Hva må jeg vite før jeg gir tillatelser til en fil eller mappe?


Her er svar på noen vanlige spørsmål om å bruke tillatelser på en fil eller mappe.

Vis alle

Må jeg bruke tillatelser for å unngå at andre får tilgang til filene mine?

Nei. Brukerkontoen din forhindrer at andre som bruker en standardkonto på datamaskinen, kan vise filene dine. Det forhindrer imidlertid ikke alle som bruker en administratorkonto på datamaskinen, i å vise filene dine. Hvis det finnes andre administratorkontoer på datamaskinen, kan du beskytte filene ved å kryptere dem med EFS (Encrypting File System) i stedet for å bruke tillatelser. For mer informasjon, se Hva er Encrypting File System (EFS)? Hvis du oppretter en brukerkonto for andre brukere på datamaskinen, må du sørge for at du oppretter en standardkonto og ikke en administratorkonto.

Er det noen risikoer forbundet med å bruke tillatelser på en fil eller mappe?

Ja. Windows bruker automatisk tillatelser på filer og mapper basert på innstillingene for brukerkontoen, og, hvis det er aktuelt, sikkerhetsgruppen brukerkontoen er plassert i. Hvis du bruker tillatelser på en fil eller mappe manuelt, kan det hende de er i konflikt med eksisterende tillatelser og gir resultater som ikke var tiltenkt. Manuell bruk av tillatelser er bare beregnet på erfarne brukere. Hvis noen prøver å få tilgang til en delt fil eller mappe, og de nektes tilgang, kan det hende en erfaren bruker vil endre tillatelsene for filen eller mappen manuelt.

Må jeg bruke tillatelser for å dele filene mine med andre brukere av datamaskinen?

Nei. Den beste måten å dele filer på, er å dele dem fra en enkeltmappe eller flytte filene til fellesmappen, eller bruke veiviseren for fildeling. Avhengig av hvem du velger å dele filen og mappen med, kan det hende du kan bruke tillatelser på noen av filene. For mer informasjon om deling av filer, se Dele filer med andre.

Følgende tabell viser tillatelsesnivåer som vanligvis er tilgjengelige for filer og mapper.

Tillatelsesnivå Beskrivelse
Tillatelsesnivå

Alle tillatelser

Beskrivelse

Brukere kan se innholdet i en fil eller en mappe, endre eksisterende filer og mapper, opprette nye filer og mapper og kjøre programmer som ligger i mappen.

Tillatelsesnivå

Endre

Beskrivelse

Brukere kan endre eksisterende filer og mapper, men kan ikke opprette nye.

Tillatelsesnivå

Lese og kjøre

Beskrivelse

Brukere kan se innholdet i eksisterende filer og mapper og kan kjøre programmer som ligger i mappen.

Tillatelsesnivå

Lese

Beskrivelse

Brukere kan se innholdet i en mappe og åpne filer og mapper.

Tillatelsesnivå

Skrive

Beskrivelse

Brukere kan opprette nye filer og mapper og gjøre endringer i eksisterende filer og mapper.

Slik gir du tillatelser til en fil eller mappe:

Hvis du må bruke tillatelser på en fil eller mappe manuelt, følger du fremgangsmåten nedenfor. Manuell bruk av tillatelser er noe bare erfarne brukere bør gjøre fordi du kan få utilsiktede resultater.

  1. Høyreklikk filen eller mappen, og klikk deretter Egenskaper.

  2. Klikk kategorien Sikkerhet og deretter Rediger.

  3. Gjør ett av følgende:

    • Når du skal endre tillatelser for en bruker som ikke vises under Gruppe eller brukernavn, klikker du Legg til, skriver navnet på brukeren eller gruppen, klikker OK, velger tillatelser og klikker OK.

    • Hvis du vil endre eller fjerne tillatelser fra en eksisterende gruppe eller bruker, klikker du navnet på gruppen eller brukeren, velger tillatelser og klikker OK.Trenger du mer hjelp?