Brenne en CD eller DVD i Windows Media Player: vanlige spørsmål


Du kan bruke Windows Media Player til å kopiere musikk, bilder og videoer på datamaskinen til en tom CD eller DVD. Dette kalles brenning.

Bilde av Windows Media Player
Brenne en CD i Windows Media Player

Det er mange grunner til å bruke spilleren til å brenne mediefiler til en plate. Hvis du for eksempel planlegger en lengre biltur, kan du velge et utvalg sanger fra spillerbiblioteket og brenne dem til lyd-CDer som du kan spille av i bilen. Sangene du velger, kan være favoritter som du har rippet fra CD-samlingen, eller sanger som du har kjøpt fra en nettbutikk.

Hvis du vil ha mer informasjon om Player-biblioteket, se Komme i gang med Windows Media Player.

Nedenfor beskrives platetypene du kan opprette i Media Player, utstyret og materialene du trenger, og trinnvise instruksjoner om hvordan du brenner de forskjellige platetypene.

Vis alle

Platetyper du kan brenne

Du kan bruke Windows Media Player til å brenne tre typer plater: lyd-CDer, data-CDer og data-DVDer. Hvilken platetype du kan bruke, avhenger av hva du vil kopiere (for eksempel om det bare er musikk eller en kombinasjon av musikk, videoer og bilder), hvor mye materiell du vil kopiere (for eksempel ett enkelt album eller et stort antall albumer), og hvilken type spiller du vil bruke for å spille av platen (for eksempel i en datamaskin eller CD-spilleren i en bil).

Platetype Beskrivelse
Platetype

Lyd-CD

Beskrivelse

Denne er ideell for laging av egendefinerte musikk-CDer for avspilling i et bilstereoanlegg eller hjemmestereoanlegg.

 • Innhold: Bare musikk

 • Kapasitet: Opptil 80 minutter

 • Avspillingsenheter: Nesten en hvilken som helst CD-spiller, inkludert CD-spillere i hjemmestereoanlegg, bilstereoanlegg og datamaskiner

Platetype

Data-CD

Beskrivelse

Dette er et glimrende alternativ hvis du har mye musikk og CD-spilleren i bilen støtter avspilling av WMA-filer (Windows Media Audio, den typen musikkfil de fleste har i spillerbiblioteket). Det er også praktisk for sikkerhetskopiering av mediefiler.

 • Innhold: Musikk, bilder og videoer

 • Kapasitet: Omtrent 700 megabyte (MB), eller rundt åtte timer med musikk

 • Avspillingsenheter: Datamaskiner og enkelte CD- og DVD-spillere. Enheten må støtte filtypene du legger til på platen, for eksempel WMA, MP3, JPEG eller Windows Media Video (WMV).

Platetype

Data-DVD

Beskrivelse

På grunn av at denne platetypen har større kapasitet, brukes den av alle de samme årsakene som en data-CD, men spesielt hvis du har flere filer enn det du har plass til på én enkelt data-CD.

 • Innhold: Musikk, bilder og videoer

 • Kapasitet: Omtrent 4,7 gigabyte (GB), eller rundt 54 timer med musikk

 • Avspillingsenheter: Datamaskiner og enkelte DVD-spillere. Enheten må støtte filtypene du legger til på platen, for eksempel WMA, MP3, JPEG eller WMV.

Dette trenger du

Du trenger følgende for å komme i gang:

 • En CD- eller DVD-brenner.

  Nesten alle nyere datamaskiner har en CD-brenner som kan brenne lyd- og data-CDer. Enkelte datamaskiner har en kombinert CD/DVD-brenner som kan brenne lyd-CDer, data-CDer og data-DVDer.

  Hvis du ikke vet hvilken type brenner du har, kan du se dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen.

 • En tom CD eller DVD.

  Hvilken type tom plate du trenger, avhenger av hvilken type brenner du har, og hvilken type plate du prøver å lage.

  Hvis du skal lage lyd-CDer, anbefales formatet CD-R fordi det er relativt rimelig i tillegg til at det er kompatibelt med det største antallet avspillingsenheter.

  For data-CDer er CD-R tilstrekkelig til å dekke de fleste behov. Hvis du ønsker muligheten til å slette innholdet på platen senere og legge til nye filer på den, bør du imidlertid velge CD-RW. Merk at tomme CD-RW-plater vanligvis er dyrere enn tomme CD-R-plater, og at ikke alle CD-spillere kan spille av CD-RW-plater.

  For data-DVDer bør du velge DVD-R eller DVD+R hvis du bare har behov for å legge til filer på platen én gang. Velg DVD-RW eller DVD+RW hvis du ønsker muligheten til å slette innholdet på platen senere og legge til nye filer på den. Merk at enkelte DVD-brennere støtter alle disse typene tomme plater, mens andre bare støtter enkelte av dem. Hvis du vil ha mer informasjon, se i dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen.

Se denne videoen for å lære hvordan du brenner en CD eller DVD (2.07)

Brenne en lyd-CD

Hvis du vil lage en standard musikk-CD som kan spilles av i nesten en hvilken som helst CD-spiller, velger du Lyd-CD.

Når du brenner en lyd-CD, lager Windows Media Player midlertidige kopier av WMA- og MP3-filene i brennelisten, deretter blir kopiene konvertert til et annet format (kjent som PCM), og til slutt blir de konverterte kopiene lagret på platen. Slik brenner du en lyd-CD:

 1. Klikk Start-knappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du knappen Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. I spillerbiblioteket klikker du kategorien Brenn, klikker Alternativer for brenningBilde av Alternativ-knappen, og deretter klikker du Lyd-CD (dette er standardvalget).
 3. Sett inn en tom CD-R-plate i CD-brenneren.

  Hvis Autokjør-dialogboksen vises, lukker du den.

  Hvis datamaskinen har mer enn én CD-stasjon, klikker du stasjonen du vil bruke i navigasjonsruten.

 4. Hvis det er nødvendig, klikker du Tøm liste for å fjerne alle elementer fra den forrige brennelisten.

 5. Finn elementene i spillerbiblioteket du vil brenne til lyd-CDen.

  Du kan for eksempel søke etter et bestemt album, bla deg frem til enkeltsanger eller finne en spilleliste.

 6. Du oppretter en brenneliste ved å dra elementer fra detaljruten (ruten midt i spillerbiblioteket) til listeruten (ruten på høyre side av spillerbiblioteket).

 7. Hvis du vil endre rekkefølgen på sanger i brennelisten, drar du en sang opp eller ned i listen.

 8. Hvis du vil fjerne en sang fra brennelisten, høyreklikker du sangen, og deretter klikker du Fjern fra listen.

  Tips!

  • Når du fjerner et element fra brennelisten, slettes det ikke fra spillerbiblioteket eller datamaskinen.

 9. Når du er fornøyd med listen, klikker du Start brenning.

  Det kan ta flere minutter å brenne en plate.

  Hvis du har flere sanger i brennelisten enn det er plass til på én lyd-CD, har du muligheten til å brenne de gjenværende elementene på en annen tom CD.

Obs!

 • Siden Windows Media Player ikke støtter CD-tekststandarden, inneholder ikke lyd-CDene du brenner, medieinformasjon fra de originale WMA- eller MP3-filene. Dette betyr at hvis du brenner en lyd-CD som inneholder sanger fra flere albumer, og prøver å spille den av på en annen datamaskin, kan det hende at navnene på sangene på platen ikke vises automatisk på denne datamaskinen.

Brenne en data-CD eller data-DVD

Hvis du vil lage en plate som kan inneholde flere timer med musikk (i motsetning til en lyd-CD som bare rommer omtrent 80 minutter med musikk), velger du Data-CD eller -DVD. Du kan også legge til bilde- eller videofiler på dataplater.

I motsetning til når du brenner en lyd-CD, konverterer ikke Windows Media Player filene til et annet format før de lagres på en dataplate. Siden filene er komprimert, er det plass til flere elementer på en plate. I tillegg er det ikke noe kvalitetstap på grunn av formatkonvertering, og all medieinformasjon i filene beholdes.

Det er imidlertid én betydelig ulempe ved å brenne en data-CD eller -DVD i stedet for en lyd-CD. CD- eller DVD-spilleren som du bruker til å spille av data-CDen eller -DVDen, må støtte avspilling av filtypene på platen. Hvis alle sangene for eksempel er i WMA-format og CD-spilleren i bilen bare støtter MP3-filer, må du bruke et annet program til å konvertere dem til MP3-format, legge til MP3-filene i biblioteket og deretter bruke Media Player til å brenne dem til en data-CD.

 1. Klikk Start-knappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du knappen Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. I spillerbiblioteket klikker du kategorien Brenn, klikker Alternativer for brenningBilde av Alternativ-knappen, og deretter klikker du Lyd-CD.
 3. Sett inn en tom plate i CD- eller DVD-brenneren.

  Hvis Autokjør-dialogboksen vises, lukker du den.

  Hvis datamaskinen har mer enn én CD- eller DVD-stasjon, klikker du stasjonen du vil bruke i navigasjonsruten.

 4. Hvis det er nødvendig, klikker du Tøm liste for å fjerne alle elementer fra den forrige brennelisten.

 5. Finn elementene i spillerbiblioteket som du vil kopiere til platen.

  Du kan for eksempel søke etter et bestemt album, bla deg frem til enkeltsanger fra forskjellige albumer eller finne en spilleliste som du har opprettet tidligere.

 6. Du oppretter en brenneliste ved å dra elementer fra detaljruten (ruten midt i spillerbiblioteket) til listeruten (ruten på høyre side av spillerbiblioteket).

 7. Hvis du vil endre rekkefølgen på et element i brennelisten, drar du elementet opp eller ned i listen.

 8. Hvis du vil fjerne et element fra brennelisten, høyreklikker du elementet, og deretter klikker du Fjern fra listen.

  Tips!

  • Når du fjerner et element fra brennelisten, slettes det ikke fra spillerbiblioteket eller datamaskinen.

 9. Når du er fornøyd med listen, klikker du Start brenning.

  Det kan ta flere minutter å brenne en plate.

  Hvis du har flere elementer i brennelisten enn det er plass til på én plate, har du muligheten til å brenne de gjenværende elementene på en andre plate.

Obs!

 • En data-DVD er forskjellig fra en DVD-videoplate (den typen DVD som du får når du for eksempel leier en film).

Obs!

 • Uautorisert bruk og/eller kopiering av opphavsrettsbeskyttet materiale kan være brudd på lovgivningen om opphavsrett i USA og/eller andre land/regioner. Opphavsrettsbeskyttet materiale omfatter, men er ikke begrenset til, programvare, dokumentasjon, grafikk, tekster, fotografier, utklippsbilder, animasjoner, film og videoklipp, samt lyd og musikk (inkludert MP3-kodet materiale). Brudd på amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett kan føre til og alvorlig sivil- og/eller strafferettslig forfølgelse.Trenger du mer hjelp?