Brenne en CD eller DVD i Windows Media PlayerHer følger svar på noen vanlige spørsmål om brenning av CDer eller DVDer i Windows Media Player.

Vis alle

Hvilke typer CDer eller DVDer kan jeg brenne?

 • CD. Du kan bruke en tom CD-R- eller CD-RW-plate til brenning i spilleren, avhengig av hvilke typer flyttbare lagringsmedier CD-brenneren har støtte for, og hvilken platetype du foretrekker. Vær oppmerksom på at ikke alle CD-spillere kan spille CD-RW-plater. Du kan bruke spilleren til å brenne følgende typer CDer:

  • Lyd-CD. Brenn musikk-CDer i standard Red Book-lydformat. Lyd-CDer kan spilles av i de fleste datamaskiner og i CD-spillere som tar CD-R- og CD-RW-disker – både hjemme og i bilen. Du kan brenne en lyd-CD fra filformatene WMA (Windows Media Audio), MP3, M4A eller WAV.

  • Data-CD. En data-CD, også kalt en medie-CD, kan lagre omtrent 700 megabyte (MB) med musikk- eller videofiler. Data-CDer er også nyttig hvis du vil sikkerhetskopiere datafiler. Vær imidlertid oppmerksom på at visse CD-spillere og datamaskiner ikke kan spille av data-CDer eller enkelte av filtypene som kan brennes på en data-CD.

 • Data-DVD. På en data-DVD med ett lag på én side kan du lagre omtrent 4,7 GB med musikk, video eller datafiler. Lagringskapasiteten til en DVD-plate fordobles til 9,4 GB når du bruker plater med enten ett lag på hver side eller med to lag på én side. Hvis du bruker en plate med to lag på begge sider, firedobles DVDens lagringskapasitet til 18,8 GB.

  Hvilken type skrivbar DVD-plate du bruker, avhenger av hvilken type DVD-brenner du har. Enkelte DVD-brennere kan bare brenne visse typer skrivbare DVDer. Med noen DVD-brennere kan du for eksempel bare spille inn på DVD+R eller DVD+RW eller på DVD-R eller DVD-RW. Med andre DVD-brennere kan du imidlertid brenne til alle disse skrivbare DVD-typene. Se i håndboken som fulgte med DVD-brenneren for å finne ut hvilke typer DVDer DVD-brenneren din kan brenne.

  Så lenge DVD-brenneren støtter brenning til disse platetypene, kan du bruke en av følgende typer skrivbare eller overskrivbare DVD-medier til å brenne en DVD i spilleren: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, og DVD+R med to lag. Spilleren støtter ikke brenning til DVD-RAM-plater.

  Brenning av DVD-audio- og DVD-videoplater støttes ikke i spilleren.

Hva er en dataplate? Er det det samme som en MP3-plate?

Ja. En data-CD eller -DVD er en plate som inneholder datafiler, blant annet, men ikke begrenset til, WMA-filer, MP3-filer, WMV-filer og de fleste andre typer datafiler. Men mens de fleste datamaskiner støtter lesing av filer fra dataplater, støtter ikke de fleste frittstående CD- og DVD-spillere avspilling av data-CDer eller data-DVDer. Se dokumentasjonen til din frittstående spiller for nærmere informasjon.

Kan jeg brenne innholdet på en plate, for eksempel en musikk-CD, en data-CD eller en data-DVD direkte på en annen plate ved å bruke Player?

Nei. Windows Media Player krever at innhold som skal brennes på plater først må være lagret på datamaskinene harddisk.

Hvordan brenner jeg musikk til en bærbar musikkspiller?

Prosessen med å kopiere sanger til en bærbar enhet kalles synkronisering. Uttrykket "brenne" gjelder bare for kopiering av sanger til en CD- eller DVD-plate. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du synkroniserer musikk til bærbare enheter, kan du se Windows Media Player-synkronisering: vanlige spørsmål.

Hvordan kan jeg brenner filmer til en DVD?

Windows Media Player støtter ikke brenning av filmer til video-DVD-plater. Den støtter brenning av data-DVD-plater, som kan inneholde musikk- og videofiler. Data-DVDer er imidlertid ofte ikke kompatible med de fleste DVD-spillere. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen til DVD-spilleren din.

Hvordan legger jeg til eller fjerner opphold mellom sanger på lyd-CDer som jeg brenner?

Du kan legge til et to-sekunders opphold mellom sanger ved brenning av lyd-CDer, slik at den neste sangen ikke skal begynne med én gang forrige sang slutter. Du kan også brenne CDer uten opphold.

Gjør følgende for å endre innstillingene for å legge til eller fjerne opphold mellom sanger:

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Klikk kategorien Brenn i spillerbiblioteket.

 3. Klikk Alternativer for brenningBilde av Alternativ-knappen, og klikk deretter Alternativer for Internett.
 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du ikke vil ha to-sekunders opphold mellom hver sang på lyd-CDer som du brenner, velger du avmerkingsboksen Brenn CD uten opphold mellom sporene.

  • Hvis du vil ha to-sekunders opphold mellom hver sang på lyd-CDer som du brenner, fjerner du merket i avmerkingsboksen Brenn CD uten opphold mellom sporene.

Advarsel

 • Uautorisert bruk og/eller kopiering av opphavsrettsbeskyttet materiale kan være brudd på lovgivningen om opphavsrett i USA og/eller andre land/regioner. Opphavsrettsbeskyttet materiale omfatter, men er ikke begrenset til, programvare, dokumentasjon, grafikk, tekster, fotografier, utklippsbilder, animasjoner, film og videoklipp, samt lyd og musikk (inkludert MP3-kodet materiale). Brudd på amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett kan føre til og alvorlig sivil- og/eller strafferettslig forfølgelse.Trenger du mer hjelp?