Endre, opprette eller slette en strømstyringsplan (skjema)


En strømstyringsplan er en samling innstillinger for maskinvare og system som styrer hvordan datamaskinen bruker og sparer strøm. Strømstyringsplaner kan spare energi, maksimere systemytelsen eller balansere energisparing med ytelse. De standard strømstyringsplanene – Balansert og Strømsparer – oppfyller behovene til de fleste. Du kan endre innstillingene for eksisterende planer eller opprette din egen plan.

Vis alle

Endre innstillingene for én plan

Du kan endre følgende innstillinger for individuelle strømstyringsplaner:

 • Still inn datamaskinen til å gå i hvilemodus etter en angitt tids inaktivitet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Slå av en datamaskin: vanlige spørsmål.

 • Justere skjermens lysstyrke.

 • Velg når skjermen skal slås av under en inaktiv periode.

 1. Åpne Strømalternativer ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke System og sikkerhet og deretter klikke Strømalternativer.

 2. Klikk Endre planinnstillinger under planen du vil endre.

 3. På siden Endre innstillinger for planen velger du de innstillingene for skjerm og hvilemodus som du vil bruke når datamaskinen kjører på batteri (hvis det er aktuelt), og når den er koblet til et strømuttak.

Endre innstillinger som påvirker alle strømstyringsplanene (systeminnstillinger)

I Strømalternativer åpner noen av koblingene i venstre rute Systeminnstillinger. Når du gjør endringer på denne siden, utføres endringene automatisk på alle strømstyringsplanene. Ved å endre systeminnstillingene kan du gjøre følgende:

 • Sikre datamaskinen ved å kreve et passord for å låse den opp når den reaktiveres etter hvilemodus.

 • Velg hva datamaskinen gjør når du trykker av/på-knappen og hvilemodusknappen på tastaturet eller rammen til den bærbare datamaskinen, eller, på enkelte bærbare datamaskiner, når du stenger lokket. Når du for eksempel trykker av/på-knappen, kan datamaskinen enten gjøre ingenting, eller den kan slås av. Hvis datamaskinen støtter hvilemodus og dvalemodus, kan et trykk på av/på-knappen også sette datamaskinen i én av disse tre strømsparingstilstandene.

 1. Åpne Strømalternativer ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke System og sikkerhet og deretter klikke Strømalternativer.

 2. Klikk Krev passord ved reaktivering, Velg hva av/på-knappen gjør eller Velg hva som skjer når lokket stenges (kun tilgjengelig på enkelte bærbare datamaskiner) i venstre rute.

 3. På siden Angi av/på-knapper og aktiver passordbeskyttelse velger du de innstillingene du vil bruke når datamaskinen kjører på batteri (hvis det er aktuelt), og når den er koblet til et strømuttak.

 4. Klikk Lagre endringer.

Opprette en egen strømstyringsplan

Du kan opprette din egen plan og tilpasse den etter dine behov. Hvis du for eksempel ofte bruker en bærbar datamaskin til å presentasjoner, kan du opprette en plan som holder skjermen påslått under presentasjoner, og som sørger for at datamaskinen ikke går i dvalemodus.

 1. Åpne Strømalternativer ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke System og sikkerhet og deretter klikke Strømalternativer.

 2. Klikk Opprett en strømstyringsplan i ruten til venstre.

 3. På siden Opprett en strømstyringsplan merker du den planen som er nærmest den typen plan du vil opprette.

 4. Skriv inn navnet på planen i Plannavn-boksen, for eksempel "Holde en presentasjon", og klikk Neste.

 5. På siden Endre innstillinger for planen velger du de innstillingene for skjerm og hvilemodus som du vil bruke når datamaskinen kjører på batteri, og når den er koblet til et strømuttak.

  Holde skjermen påslått under presentasjoner

  • Endre innstillingen Slå av skjermen etter til Aldri for både På batteri og Koblet til.

  Holde den bærbare datamaskinen påslått under presentasjoner

  • Endre innstillingen Sett i hvilemodus etter til Aldri for både På batteri og Koblet til.

 6. Klikk Opprett.

  Hvis du bruker en bærbar datamaskin, vises planen under Planer vist på batterimåleren. Hvis du bruker en stasjonær PC, vises planen din under Foretrukne planer. Planen som du baserte din nye plan på, flyttes og vises under Flere planer.

Obs!

 • Planen du nettopp opprettet, blir automatisk den aktive planen. For å ta i bruk en annen plan velger du den planen.

Slette en plan

Hvis du har opprettet strømstyringsplaner som du ikke bruker lenger, sletter du dem. Du kan ikke slette Balansert, Strømsparer eller Høy ytelse eller planen du bruker for øyeblikket (den aktive planen).

Advarsel!

 • Når du har slettet en plan, kan du ikke gjenopprette den.

 1. Åpne Strømalternativer ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke System og sikkerhet og deretter klikke Strømalternativer.

 2. Hvis den aktive planen er en av dem du vil slette, må du gjøre en annen plan aktiv.

 3. Klikk Endre planinnstillinger under planen du vil slette.

 4. På siden Endre innstillinger for planen klikker du Slett denne planen.

 5. Når du blir bedt om det, klikker du OK.Trenger du mer hjelp?