Hvorfor kan jeg ikke slette en fil eller mappe?



Her er svarene på noen vanlige spørsmål om problemer du kan støte på når du sletter filer og mapper.

Vis alle

Hva kan hindre at jeg sletter en fil eller mappe?

Hvis du ikke har de nødvendige rettighetene (eller tillatelsene) for en fil eller mappe, kan du ikke slette den. Hvis det ikke var du som opprettet filen, kan det hende du ikke kan slette den, selv om den ligger i fellesmappen. Hvis det er tilfelle, må du be eieren av filen om å slette den. Hvis du vil vite mer om tillatelser, se Hva er tillatelser?.

Du kan heller ikke slette en fil (eller mappen den ligger i) hvis filen er åpnet i et program. Kontroller at filen ikke er åpnet i noe program, og prøv deretter å slette filen eller mappen på nytt.

Hva betyr det hvis jeg prøver å slette en fil og ser en feilmelding om at filen er i bruk?

Det betyr at filen brukes av et program. Hvis du skal slette filen, må du finne programmet filen er åpnet i, og lukke både filen og programmet. Hvis du lukker programmet, og du kan fremdeles ikke slette filen, starter du datamaskinen på nytt. Du kan vise alle programmer som for øyeblikket kjører på datamaskinen, i Oppgavebehandling. Hvis du vil lære mer om Oppgavebehandling, se Åpne Oppgavebehandling.

Obs!

  • Hvis du ikke er den eneste som er logget på datamaskinen, kan det hende at en annen person bruker filen.

Etter at jeg har slettet alle filene i en mappe, hender det at mappen fremdeles er der. Hvordan kan jeg slette mappen?

Lukk alle åpne programmer, og prøv deretter å slette mappen. Hvis dette ikke fungerer, starter du datamaskinen på nytt og forsøker å slette mappen igjen. Sannsynligvis ble mappen ikke slettet, fordi et annet program brukte en fil som var i mappen.



Trenger du mer hjelp?