Mange variabler er involvert når du kobler til et nettverk: kabler, nettverkskort, drivere og rutere. Feilsøking av problemer med nettverkstilkoblingen kan derfor være utfordrende. Denne artikkelen kan hjelpe deg med å finne og løse problemer med koblede (Ethernet) og trådløse (Wi-Fi) nettverkstilkoblinger. Noen vanlige problemer er følgende:

 • En bryter for trådløst nettverkskort er slått av

 • Flymodus er slått på

 • Frakoblede eller feilaktig tilkoblede kabler

 • Ugyldige sikkerhetsnøkler eller passfraser for WEP, WPA eller WPA2

 • Standarder for trådløs kommunikasjon som ikke samsvarer

 • Manglende oppdateringer

 • Ugyldige innstillinger for nettverkstilkobling

 • Skadede eller inkompatible drivere

 • Maskinvare- eller programvareproblemer

Følg fremgangsmåten i disse delene for å prøve å løse problemet, og forsøk deretter tilkobling etter hver del. Hvis problemet vedvarer, går du videre til neste del.

Bruke automatisk feilsøking

Automatisk feilsøking kan finne og automatisk løse noen vanlige nettverksproblemer. Kjør først nettverksfeilsøkingen, og test deretter nettverks- eller Internett-tilkoblingen for å se om problemet ble løst. Hvis problemet ikke blir løst, kan du prøve de andre automatiske feilsøkingsprogrammene.

Vis alle

Slik åpner du nettverksfeilsøking

 • Åpne feilsøking for nettverk ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller hvis du bruker en mus, peke mot høyre hjørne øverst på skjermen, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Identifiser og reparer i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke Identifiser og reparer nettverksproblemer.

Slik åpner du feilsøking for Internett-tilkoblinger

 • Åpne feilsøking for Internett-tilkoblinger ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn feilsøking i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke Feilsøking. Trykk eller klikk Nettverk og Internett, og trykk eller klikk deretter Internett-tilkoblinger.

Slik åpner du feilsøking for nettverkskort

 • Åpne feilsøking for nettverkskort ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke mot høyre hjørne nederst på skjermen, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn feilsøking i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke Feilsøking. Trykk eller klikk Nettverk og Internett, trykk eller klikk Nettverkskort, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Hvis du vil ha mer informasjon om nettverkskort, kan du se Hvordan reparerer jeg problemer relatert til nettverkskortet?

Les gjennom foreslåtte løsninger

Hvis en feilsøking ikke løste problemet, ser du etter problemet og en tilsvarende løsning i tabellen nedenfor.

Problem
Mulige løsninger

Jeg kan ikke koble til et hjemmenettverk.

Hvis det ikke hjalp å kjøre feilsøking for nettverk, kan du gjøre følgende:

 • Kontroller at ruteren og modemet er slått på.

 • Hvis du bruker en koblet tilkobling, kontrollerer du at nettverkskabelen (Ethernet) er satt inn i nettverkskortet i PCen. Hver ende av en nettverkskabel ser slik ut:

  Nettverkskabel (Ethernet)
  Nettverkskabel (Ethernet)
 • Hvis du bruker en kablet tilkobling, kontrollerer du at nettverkskabelen ikke er ødelagt. Dette kan du finne ut ved å bruke en annen kabel som du vet fungerer.

 • Kontroller at kabelen er koblet til riktig port på ruteren. Den må ikke være koblet til porten uplink, Internet eller WAN. I tillegg slår noen rutere av porten ved siden av uplink, Internet eller WAN, så bruk helst en annen port.

 • Hvis PCen har trådløst nettverkskort, registrerer Windows automatisk trådløse nettverk i nærheten. Hvis du vil vise en liste over trådløse nettverk som Windows har registrert, følger du denne fremgangsmåten:

  • Koble til et nettverk ved å dra fra høyre kant av skjermen, trykke Innstillinger (eller, hvis du bruker mus, peke på nedre høyre hjørne av skjermen, flytte musepekeren opp og klikke Innstillinger) og deretter trykke eller klikke nettverksikonet (Ikon for trådløst nettverk eller Ikon for kabelbasert nettverk). Trykk eller klikk nettverket du vil koble til, og trykk eller klikk deretter Koble til.

  Hvis Windows ikke registrerer et nettverk som du tror er innen rekkevidde for PCen, kan du se Hvorfor finner jeg ikke et trådløst nettverk?

 • Kontroller at ruteren og det trådløse nettverkskortet i PCen fungerer sammen. Nettverkskortet i PCen må bruke en standard for trådløs kommunikasjon som er lik eller eldre enn standarden for trådløs kommunikasjon for ruteren, for å fungere. Hvis for eksempel nettverkskortet i PCen bruker standarden 802.11n for trådløs kommunikasjon (også kalt Wireless-N), men ruteren bruker 802.11g, (også kalt Wireless-G), kan du ikke koble til fordi Wireless-G-standarden er en tidligere versjon og gjenkjenner ikke Wireless-N. Hvis ruteren bruker Wireless-N, men nettverkskortet i PCen bruker Wireless-G, kan du imidlertid koble til hvis ruteren er satt til blandet modus, ettersom Wireless-N fungerer med noen av eller alle tidligere standarder (802.11a, 802.11b og 802.11g).

 • Mange bærbare PCer og tavle-PCer har en trådløs bryter på forsiden eller baksiden av PCen. Hvis PCen har en bryter, sørger du for at den er slått på. Noen PCer bruker også en funksjonstastkombinasjon for å slå bryteren på eller av. Sjekk informasjonen som fulgte med PCen, hvis du vil ha detaljer om hvordan du finner den trådløse bryteren.

 • Kontroller at flymodus er av og Wi‑Fi er på.

  Slik kontrollerer du at flymodus er av og Wi-Fi er på:

  1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
   (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Innstillinger.)

  2. Trykk eller klikk nettverksikonet Ikonet for trådløst nettverk.
  3. Kontroller at Av er angitt for Flymodus og er angitt for Wi‑Fi.

 • Bruk Enhetsbehandling til å bekrefte at nettverkskortet fungerer riktig.

  Slik sjekker du nettverkskortet

  1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
   (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker deretter Søk.)

  2. Skriv inn enhetsbehandling i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Enhetsbehandling. Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget.

  3. Dobbelttrykk eller dobbeltklikk Nettverkskort, trykk og hold nede eller høyreklikk nettverkskortet, og trykk eller klikk deretter Egenskaper.

  4. Kontroller at enheten fungerer som den skal, under Enhetsstatus.

 • Driveren for nettverkskortet fungerer kanskje ikke riktig. Last ned og installer den nyeste versjonen av driveren fra produsentens nettsted. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hvordan reparerer jeg problemer relatert til nettverkskortet?

 • Tøm bufferen for DNS Resolver.

  Slik tømmer du bufferen for DNS Resolver

  Du må være logget på som administrator for å utføre disse trinnene.

  1. Åpne Ledetekst ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker mus, peke på øvre høyre hjørne av skjermen, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Ledetekst i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke Ledetekst.

  2. Skriv inn ipconfig /flushdns, og trykk deretter ENTER.

Jeg skal koble til et skjult trådløst nettverk.

Et skjult trådløst nettverk er et trådløst nettverk som ikke kringkaster nettverks-IDen (også kalt en SSID – Service Set Identifier). Vanligvis kringkaster trådløse nettverk navnet, og PCen "lytter" etter navnet på nettverket den vil koble til. Et skjult nettverk kringkaster ikke, og derfor finner ikke PCen nettverket. Dermed må nettverket i stedet finne PCen. PCen må kringkaste både navnet på nettverket den leter etter, og sitt eget navn for at dette skal skje. I denne situasjonen vil andre PCer som "lytter" etter nettverk, vite navnet på PCen din i tillegg til nettverket du er koblet til, noe som øker risikoen for at PCen kan bli angrepet.

Hvis du fortsatt ønsker å koble til et skjult nettverk på tross av risikoene, må du samle litt informasjon fra den trådløse ruteren først.

 1. Innhent følgende informasjon:

  • Nettverks-ID (SSID), som er navnet som vanligvis vises i listen over tilgjengelige nettverk

  • Sikkerhetstype (WPA, WPA2, WEP eller 802.1X)

  • Krypteringstype

  • Sikkerhetsnøkkel

 2. Koble til et nettverk ved å dra fra høyre kant av skjermen, trykke Innstillinger (eller, hvis du bruker mus, peke på nedre høyre hjørne av skjermen, flytte musepekeren opp og klikke Innstillinger) og deretter trykke eller klikke nettverksikonet (Ikon for trådløst nettverk eller Ikon for kabelbasert nettverk). Trykk eller klikk nettverket du vil koble til, og trykk eller klikk deretter Koble til.

 3. Trykk eller klikk Skjult nettverk, trykk eller klikk Koble til, og angi deretter nettverksinformasjonen.

  Nettverket legges til i listen over nettverk, og er tilgjengelig for tilkobling i fremtiden når PCen er innen rekkevidde for nettverket.

Jeg kan ikke koble til andre PCer på hjemmenettverket.

 • Aktiver Finn enheter og innhold.

  Gjør følgende på PCen og nettverks-PCer som kjører Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 som du vil koble til. Gjør dette bare hvis du kjenner og stoler på personene og enhetene i nettverket.

  1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
   (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

  2. Trykk eller klikk Nettverk, trykk eller klikk nettverket du er koblet til, og slå deretter på Finn enheter og innhold.

   Obs!

   • Det er vanligvis ikke trygt å slå denne på hvis du er koblet til et offentlig nettverk.

   • Denne innstillingen er ikke tilgjengelig hvis du er koblet til et domenenettverk.

Jeg kan ikke koble til nettverket på arbeidsplassen hjemmefra (eller fra et annet sted).

Du kan forsøke følgende. Kontakt IT-administratoren for å få hjelp med disse:

 • Kontroller at du har skrevet inn VPN-servernavnet (virtuelt privat nettverk) nøyaktig slik det er angitt av IT-administratoren.

 • Du må ha en aktiv Internett-tilkobling for at VPN-tilkoblingen skal fungere.

 • Hvis modemet er eksternt, må du kontrollere at det får strøm.

 • Kontroller at du har riktige tilkoblings- og domenetillatelser på RAS-serveren.

 • En VPN-tilkobling fungerer ikke med en aktiv Winsock-proxy-klient. Kontroller at Winsock-proxy-klienten ikke er aktivert.

 • Hvis du vet IP-adressen (for eksempel 131.107.10.25) til et nettsted, skriver du inn denne adressen i adresselinjen i nettleseren, og deretter trykker du ENTER. Hvis dette fungerer, er det sannsynligvis et problem med løsningen av domenenavnsystemet (DNS).

 • Hvis du har spesialprogramvare som er nødvendig eller installert av arbeidsgiveren din, kan det være en del av problemet.

 • Hvis du vet IP-adressen (for eksempel 131.107.10.25) til VPN-serveren, angir du denne adressen for VPN-tilkoblingen, og deretter trykker du ENTER. Hvis dette fungerer, er det sannsynligvis et problem med DNS-løsningen.

 • Det kan være et sertifikatproblem.

 • Det kan være problemer med serveren du prøver å koble til.

Obs!

 • Windows RT 8.1 har innebygd støtte for VPN. VPN-programvare fra tredjeparter kan også installeres på Windows RT 8.1 hvis den er tilgjengelig i Windows Store. Hvis du vil ha hjelp for VPN-programvare fra tredjeparter, kontakter du leverandøren av tredjeparts-VPN. Hvis du vil ha mer informasjon om VPN-standarder som støttes i Windows RT 8.1, kan du koble til Internett, gå til Microsoft TechNet og søke etter "VPN".

Min trådløse tilkobling er ikke tilkoblet når PCen starter etter å ha vært i hvile- eller dvalemodus.

Det er to mulige årsaker:

 • Automatisk tilkobling er deaktivert for dette nettverket. Neste gang du kobler til nettverket, merker du av for Koble til automatisk.

 • Når du fortsetter etter hvile- eller dvalemodus, er det ikke sikkert den trådløse tilkoblingen klarer å koble til på nytt hvis på/av-alternativene på nettverkskortet er satt til strømsparingsmodus. Slik kontrollerer eller endrer du gjeldende på/av-alternativer.

  Slik kontrollerer eller endrer du på/av-alternativer

  1. Åpne Strømalternativer ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker mus, peke på øvre høyre hjørne av skjermen, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Strømalternativer i søkeboksen og trykke eller klikke Strømalternativer.

  2. Trykk eller klikk Endre planinnstillinger ved siden av gjeldende strømstyringsplan, og trykk eller klikk deretter Endre avanserte strøminnstillinger.

  3. Dobbelttrykk eller dobbeltklikk delen Innstillinger for trådløst nettverkskort, og dobbelttrykk eller dobbeltklikk deretter delen Strømsparingsmodus.

  4. Hvis Koblet til-innstillingen er en annen enn Maksimal ytelse, trykker eller klikker du innstillingen, og deretter velger du Maksimal ytelse.

  Obs!

  • Du kan også sette innstillingen På batteri til Maksimal ytelse.

Jeg må finne sikkerhetsnøkkelen for nettverket.

Hvis PCen allerede er koblet til nettverket, og du leter etter sikkerhetsnøkkelen slik at andre kan koble til nettverket, finner du den i nettverksinnstillingene.

Vis alle

Slik finner du sikkerhetsnøkkelen for nettverket i nettverksinnstillingene

 1. Åpne Nettverkstilkoblinger ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Nettverks- og delingssenter i søkeboksen, trykke eller klikke Nettverks- og delingssenter, og deretter trykke eller klikke Endre innstillinger for nettverkskort.

 2. Trykk og hold nede eller høyreklikk nettverksnavnet, og trykk eller klikk deretter Status.

 3. Trykk eller klikk Trådløse egenskaper, og trykk eller klikk deretter kategorien Sikkerhet.

 4. Merk av for Vis tegn. Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget.

Hvis du leter etter sikkerhetsnøkkelen slik at du kan koble til nettverket, må du først finne en knapp på ruteren. Hvis du finner en knapp, trykker du knappen og ser om ruteren automatisk legger til PCen i nettverket. Noen produsenter av trådløse rutere angir en standard sikkerhetsnøkkel som du finner i dokumentasjonen eller på undersiden av ruteren. Hvis du ikke finner den, kan du åpne nettsiden for innstillinger for trådløs ruter. Her blir sikkerhetsnøkkelen konfigurert eller automatisk generert.

Slik finner du sikkerhetsnøkkelen for nettverket på nettsiden for ruterinnstillinger

 1. Koble PCen til ruteren ved hjelp av en nettverkskabel (Ethernet).

 2. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen for den trådløse ruteren på adresselinjen (for eksempel 192.168.1.1 eller 172.16.0.0). Du finner standard IP-adresse i dokumentasjonen som fulgte med ruteren.

 3. Skriv inn brukernavn og passord for å åpne nettsiden for ruterinnstillinger. Dokumentasjonen for de fleste rutere inneholder et standard brukernavn og passord.

 4. Se etter et alternativ for trådløse innstillinger på nettsiden for ruterinnstillinger. Dette kan være en kategori, et ikon eller et alternativ i et oppgavevindu, avhengig av ruterprodusenten.

 5. På siden for trådløse innstillinger ser du etter en sikkerhetsinnstilling eller innstilling for trådløs kryptering. Sikkerhetsnøkkelen (noen ganger kalt en nettverksnøkkel, passfrase eller nettverkspassord) bør være oppført i nærheten.

Obs!

 • De forskjellige ruterprodusentene har ulike sider for innstillinger. Hvis du ikke finner ruterinnstillingene, kontakter du ruterprodusenten.

Windows rapporterer at tilkoblingen min er "Begrenset".

Dette betyr at PCen har koblet til ruteren, men PCen ble ikke tilordnet en gyldig IP-adresse, og derfor har du faktisk ikke tilgang til Internett. Hvis du er koblet til et hjemmenettverk, prøver du å starte ruteren på nytt. Hvis du er koblet til et domenenettverk eller offentlig nettverk, kontakter du nettverksansvarlig eller kundestøtte for det nettverket.

Obs!

 • Du kan bare koble til et domene hvis PCen kjører Windows 8.1 Pro eller Windows 8.1 Enterprise.

Kontrollere maskinvaren

Mange problemer med nettverkstilkobling skyldes at maskinvaren ikke er konfigurert riktig. Nedenfor finner du informasjon om hvordan du kontrollerer kabler, kontrollerer eller tilbakestiller modemet og ser etter problemer med nettverkskortet.

Kontrollere den trådløse bryteren (bare for trådløse nettverk)

Hvis du bruker en tavle-PC eller bærbar PC, kontrollerer du at nettverkskortet eller knappen er slått på. Mange bærbare PCer har en fysisk bryter et sted på toppen, forsiden eller siden som slår nettverkskortet på eller av. Vanligvis finnes det en indikatorlampe på den bærbare PCen som angir om det trådløse nettverkskortet er aktivert. Tavle-PCer er noen ganger utstyrt med en knapp som kontrollerer dette, med eller uten en indikatorlampe.

Kontrollere at alle kablene er koblet riktig

Løse eller frakoblede nettverkskabler, DSL- eller kabeltilkoblinger, telefonledninger, USB-kabler eller strømledninger kan forårsake problemer med nettverket eller Internett-tilkoblingen. Kontroller alle disse tilkoblingene for å sjekke at de er riktig tilkoblet. Denne delen gjelder hovedsakelig for kablede nettverk, men hvis du forsøker å koble trådløst til ditt eget trådløse hjemmenettverk, bør du sjekke modemet og kablingen til modemet, som beskrevet i de følgende delene.

Vis alle

Slik kontrollerer du DSL-Internettilkoblingene

 1. Kontroller telefonledningen fra telefonen til telefonlinjeporten på DSL-modemet.

 2. Kontroller nettverkskabelen fra Internett-tilkoblingen på DSL-modemet til nettverkskortet på PCen.

 3. Kontroller at DSL-modemet er koblet til et strømuttak og er slått på.

 4. Hvis du vil unngå brutte Internett-tilkoblinger, kontrollerer du at alle telefoner som er koblet til samme linje som DSL-modemet, er koblet til et DSL-telefonlinjefilter.

Slik kontrollerer du kablede Internett-tilkoblinger

 1. Kontroller koaksialkabelen fra veggen til kabelmodemet.

 2. Kontroller nettverkskabelen fra kabelmodemet til nettverkskortet på PCen.

 3. Kontroller at modemet er koblet til et strømuttak og at det er slått på.

Slik kontrollerer du eksterne Internett-tilkoblinger

 1. Kontroller telefonledningen fra veggen til telefonporten på PCens modem.

 2. Kontroller at Samtale venter er slått av på telefonlinjen når du kobler til Internett, slik at innkommende anrop ikke kobler fra Internett-tilkoblingen.

Slik kontrollerer du USB-nettverkskort

Hvis kabelen som kobler et eksternt modem til PCen, er en USB-kabel, må du utføre et par ekstra kontroller.

 1. Hvis modemet er koblet til PCen ved hjelp av en USB-hub, forsøker du å koble forbi USB-huben ved å koble kabelen fra modemet direkte til én av USB-portene på PCen.

 2. Hvis modemet er koblet til én av portene på forsiden av en stasjonær PC, forsøker du i stedet å koble USB-kabelen til én av portene på baksiden av PCen. Noen PCer har ikke tilstrekkelig strøm til USB-portene på forsiden. Dette kan føre til problemer med tilkobling til modemet.

Hvis du har problemer med å finne riktig metode for å koble til en kabel, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med modemet, nettverkskortet eller PCen. Hvis du gjorde justeringer i kabeltilkoblingene, tester du Internett-tilkoblingen før du fortsetter til neste trinn. Hvis du vil teste en Internett-tilkobling, åpner du nettleseren og forsøker å gå til et nettsted du vet finnes.

Kontrollere indikatorlampene på modemet

Kontroller indikatorlampene på modemet eller enheten for Internett-tilkobling (dette kan være et modem, et modem og en trådløs ruter, eller en kombinasjon av de to). De fleste av disse enhetene har en indikatorlampe som er merket som Broadband link, Internet, Online eller noe lignende, som angir en tilkobling til Internett. Hvis du er usikker, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med enheten.

Starte modemet på nytt

Hvis du vil oppdatere innstillingene på modemet eller ruteren, starter du modemet på nytt. Dermed får du en oppdatert tilkobling til Internett-leverandøren. Bruk en av metodene nedenfor til å starte modemet på nytt, og følg fremgangsmåten for din modemtype.

Vis alle

Slik starter du et eksternt modem på nytt

 1. Koble fra kabelen som kobler PCen eller ruteren til modemet. Dette kan være en USB-kabel eller en nettverkskabel (Ethernet).

 2. Slå av modemet ved hjelp av strømbryteren på forsiden eller baksiden av modemet. Hvis modemet ikke har en strømbryter, kobler du strømledningen fra baksiden av modemet, eller trekker ut stikkontakten.

  Noen modemer har et reservebatteri som forhindrer at lys slukkes. For denne typen modem trykker du tilbakestillingsknappen og slipper den raskt. Hvis du ikke finner en tilbakestillingsknapp, fjerner du i stedet batteriet.

 3. Vent noen minutter, og slå deretter modemet på igjen og koble kabelen fra PCen eller ruteren til modemet.

 4. Start PCen på nytt ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du mot høyre hjørne nederst på skjermen, flytter musepekeren oppover, og deretter klikker du Innstillinger.)

 5. Trykk eller klikk På/av, og trykk eller klikk deretter Start på nytt.

 6. Test tilkoblingen for å se om du har tilgang til Internett.

Slik starter du et internt modem på nytt

 1. Start PCen på nytt ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du mot høyre hjørne nederst på skjermen, flytter musepekeren oppover, og deretter klikker du Innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk På/av, og velg deretter Start på nytt.

Bekrefte at nettverkskortet fungerer riktig

Bruk Enhetsbehandling til å bekrefte at nettverkskortet fungerer riktig.

Slik kontrollerer du nettverkskortet

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn enhetsbehandling i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Enhetsbehandling. Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget.

 3. Dobbelttrykk eller dobbeltklikk Nettverkskort, trykk og hold nede eller høyreklikk nettverkskortet, og trykk eller klikk deretter Egenskaper.

 4. Kontroller at enheten fungerer som den skal, under Enhetsstatus.

 5. Hvis nettverkskortet er deaktivert, trykker eller klikker du Aktiver enhet for å aktivere det.

  Obs!

  • Hvis nettverkskortet ikke fungerer riktig, må du kanskje laste ned og installere den nyeste driveren. (Hvis det fulgte med en installasjons-CD med nettverkskortet eller PCen, finnes kanskje driveren på CDen.)

   Hvis du fortsatt har problemer med å finne den nyeste driveren for maskinvaren, går du til Slik laster du ned og installerer en driver i delen Oppdatere drivere i denne artikkelen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du løser problemer relatert til nettverkskort, kan du se Hvordan reparerer jeg problemer relatert til nettverkskortet?

Oppdatere drivere

En driver for nettverkskort er programvare som brukes av PCen til å kommunisere med det trådløse nettverkskortet. Utdaterte, inkompatible eller skadede drivere for nettverkskort kan hindre nettverkstilkoblinger eller føre til periodiske frakoblinger.

Hvis du nylig oppgraderte fra én versjon av Windows til en annen, er det mulig at driveren for nettverkskort ble utformet for forrige versjon av Windows. Hvis du nylig har opplevd strømbrudd, virusangrep eller andre problemer med PCen, er det mulig at driveren har blitt skadet. Windows Update laster ned og installerer anbefalte oppdateringer automatisk. Installasjon av viktige, anbefalte og valgfrie oppdateringer kan oppdatere systemfunksjoner og annen programvare som kan hjelpe til med å ordne nettverkstilkoblingsproblemer.

Vis alle

Slik oppdaterer du driveren ved hjelp av Windows Update:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Windows Update i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Windows Update.

 3. Trykk eller klikk Se etter oppdateringer.

  Hvis det finnes tilgjengelige oppdateringer, trykker eller klikker du koblingene for å vise informasjon om hver oppdatering. Windows Update forteller deg om en oppdatering er viktig, anbefalt eller valgfri. Alle typer oppdateringer kan inneholde drivere.

 4. På siden Velg oppdateringene du vil installere kan du se etter oppdateringer for nettverkstilkobleren, merke av for driveren du vil installere og deretter trykke eller klikke OK.

  Det kan hende det ikke finnes tilgjengelige driveroppdateringer

 5. Trykk eller klikk Installer. Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget.

  Windows Update forteller deg om oppdateringene ble installert.

Obs!

 • Windows Update oppdaterer drivere automatisk på Windows RT 8.1-PCer. Du kan ikke installere andre drivere fra produsenter direkte.

Her er to måter å finne og installere en driver på:

 • Installer programvare fra enhetsprodusenten. Hvis det for eksempel fulgte en plate med PCen eller nettverkstilkobleren, kan det hende platen inneholder programvare som installerer en driver for nettverkstilkobleren.

 • Laste ned og installere driveren selv. Du kan søke etter en driver på produsentens webområde. Prøv dette hvis Windows Update ikke finner en driver for nettverkstilkobleren, og nettverkstilkobleren ikke ble levert med programvare som installerer en driver.

Slik laster du ned og installerer en driver

Hvis PCen ikke kan koble til Internett, må du laste ned en driver manuelt på en annen PC og lagre den på en USB-flash-enhet, slik at du kan installere den på PCen.

Driveroppdateringer er ofte tilgjengelige på nettstedet til kortprodusenten. Når du skal finne driveren, gjør du følgende:

 1. Finn produsenten og modellnavnet eller -nummeret på nettverkskortet.

 2. Gå til produsentens webområde for å finne og laste ned den nyeste driveren for nettverkskortet.

 3. Hvis du finner en oppdatert driver, følger du installasjonsinstruksjonene på nettstedet.

De fleste drivere installeres automatisk etter at du har lastet dem ned. Du kan vanligvis dobbelttrykke eller dobbeltklikke filen for å begynne installasjonen, og deretter installeres driveren automatisk på PCen. Noen nettverkskort har drivere som du må installere manuelt.

Slik installerer du en driver manuelt:

Slik installerer du en driver som ikke installeres automatisk:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn enhetsbehandling i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Enhetsbehandling. Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget.

 3. Dobbelttrykk eller dobbeltklikk Nettverkskort, trykk og hold nede eller høyreklikk nettverkskortet, og trykk eller klikk deretter Egenskaper.

 4. Trykk eller klikk Driver-fanen, trykk eller klikk Oppdater driver, og følg deretter instruksjonene. Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget.Trenger du mer hjelp?