Endre, legge til eller slette stasjonsbokstaver


Du må være logget på som administrator for å utføre disse trinnene.

Windows tildeler vanligvis en bokstav til de fleste stasjonene. Hvis du vil organiserer stasjonene på en bestemt måte, kan du endre stasjonsbokstaven.

Du kan tildele en hvilken som helst bokstav til en stasjon så lenge bokstaven ikke allerede brukes av en annen stasjon.

Slik ser du hvilke stasjonsbokstaver som er i bruk:

 • Åpne Datamaskin ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Datamaskin.

  Bilde av Datamaskin-mappen som viser harddisken og informasjon om flyttbart medium
  Stasjonsbokstaver vises ved siden av navnet på hver stasjon.

Slik endrer, legger du til eller sletter stasjonsbokstaver:

 1. Åpne Datamaskinbehandling ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke System og sikkerhet, klikke Administrative verktøy og deretter dobbeltklikke Datamaskinbehandling. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 2. Klikk Diskbehandling i den venstre ruten.

 3. Høyreklikk stasjonen du vil endre, og klikk deretter Endre stasjonsbokstav og -baner.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis en stasjonsbokstav ikke er tilordnet og du vil tilordne den, klikker du Legg til og stasjonsbokstaven du vil bruke, og deretter klikker du OK.

  • Hvis du vil endre en stasjonsbokstav, klikker du Endre, klikker Tilordne følgende stasjonsbokstav, klikker bokstaven du vil bruke, og klikker deretter OK.

  • Hvis du vil fjerne en stasjonsbokstav, klikker du Fjern, og klikker deretter Ja for å bekrefte at du vil fjerne den.

Obs!  

 • Noen programmer refererer til bestemte stasjonsbokstaver. Hvis du endrer en stasjonsbokstav, kan det hende at disse programmene ikke fungerer riktig.

 • Hvis du får en feilmelding, kan det hende at stasjonen du prøver å endre, er i bruk. Lukk eventuelle programmer eller vinduer som bruker stasjonen, og prøv på nytt.

 • Du kan ikke endre en stasjonsbokstav hvis stasjonen enten er en system- eller oppstartspartisjon. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hva er systempartisjoner og oppstartspartisjoner?Trenger du mer hjelp?