Batterimåler: vanlige spørsmål


Her er svar på noen vanlige spørsmål om batteriikonet og batterimåleren. Hvis du har problemer med batteriet, se Løsninger på vanlige batteriproblemer.

Vis alle

Hvorfor vises ikke et batteriikon i systemstatusfeltet?

Det kan hende at ikonet er skjult. Slik viser du batteriikonet:

 1. Høyreklikk et tomt område på oppgavelinjen, og klikk deretter Egenskaper.

 2. Klikk Tilpass under Systemstatusfelt.

 3. Klikk Slå systemikoner på eller av i Ikoner i systemstatusfelt.

 4. På siden Slå systemikoner på eller av går du til Virkemåter og klikker i rullegardinlisten ved siden av Strøm, og deretter klikker du OK.

  Bilde av systemikonsiden
  Systemikonsiden

Hvis du ikke kan endre strøminnstillingen, er det ikke sikkert at datamaskinen har batteri. Eller så kan denne innstillingen styres av systemansvarlig. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hvorfor kan jeg ikke endre en systeminnstilling i Windows?

Merk!

 • Batteriikonet vises ikke hvis du bruker en stasjonær datamaskin uten en avbruddsfri strømforsyning (UPS), eller hvis du bruker en UPS-enhet som er koblet til datamaskinen med en seriekabel.

 • Hvis du bruker en UPS med en USB (Universal Serial Bus)-tilkobling og ikke ser batteriikonet i systemstatusfeltet, må du forsikre deg om at USB-kabelen fra UPSen er koblet til en USB-port på datamaskinen. Hvis USB-kabelen er koblet til USB-porten, og du likevel ikke kan se batteriikonet, må du se informasjonen som fulgte med UPS-enheten eller oppdatere UPS-driveren. Hvis du vil ha mer informasjon, se Oppdatere drivere: anbefalte koblinger.

Hvorfor endrer batteriikonet seg stadig?

Batteriikonet endrer utseende avhengig av om datamaskinen er koblet til strømnettet eller kjører på batteri. Det viser om batteriet lader eller er fulladet. Batteriikonet viser også gjenværende batterikapasitet i trinn på ti prosent og endrer utseende når batterikapasiteten når lave og kritiske nivåer. Ikonet endrer også utseende hvis ikke noe batteri oppdages.

Følgende tabell forklarer betydningen av de forskjellige batteriikonene.

Batteritilstand Ikon Forklaring
Batteritilstand

Datamaskinen er koblet til strømnettet.

Ikon
Bilde av batteriikonet under lading
Forklaring

Batteriikonet vibrerer kort når du første gang kobler datamaskinen til strømnettet. Mens batteriet lades, fylles batteriikonet i trinn på 10 prosent, med start ved 10 prosent. Hvis batteriikonet ikke fylles, kan det hende at batteriet ikke rapporterer ladestatus. Hvis datamaskinen har vært koblet til strømnettet lenge og batterinivået forblir lavt, kan det skyldes problemer med datamaskinen. Hvis du har et gammelt batteri, kan det være fulladet, selv om full kapasitet ikke vises som 100 prosent.

Batteritilstand

Batteriet er fulladet.

Ikon
Bilde av ikon for fullt batteri med et universalstøpsel ved siden av det
Forklaring

Datamaskinen er koblet til strømnettet, og batteriet er fulladet.

Batteritilstand

Datamaskinen kjører på batteristrøm, og batteriet lades ut.

Ikon
Bilde av batteriikon med minkende opplading
Forklaring

Når datamaskinen kjører på batteristrøm, viser ikonet gjenværende kapasitet i trinn på 10 prosent til kapasiteten når lavt batterinivå.

Batteritilstand

Batterinivået er lavt.

Ikon
Bilde av batteriikon med en opplading som har nådd lavt batterinivå
Forklaring

Batteriets kapasitet har nådd grensen for lavt batterinivå.

Obs! Hvis du stiller inn lavt batterinivå på mer enn 25 prosent, vises ikke ikonet for batterivarsel. Hvis du vil endre lavt batterinivå, se Hvordan endrer jeg varslingen om lavt batterinivå?.

Batteritilstand

Batterinivået er kritisk lavt.

Ikon
Bilde av batteriikon med en opplading som har nådd kritisk batterinivå
Forklaring

Batteriets kapasitet har nådd grensen for kritisk lavt batterinivå. Når batterikapasiteten når det kritiske batterinivået, viser batteriikonet et varsel om kritisk batterinivå, og den bærbare datamaskinen går i dvalemodus som standard.

Hvis du vil endre det kritiske batterinivået, se Hvordan endrer jeg varslingen om lavt batterinivå?.

Batteritilstand

Batteritilstanden er ukjent.

Ikon
Bilde av batteriikon når det ikke kan angis hvor mye strøm som er igjen
Forklaring

Prosentdelen av gjenværende batterikapasitet kan ikke bestemmes.

Batteritilstand

Windows finner ikke noe batteri i batterirommet, eller batteriet fungerer ikke som det skal.

Ikon
Bilde av ikonet som angir at et batteri ikke er registrert eller at det er ugyldig
Forklaring

Datamaskinen er koblet til strømnettet, og ikke noe batteri oppdages, eller batteriet fungerer ikke som det skal. Batteriet er kanskje ikke satt riktig inn i batterirommet, eller det kan være problemer med batteriet eller datamaskinen. Hvis du vil vite mer, kan du slå opp i dokumentasjonen som fulgte med batteriet, eller gå til leverandørens webområde.

Hvorfor endres av og til gjenværende batterikapasitet så mye?

Strømforbruk varierer hele tiden og er avhengig av hva du gjør, og hvor mye tid du bruker på det. Visning av DVD forbruker for eksempel betydelig mer batteristrøm enn lesing og skriving av e-post. På grunn av dette ligger ofte batterimåleren etter når det gjelder rapportering av batterikapasiteten og beregnet gjenværende tid. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hvor nøyaktig er batterimåleren?

Hvordan skjuler jeg batteriikonet på systemstatusfeltet?

 1. Høyreklikk et tomt område på oppgavelinjen, og klikk deretter Egenskaper.

 2. Klikk Tilpass under Systemstatusfelt.

 3. Klikk Slå systemikoner på eller av i Ikoner i systemstatusfelt.

 4. På siden Slå systemikoner på eller av klikker du pilen ved siden av Strøm, klikker Av og klikker deretter OK.

Hvordan velger jeg hvilken strømstyringsplan som skal vises på batterimåleren?

Batterimåleren kan vise to strømstyringsplaner.

Bilde av batterimåleren som viser strømsparingsplaner
Batterimåler viser strømstyringsplaner

Velge hvilken strømstyringsplan som skal vises på batterimåleren

 1. Åpne Strømalternativer ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke System og sikkerhet og deretter klikke Strømalternativer.

 2. Gjør ett av følgende:

  • På siden Velg en strømstyringsplan klikker du Flere planer og velger en strømstyringsplan. Alle strømstyringsplaner som du oppretter, inkludert planer som er levert av datamaskinprodusenten, vises under Flere planer.

  • Opprett en ny strømstyringsplan. Hvis du vil ha mer informasjon, se Endre, opprette eller slette en strømstyringsplan (skjema).

  Som standard blir strømstyringsplanen du oppretter, den aktive planen, og den vises på batterimåleren. Hvis du vil aktivere en annen plan, velger du den fra listen.

Hvorfor kan jeg ikke velge en strømstyringsplan fra batterimåleren?

Det er ikke sikkert at du har de nødvendige brukerrettighetene til å velge en annen strømstyringsplan. Hvis datamaskinen er tilknyttet et nettverk i en organisasjon, for eksempel en skole eller bedrift, kan det hende at organisasjonens systemansvarlige har valgt aktiv strømstyringsplan for deg, i stedet for å la deg velge en.Trenger du mer hjelp?