Endre innstillinger for en Bluetooth-enhet


Etter at du har koplet en Bluetooth-enhet til en Bluetooth-klargjort datamaskin, kan du endre navnet på enheten eller aktivere og deaktivere støttefunksjoner for denne. Du kan også kontrollere hvordan datamaskinen kopler seg til denne og andre Bluetooth-enheter.

Trådløs Bluetooth-teknologi må være installert på datamaskinen for å kunne utføre disse trinnene.

For å aktivere/deaktivere støttefunksjoner eller endre navn på en enhet

Støttefunksjonene du kan aktivere eller deaktivere varierer fra enhet til enhet. En mobiltelefon har for eksempel flere støttefunksjoner enn et trådløst tastatur/mus. Eksempler på støttefunksjoner du kan aktivere eller deaktivere på en Bluetooth-enhet er oppringt nettverk, filoverføring, og stereo audio.

 1. Åpne Enheter og skrivere ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Enheter og skrivere på Start-menyen.

 2. Høyreklikk på Bluetooth-enheten du vil endre, og klikk deretter på Egenskaper.

  Hvis enheten er riktig koblet til, skal den vises under Enheter og skrivere. Det kan hende den vises under forskjellig (og noen ganger ikke åpenbart relatert ) navn enn leverandøren og modellen på enheten. Hvis du ikke har endret navnet på enheten i Windows, viser Enheter og skrivere navnet produsenten ga enheten.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil endre navnet på enheten, velger du kategorien Bluetooth, skriver inn et nytt navn, og deretter klikker du OK.

  • Du aktiverer en tjeneste ved å velge kategorien Tjenester, merke av avmerkingsboksen ved siden av tjenesten og deretter klikke OK. Hvis du ikke forstår enkelte av støttefunksjonen på listen, undersøk i manualen som fulgte med enheten eller se på leverandørens websted.

  • For å deaktivere en tjeneste, velger du kategorien Tjenester, fjerner merket i avmerkingsboksen ved siden av tjenesten, og deretter klikker du OK. Hvis du ikke forstår enkelte av støttefunksjonen på listen, undersøk i manualen som fulgte med enheten eller se på leverandørens websted.

For å kontrollere hvordan datamaskinen kopler seg til Bluetooth-enheter

Du kan stille inn flere valg for hvordan datamaskinen din finner ( eller blir funnet av) Bluetooth-enheter.

 1. Åpne Kontrollpanel ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel.

 2. I søkeboksen i Kontrollpanelet skriver du Bluetooth, deretter klikker du på Endre Bluetooth-innstillinger.

 3. I dialogboksen Bluetooth-innstillinger, klikker du på Valg-fanen og gjør et av følgende:

  • For å gjøre datamaskinen synlig for Bluetooth-enheter, huk av i boksen for Tillat at Bluetooth-enheter finner denne datamaskinen.

   Når en Bluetooth-klargjort datamaskin er i synlig modus, sender den et trådløst signal som gjør at den kan oppdages av andre Bluetooth-klargjorte datamaskiner eller enheter. Dette kalles noen ganger for koplingsmodus. Dersom du huker av i denne boksen, kommer datamaskinen din til å finne Bluetooth-enheter som er i synlig modus, men de vil ikke være i stand til å finne din datamaskin.

   Bilde av kategorien Alternativer i dialogboksen Bluetooth-innstillinger
   Valg-fanen i dialogboksen for Bluetooth-innstillinger

   Advarsel

   • For å beskytte datamaskinen gjør du datamaskinen synlig bare når du vil at en Bluetooth-enhet skal finne den.

  • For å legge til Bluetooth-enheter til datamaskinen, huk av i boksen Tillat at Bluetooth-enheter kopler seg til denne datamaskinen.

  • For å få beskjed når en Bluetooth-enhet prøver å få tilgang til datamaskinen, huk av i boksen Varsle meg når en ny Bluetooth-enhet forsøker å kople seg til.Trenger du mer hjelp?