVDer eller en harddisk. Systemavbildningen må lagres på en harddisk. Som standard inkluderer systemavbildningen bare stasjonene som trengs for å kjøre Windows.

Hvis du vil inkludere flere stasjoner på systemavbildningen kan du opprette en systemavbildning manuelt. Hvis du oppretter en systemavbildning manuelt kan den lagres på en USB-flashstasjon, CDer, DVDer eller en harddisk. Følg trinnene nedenfor for å opprette en systemavbildning manuelt. Hvis du vil ha informasjon om systemavbildninger, se Hva er en systemavbildning?

Obs!  

  • For å opprette en systemavbildning av en stasjon, må den være formatert med filsystemet NTFS. Hvis du lagrer systemavbildningen på en harddisk eller USB-flashstasjon må denne være formatert til å bruke NTFS-filsystemet. Hvis du vil ha mer informasjon om NTFS, se Konvertere en harddisk eller partisjon til NTFS-format.

Se denne videoen for å lære hvordan du sikkerhetskopierer programmer, systeminnstillinger og filer (0:45)

Slik sikkerhetskopierer du programmer, systeminnstillinger og filer

  1. Åpne Sikkerhetskopiering og gjenoppretting ved å klikke StartBilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og Sikkerhetskopiering og gjenoppretting.

  2. Klikk Opprett en systemavbildning i venstre rute, og følg deretter instruksjonene i veiviseren. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

Beholde ulike versjoner av systemavbildninger

Hvis du lagrer sytemavbildningene på en intern eller ekstern stasjon, eller på CDer eller DVDer, kan du beholde flere versjoner av systemavbildninger. På interne og eksterne harddisker vil eldre systemavbildninger slettes når stasjonen går tom for plass. For å bevare diskplass kan du manuelt slette eldre systemavbildninger. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hvilke sikkerhetskopiinnstillinger bør jeg bruke for å maksimere diskplassen min?

Hvis du lagrer systemavbildningene til en nettverksressurs, kan du kun ta vare på den nyeste systemavbildningen for hver datamaskin. Systemavbildninger lagres i formatet stasjon\WindowsImageBackup\datamaskinnavn\. Hvis du har en eksisterende systemavbildning for en datamaskin og oppretter en ny for den samme maskinen, vil den nye systemavbildningen overskrive den gamle. Hvis du vil beholde den eksisterende systemavbildningen, kan du kopiere den til en til en annen plassering før du oppretter den nye avbildningen ved å gjøre følgende:

  1. Naviger til systemavbildningens plassering.

  2. Kopier WindowsImageBackup-mappen til en ny plassering.