Hvis PCen har et trådløst nettverkskort, vises ikonet for trådløse nettverk Ikon for trådløst nettverk når du klikker Innstillinger-perlen. Windows registrerer automatisk trådløse nettverk som er innen rekkevidde.

Slik viser du en liste over trådløse nettverk

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker deretter Innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk ikonet for det trådløse nettverket (Ikon for trådløst nettverk ).

Hvis Windows ikke finner et nettverk som du tror er innenfor PCens rekkevidde, kan ett av disse problemene være grunnen:

Problemer
Mulige løsninger

Den trådløse bryteren på PCen er slått av.

Mange bærbare PCer og tavle-PCer har en trådløs bryter på forsiden eller baksiden. Hvis den bærbare PCen eller tavle-PCen har en bryter, sørger du for at den er slått på. Noen bærbare PCer bruker også en funksjonstastkombinasjon for å slå bryteren på eller av. Sjekk informasjonen som fulgte med PCen hvis du vil ha detaljer om hvordan du finner den trådløse bryteren.

Flymodus er slått på.

Slik slår du av flymodus:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker deretter Innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk ikonet for det trådløse nettverket (Ikon for trådløst nettverk ).
 3. Kontroller at Flymodus er satt til Av.

PCen er for langt unna den trådløse ruteren eller tilgangspunktet.

Flytt PCen nærmere ruteren eller tilgangspunktet. Hvis du bruker en bærbar PC, kan du prøve å flytte den rundt for å fastslå rekkevidden for det trådløse signalet og finne den beste plasseringen for PCen.

Hvis du ikke kan komme nærmere ruteren eller tilgangspunktet, kan du vurdere å kjøpe og installere en ekstern antenne til det trådløse nettverkskortet for å forbedre mottaket. Se informasjonen som fulgte med det trådløse nettverkskortet for å fastslå om du kan installere en ekstra antenne.

Det kan hende at ruteren og nettverkskortet i PCen ikke fungerer sammen.

Nettverkskortet i PCen må bruke en standard for trådløs kommunikasjon som er lik eller eldre enn standarden for trådløs kommunikasjon for ruteren, for å fungere. Hvis for eksempel nettverkskortet i PCen bruker standarden 802.11n for trådløs kommunikasjon (også kalt Wireless-N), men ruteren bruker 802.11g (også kalt Wireless-G), kan du ikke koble til fordi Wireless-G-standarden er en tidligere versjon og gjenkjenner ikke Wireless-N. Hvis ruteren bruker Wireless-N, men nettverkskortet i PCen bruker Wireless-G, kan du imidlertid koble til hvis ruteren er satt til blandet modus, ettersom Wireless-N fungerer med noen av eller alle tidligere standarder (802.11a, 802.11b og 802.11g).

Ruteren eller tilgangspunktet er slått av eller fungerer ikke.

Det er to ting du kan prøve:

 • Kontroller at ruteren eller tilgangspunktet er slått på og at lyset for trådløst signal er på.

 • Tilbakestill ruteren eller tilgangspunktet ved å koble fra, vente i minst ti sekunder, og deretter koble til igjen.

  Advarsel!

  • Hvis du tilbakestiller ruteren eller tilgangspunktet, kobles alle midlertidig fra nettverket.

Hvis du ikke administrerer tilgangspunktet eller nettverket, kontakter du nettverksansvarlig.

Det er forstyrrelser fra andre enheter.

Noen enheter kan føre til forstyrrelser mellom PCen og nettverkene som kan være innen rekkevidde. Mikrobølgeovner og noen trådløse telefoner bruker for eksempel bestemte frekvenser (inkludert 2,4 og 5 GHz), som også brukes av noen versjoner av nettverksmaskinvare.

Det er to ting du kan prøve:

 • Hvis slike typer enheter finnes i nærheten av PCen, slå du dem av midlertidig eller flytter dem lengre bort.

 • Endre innstillingene for ruteren eller tilgangspunktet til å bruke en annen trådløs kanal, eller konfigurer kanalen til å velges automatisk hvis den er angitt til et fast kanalnummer. Noen ganger fungerer én trådløs kanal bedre enn andre. Sjekk informasjonen som fulgte med tilgangspunktet eller ruteren hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du angir kanalen for trådløst signal.

Ruteren eller tilgangspunktet er opptatt.

Ruteren eller tilgangspunktet er for opptatt til å svare på nye forespørsler hvis det er flere PCer eller enheter som bruker den. Hvis du har andre PCer som er koblet til nettverket, prøver du å koble dem fra midlertidig.

Nettverket du ser etter, er ikke angitt til å kringkaste nettverksnavnet.

Den trådløse ruteren er kanskje ikke angitt til å kringkaste nettverks-IDen (SSID). Når du kringkaster SSIDen, blir nettverket synlig for alle innen rekkevidde. Det forbedrer også nettverkssikkerheten (se advarselen nedenfor hvis du vil ha mer informasjon). Hvis du vil aktivere SSID-kringkasting, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med den trådløse ruteren, eller du kan åpne nettsiden for ruterinnstillinger.

Advarsel!

 • Vanligvis kringkaster trådløse nettverk navnet, og PCen "lytter" etter navnet på nettverket den vil koble til. Et skjult nettverk kringkaster ikke, og derfor finner ikke PCen nettverket. Dermed må nettverket i stedet finne PCen. PCen må kringkaste både navnet på nettverket den leter etter, og sitt eget navn for at dette skal skje. I denne situasjonen vil andre PCer som "lytter" etter nettverk, vite navnet på PCen din i tillegg til nettverket du er koblet til, noe som øker risikoen for at PCen kan bli angrepet.

Nettverksansvarlig har blokkert bruk av bestemte nettverk.

Hvis du er i et firmanettverk, kan det hende nettverksansvarlig bruker Gruppepolicy til å kontrollere bruk av trådløse nettverk. Hvis du tror det finnes trådløse nettverk innen rekkevidde av PCen din som ikke er synlige, eller at du ikke kan koble til fordi nettverksansvarlig har blokkert dem, kontakter du nettverksansvarlig.

Det trådløse nettverkskortet er i overvåkingsmodus.

Hvis du kjører en nettverksovervåkingsapp på PCen, settes det trådløse nettverkskortet til overvåkingsmodus, noe som hindrer at Windows kobler til trådløse nettverk. Hvis du vil koble til et trådløst nettverk, må du avslutte nettverksovervåkingsappen eller følge instruksjonene i appen for å avslutte overvåkingsmodus.Trenger du mer hjelp?