Problemer med Internett-tilkoblingen skyldes oftest frakoblede kabler eller at rutere og modemer ikke fungerer riktig. Prøv først å kjøre feilsøking for nettverk for å se om problemet kan analysere og løses.

 • Åpne feilsøking for nettverk ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller hvis du bruker en mus, peke mot høyre hjørne øverst på skjermen, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Identifiser og reparer i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke Identifiser og reparer nettverksproblemer.

Hvis kjøring av feilsøking for nettverk ikke løste problemet, gjør du følgende:

 1. Kontroller at alle kablene er koblet til. Kontroller for eksempel at bredbåndsmodemet er koblet til en fungerende telefonkontakt eller kabeltilkobling, enten direkte eller via en ruter.

 2. Fjern strømledningen fra modemet og ruteren.

 3. Når alle lys på enhetene er slukket, venter du minst 10 sekunder, og deretter kobler du modemet og ruteren til igjen.

  Noen modemer har et reservebatteri som hindrer at lys slukkes. For denne typen modem trykker du tilbakestillingsknappen og slipper den raskt. Hvis du ikke finner en tilbakestillingsknapp, fjerner du i stedet batteriet.

 4. Hvis du konfigurerer en ny PC for første gang, kontrollerer du om ruteren er fullstendig kompatibel med Windows. På grunn av de nye nettverksfunksjonene i Windows, er noen eldre nettverksrutere ikke fullstendig kompatible og kan forårsake problemer. Hvis du vil ha en liste over rutere som er kompatible med Windows 8.1 og Windows RT 8.1, går du til Windows Kompatibilitetssenter.

 5. Kontroller at ruteren og nettverkskortet i PCen fungerer sammen. Nettverkskortet i PCen må bruke en standard for trådløs kommunikasjon som er lik eller eldre enn standarden for trådløs kommunikasjon for ruteren, for å fungere. Hvis for eksempel nettverkskortet i PCen bruker standarden 802.11n for trådløs kommunikasjon (også kalt Wireless-N), men ruteren bruker 802.11g, (også kalt Wireless-G), kan du ikke koble til fordi Wireless-G-standarden er en tidligere versjon og gjenkjenner ikke Wireless-N.

  Hvis ruteren bruker Wireless-N, men nettverkskortet i PCen bruker Wireless-G, kan du imidlertid koble til hvis ruteren er satt til blandet modus, ettersom Wireless-N fungerer med noen av eller alle tidligere standarder (802.11a, 802.11b og 802.11g).

Hvis dette ikke løste problemet, forsøker du trinnene i følgende deler som gjelder, eller du kan se Hvorfor kan jeg ikke koble til et nettverk?

Vis alle

Jeg kan ikke koble til Internett via en bredbåndstilkobling (DSL, kabel eller fiberoptikk)

 • Kontroller at nettverkskabelen (Ethernet) er koblet til riktig i Ethernet-porten på modemet og PCen. Hver ende av en nettverkskabel skal se slik ut:

  En nettverkskabel (Ethernet)
  En nettverkskabel (Ethernet)
 • Bekreft at du ikke bruker et DSL-filter mellom telefonkontakten og modemet.

 • Kontroller lysene på modemet. Lysene kan noen ganger antyde årsaken til problemet, enten det er Ethernet-, DSL-, kabel- eller fiberoptikktilkoblingen, eller strømforsyningen til modemet.

 • Tilbakestill IP-adressen. Her ser du hvordan:

  1. Åpne Ledetekst ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker mus, peke på øvre høyre hjørne av skjermen, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Ledetekst i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke Ledetekst.

  2. Skriv inn ipconfig/release ved ledeteksten, og trykk deretter ENTER. Dette frigir gjeldende IP-adresse.

  3. Skriv inn ipconfig/renew ved ledeteksten, og trykk deretter ENTER for å få den nye IP-adressen.

   DHCP-konfigurasjonen for alle kortene fornyes. Hvis du vil fornye IP-adressen for et bestemt kort, skriver du inn kortnavnet som vises når du skriver ipconfig ved ledeteksten.

 • Be Internett-leverandøren bekrefte at deres servere fungerer riktig, og at du har en Internett-brukerkonto og tilgang til Internett-tjenesten.

 • Hvis du nylig har byttet ruter eller modem, og Internett-leverandøren bruker MAC-adressefiltrering, må Internett-leverandøren legge til den nye enheten din i listen over enheter som kan koble til nettverket. Hvis du mistenker at dette er tilfelle, kontakter du Internett-leverandøren for hjelp.

Min tilkobling er oppført som "Begrenset"

Dette betyr at PCen har koblet til ruteren, men PCen ble ikke tilordnet en gyldig IP-adresse, og derfor har du faktisk ikke tilgang til Internett. Det kan også bety at en gyldig IP-adresse ble tilordnet, men at PCen ikke har tilgang til Internett. Hvis du er koblet til et hjemmenettverk, prøver du å starte ruteren på nytt. Hvis du er koblet til et domenenettverk eller offentlig nettverk, kontakter du kundestøtte for det nettverket.

Obs!

 • PCer som kjører Windows RT 8.1 eller Windows 8.1 , kan ikke bli med i et domene. Du kan bare koble til et domene hvis PCen kjører Windows 8.1 Pro eller Windows 8.1 Enterprise.

Jeg kan ikke koble til Internett via en oppringt tilkobling, eller jeg blir koblet fra.

 • Kontroller at du ringer riktig nummer, inkludert eventuelle tilgangsnumre (for eksempel 9), og at nummeret ikke er opptatt.

 • Kontroller at telefonkontakten fungerer. Test dette ved å koble til en telefon for å finne ut om du får summetone.

 • Kontroller at telefonkabelen er koblet til linjekontakten på modemet, ikke telefonkontakten.

 • Kontroller at telefonkabelen ikke er defekt ved å koble en telefon til telefonkontakten på modemet. Hvis det er summetone, fungerer telefonkabelen.

 • Hvis du har en samtale på vent, prøver du å deaktivere den, og deretter forsøker du å koble til på nytt.

 • Det kan være at Internett-leverandøren har koblet deg fra hvis du ikke har vært aktiv på nettstedet på en stund. Prøv å koble til på nytt.

 • Hvis noen tok av telefonrøret mens du var tilkoblet, kan du ha blitt koblet fra automatisk. Prøv å koble til på nytt.

 • De fleste modemer fungerer bare med analoge telefonlinjer. Kontroller at du har analoge telefonlinjer, eller, hvis du har digitale telefonlinjer, kontroller at PCen har et digitalt modem.

 • Kontroller at modemet fungerer riktig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se informasjonen som fulgte med modemet, eller du kan gå til produsentens nettsted.

 • Kontakt telefonselskapet for å kontrollere kvaliteten på telefonlinjen.

 • Hvis PCen har to nettverkstilkoblinger, må nettverksprogramvaren velge hvilken tilkobling som skal brukes for nettverkstrafikk. Tilkoblingen med best ytelse velges. Hvis tilkobling A for eksempel har Internett-tilgang, men lav ytelse, og tilkobling B ikke har Internett-tilgang, men bedre lokal nettverksytelse, ruter nettverksprogramvaren nettverkstrafikken via tilkobling B. Dette betyr at du ikke kan vise nettsteder, og derfor rapporterer Windows at du bare har lokal tilkobling (ikke Internett-tilkobling). Teknisk sett er dette riktig, men det er ikke det du vil. Hvis du vil tvinge PCen til å bruke tilkobling A, tilkoblingen med Internett-tilkobling, kobler du fra tilkobling B og prøver på nytt.Trenger du mer hjelp?