Sikkerhetskopiere og gjenopprette: vanlige spørsmål


Her følger svar på noen vanlige spørsmål om sikkerhetskopiering og gjenoppretting av filer.

Vis alle

Hvilke sikkerhetskopieringsverktøy tilbyr Windows?

Windows tilbyr følgende sikkerhetskopieringsverktøy:

Verktøy Beskrivelse
Verktøy

Sikkerhetskopiering av filer

Beskrivelse

Windows Sikkerhetskopiering lar deg kopiere datafiler for alle brukere på datamaskinen. Du kan la Windows velge hva som skal sikkerhetskopieres, eller du kan velge enkeltmapper, bibliotek og stasjoner som du vil ta sikkerhetskopi av. Som standard utføres sikkerhetskopiering etter en fastsatt tidsplan. Du kan endre tidsplanen, og du kan manuelt utføre en sikkerhetskopiering når som helst. Når du har konfigurert Windows Sikkerhetskopiering, vil Windows holde oversikt over filene og mappene som er nye eller endret og legge dem til i sikkerhetskopien. Hvis du vil konfigurere sikkerhetskopiering av filer, se Sikkerhetskopiere filer.

Verktøy

Sikkerhetskopi av systemavbildning

Beskrivelse

Windows Sikkerhetskopiering gir deg muligheten til å lage en systemavbildning. En systemavbildning er en nøyaktig avbildning av en stasjon. En systemavbildning inkluderer Windows og systeminnstillingene, programmene og filene dine. Du kan bruke en systemavbildning til å gjenopprette innholdet på datamaskinen hvis harddisken eller selve datamaskinen slutter å fungere. Når du gjenoppretter datamaskinen fra en systemavbildning, får du en komplett gjenoppretting. Du kan ikke velge enkeltelementer som skal gjenopprettes, og alle nåværende programmer, systeminnstillinger og filer vil erstattes. Selv om denne formen for sikkerhetskopiering inkluderer dine personlige filer, anbefaler Microsoft at du sikkerhetskopierer filene dine gjevnlig ved hjelp av Windows Sikkerhetskopiering slik at du kan gjenopprette individuelle filer og mapper når det trengs. Når du konfigurerer en planlagt sikkerhetskopiering av filer, kan du velge om du vil inkludere en systemavbildning. Systemavbildningen inkluderer driverne som trengs for å kjøre Windows. Du kan manuelt lage en systemavbildning hvis du vil legge til flere datastasjoner.

Verktøy

Tidligere versjoner

Beskrivelse

Tidligere versjoner er kopier av filer eller mapper som Windows lagrer automatisk som en del av systembeskyttelsen. Du kan bruke tidligere versjoner av filer til å gjenopprette filer eller mapper du har endret eller slettet ved et uhell, eller som har blitt skadet. Avhengig av fil- eller mappetypen kan du åpne, lagre på en annen plassering eller gjenopprette en tidligere versjon. Tidligere versjoner kan være til nytte, men de bør ikke anses som en sikkerhetskopi fordi filene blir erstattet av nye versjoner. De er heller ikke tilgjengelige hvis stasjonen slutter å fungere. Hvis du vil ha mer informasjon, se Tidligere versjoner av filer: vanlige spørsmål.

Verktøy

Systemgjenoppretting

Beskrivelse

Systemgjenoppretting hjelper deg med å gjenopprette datamaskinens systemfiler til en tilstand fra et tidligere tidspunkt. Det er en metode for å angre systemendringer på datamaskinen uten å påvirke personlige filer som e-post, dokumenter eller fotografier. Systemgjenoppretting bruker en funksjon kalt Systembeskyttelse til å opprette og lagre gjenopprettingspunkter på datamaskinen. Disse gjenopprettingspunktene inneholder informasjon om registerinnstillinger og annen systeminformasjon som brukes i Windows. Du kan også opprette gjenopprettingspunkter manuelt. Hvis du vil ha mer informasjon om Systemgjenoppretting, se Hva er Systemgjenoppretting?

Hvor mye lagringsplass trenger jeg til å sikkerhetskopiere filer?

Det avhenger av størrelsen på filene du sikkerhetskopierer. Microsoft anbefaler at du lagrer sikkerhetskopien på en ekstern harddisk med minst 200 GB plass. Windows Sikkerhetskopiering holder oversikt over filene som har blitt lagt til eller endret siden den forrige sikkerhetskopieringen. Programmet oppdeterer deretter den eksisterende sikkerhetskopien. Dette sparer diskplass. Du kan administrere diskplassen som brukes for sikkerhetskopier på følgende måte:

 1. Åpne Sikkerhetskopiering og gjenoppretting ved å klikke StartBilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og Sikkerhetskopiering og gjenoppretting.

 2. Klikk Administrer plass. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

  Obs!

  • Hvis du ikke har konfigurert en sikkerhetskopi, vil du ikke se valget Administrer plass.

 3. For å slette eldre sikkerhetskopier av filer klikker du Se sikkerhetskopier under Sikkerhetskopi for datafiler.

  Du kan deretter velge sikkerhetskopiene av filer du vil slette. Dette frigjør diskplass. Å slette en oppføring i listen vil ikke på virke andre sikkerhetskopier. Hvis du tror at du ikke trenger en versjon av filene dine fra en bestemt sikkerhetskopieringsperiode, kan du slette den sikkerhetskopien. Microsoft anbefaler at du alltid tar vare på den nyeste sikkerhetskopien.

 4. For å endre mengden plass som brukes av sikkerhetskopier av systemavbildninger, klikk Endre innstillinger under Systemavbildninger.

  Du kan deretter velge å la Windows lagre eldre sikkerhetskopier av systemavbildninger eller kun beholde den nyeste sikkerhetskopien av systemavbildningen.

Hvordan ser jeg innholdet i sikkerhetskopien?

Du kan se innholdet i sikkerhetskopien ved å åpne veiviseren for Gjenopprett filer.

 1. Åpne Sikkerhetskopiering og gjenoppretting ved å klikke StartBilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og Sikkerhetskopiering og gjenoppretting.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Gjenopprett mine filer for å se filene dine.

  • Klikk Gjenopprett alle brukeres filer for å se filene til alle brukerne. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 3. Gjør ett av følgende:

  • For å bla gjennom innholdet i sikkerhetskopien klikker du Søk etter filer eller Søk etter mapper.

   Når du søker etter mapper, vil du ikke kunne se enkeltfiler i en mappe. For å se enkeltfiler må du bruke alternativet Søk etter filer.

  • For å søke gjennom innholdet i sikkerhetskopien klikker du Søk, angir hele eller deler av filnavnet og klikker deretter Søk.

Hvordan gjenoppretter jeg filer?

Du gjenoppretter filer ved å bruke veiviseren Gjenopprett filer Du kan gjenopprette enkeltfiler, flere filer eller alle filene i en sikkerhetskopi. Du kan også gjenopprette bare dine filer eller filer for alle som bruker datamaskinen. Hvis du vil gjenopprette filer, se Gjenopprette filer fra en sikkerhetskopi.

Kan jeg gjenopprette filer som jeg har slettet ved et uhell?

Ja. Det er to måter å gjenopprette filer på:

 • Hvis du har en sikkerhetskopi av filen, kan du gjenopprette filen fra sikkerhetskopien. Hvis du vil ha mer informasjon, se Gjenopprette filer fra en sikkerhetskopi.

 • Hvis du ikke har en sikkerhetskopi av filen, kan det hende du kan gjenopprette en tidligere versjon av filen. Windows lagrer automatisk kopier av filer som er endret (inkludert filer som slettes) i gjenopprettingspunkt. Disse filene kalles tidligere versjoner. Hvis du vil bruke tidligere versjoner for å gjenopprette en fil, se Gjenopprette filer du har mistet eller slettet.

Hvordan får jeg tilbake filene mine hvis datamaskinen slutter å fungere?

Det avhenger av hvilke typer sikkerhetskopier du har laget og hvilke filer du vil gjenopprette.

Artikkel-ID: MSW700055Trenger du mer hjelp?