Endre kalendertypen som brukes i Windows


Når du velger en nasjonal innstilling for formatet for dato, klokkeslett, valuta og mål, endres kalenderen automatisk i Windows for å passe til den nasjonale innstillingen du velger. Enkelte regioner støtter imidlertid flere kalendertyper, og det kan være du vil velge en annen type enn den som velges i Windows.

  1. Åpne Region og språk ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Klokke, språk og område og deretter klikke Region og språk.

  2. Klikk kategorien Formater, og klikk deretter Tilleggsinnstillinger.

  3. Klikk kategorien Dato.

  4. Under Kalender, i listen Kalendertype, velger du en kalendertype.

    Obs!

    • Listen Kalendertype vises bare hvis det finnes flere kalendertyper tilgjengelig for den nasjonale innstillingen du velger.

    • Hvis du vil ha informasjon om å endre format for dato, klokkeslett, valuta og mål, se Endre visning av datoer, klokkeslett, valuta og mål.Trenger du mer hjelp?